Tìm hoặc khôi phục một tệp

Nếu không tìm được tệp trong Google Drive, bạn có thể sử dụng những mẹo sau để cố gắng khôi phục các tệp đó. Nếu cho rằng ai đó đã truy cập vào Google Drive mà không được bạn cho phép, thì bạn nên thực hiện các bước để giúp tài khoản của mình an toàn hơn.

Khôi phục những tệp bạn đã xóa

Nếu gần đây bạn đã xoá một tệp bằng Google Drive hoặc ứng dụng Google Drive dành cho máy tính, thì bạn có thể tự khôi phục tệp đó.

Khôi phục từ Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com/drive/trash.
  • Mẹo: Bạn có thể sắp xếp các tệp đã chuyển vào thùng rác theo ngày chuyển để tìm các tệp cũ nhất hoặc mới nhất đã chuyển vào thùng rác.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào Khôi phục.
 4. Bạn có thể tìm thấy các tệp được khôi phục ở vị trí ban đầu.
  • Nếu vị trí ban đầu không còn tồn tại, hãy kiểm tra phần "Drive của tôi".
Tìm tệp mà bạn cho rằng mình chưa xoá

Các bước để tìm hoặc khôi phục một tệp trong Google Drive

Hãy thử các bước sau

Hãy kiểm tra bảng điều khiển hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin.
 3. Nhấp vào "Hoạt động" để kiểm tra bảng điều khiển hoạt động.
 4. Di chuyển xuống rồi tìm tệp của bạn.

Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng ở ngoài cùng bên phải.
 3. Sử dụng các chế độ tìm kiếm nâng cao để tìm tệp của bạn. Ví dụ: để xem các bảng tính, bên cạnh "Loại", hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống, sau đó nhấp vào "Bảng tính".

Dùng các toán tử tìm kiếm để tìm trong trường tìm kiếm trên Google Drive.

Tìm hiểu lý do tệp bị mất

Nếu bạn đã tạo tệp đó

Nếu không thể tìm thấy tệp bạn đã tạo trong Drive, thì tệp đó có thể đã bị mất thư mục chứa tệp. Tệp đó vẫn tồn tại nhưng khó tìm thấy hơn.

Tệp bị mất thư mục chứa tệp như thế nào

 • Bạn tạo một tệp trong thư mục của người khác và họ xóa thư mục đó. Tệp không bị xóa. Tệp được tự động chuyển vào Drive của tôi.
  Quan trọng: Chỉ bạn mới có thể xóa những tệp mà bạn sở hữu.
 • Bạn dùng chung một thư mục với người khác và họ xóa tệp của bạn khỏi thư mục đó. Tệp đó không bị xóa mà sẽ tự động được chuyển vào mục Drive của tôi của bạn.

Tìm tệp không được sắp xếp

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập: is:unorganized owner:me
 3. Khi bạn tìm thấy tệp, hãy di chuyển tệp đó vào một thư mục trong Drive của tôi để dễ tìm thấy sau này.

Tìm kiếm ngay bây giờ

Nếu người khác tạo tệp

Khi ai đó tạo một tệp, họ có thể xóa, đổi tên và khôi phục tệp đó. Liên hệ với người đã tạo tệp và yêu cầu họ khôi phục tệp hoặc chia sẻ lại tệp với bạn.

Nếu tệp nằm trong thư mục mà người khác đã tạo

Nếu thư mục đó đã bị người khác xoá thì bạn sẽ không thấy thư mục đó trên Drive của mình nữa.

Tìm tệp bạn đã tạo trong các thư mục bị xóa

Tìm tất cả tệp trong các thư mục bị xóa

Để giúp bạn tìm tệp đó dễ dàng hơn trong tương lai, hãy chuyển tệp đó vào một thư mục trong "Drive của tôi".

Thông tin thêm về cách tìm tệp

Dùng thử tính năng tìm kiếm nâng cao

Để tinh chỉnh nội dung tìm kiếm của bạn trên Drive, hãy sử dụng một cụm từ tìm kiếm trên máy tính theo một trong các lựa chọn sau:

Tìm kiếm Ví dụ
Cụm từ chính xác

"Đặt cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép"

Loại trừ một từ

Nước nhưng không phải hồ:

nước hồ

Chủ sở hữu tệp

Những tệp bố sở hữu:

owner:dad@gmail.com

Tệp mà người khác chia sẻ

Những tệp mà Mẹ đã chia sẻ với bạn:

from:mom@gmail.com

Bạn đã chia sẻ tệp

Những tệp mà bạn đã chia sẻ với mẹ:

to:mom@gmail.com

Mục được gắn dấu sao

is:starred

Mục đã bị xóa

is:trashed

Loại tệp

Loại tệp là bảng tính:

type:spreadsheet

Khung thời gian

Trước hoặc sau ngày 18 tháng 1 năm 2015.

before:2015-01-18

after:2015-01-18

Tiêu đề

title:"The title goes here"

Ứng dụng

Tệp được mở trên Google Drive:

app:"Drive"

Loại tệp được khôi phục

Đối với tài khoản cá nhân, bạn có thể khôi phục các tệp đã xoá gần đây trong một khoảng thời gian giới hạn sau khi các tệp đó bị xoá nếu bạn sử dụng:

 • Google Drive bằng tài khoản người dùng cá nhân.
 • Tài khoản của bạn không phải do cơ quan, trường học hoặc nhóm khác cung cấp

Một trong những trường hợp sau đã xảy ra:

 • Bạn đã tạo tệp.
 • Bạn đã tải tệp lên Google Drive.
 • Bạn chấp nhận quyền sở hữu tệp từ ai đó.

Nếu Tài khoản Google của bạn đã bị xóa, thì bạn sẽ không thể khôi phục tệp của mình.

Sử dụng Khối tìm kiếm

Để thu hẹp danh sách các tệp trong Drive, bạn có thể dùng khối tìm kiếm. Bạn có thể tìm và lọc theo:

 • Loại
 • Người 
 • Đã sửa đổi

Những khối này xuất hiện bên dưới thanh tìm kiếm và sẽ giúp tìm tất cả tệp, thư mục và thư mục con trong chế độ xem đó, chẳng hạn như Drive của tôi, Gần đây hoặc Thùng rác.

 • Cách xoá khối tìm kiếm: Ở bên phải khối tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng .
 • Cách xoá tất cả khối tìm kiếm: Ở cuối các khối tìm kiếm, nhấp vào .

Lưu ý: Các khối tìm kiếm xuất hiện theo mặc định. Để ẩn các khối này, hãy nhấp vào nút bộ lọc .

Khôi phục email từ Gmail

Tìm hiểu cách khôi phục email trong Gmail.

Để liên hệ với chúng tôi, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Dịch vụ hỗ trợ dành cho Drive hiện chưa có một số ngôn ngữ. Nếu nói tiếng Anh, thì bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của mình và liên hệ với một chuyên gia của Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Drive.
 2. Ở cuối trang, hãy nhấp vào ngôn ngữ của bạn.
 3. Chọn tiếng Anh.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn sau đó Liên hệ với chúng tôi.
 5. Chọn vấn đề của bạn và cách bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: Khi hoàn tất, bạn có thể chuyển lại ngôn ngữ về ngôn ngữ yêu thích của mình.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5478776163209498379
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950