Tìm hoặc khôi phục tệp

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tìm các tệp bị thiếu trong Google Drive. Hãy chọn tình huống phù hợp với tình huống của bạn nhất.

Bạn đã xóa một nội dung và muốn lấy lại nội dung đó

Nếu gần đây bạn đã xóa nội dung nào đó bằng Google Drive hoặc ứng dụng Google Drive cho máy tính để bàn, thì bạn có thể tự mình khôi phục tệp đó.

Khôi phục từ Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com/drive/trash.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào Khôi phục.
Bạn không thể tìm thấy một nội dung và bạn nghĩ mình chưa xóa nội dung đó

Hãy thử các bước sau:

Kiểm tra bảng điều khiển hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Drive của tôi.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin.
 4. Cuộn xuống và tìm kiếm tệp của bạn.

Thử dùng tính năng tìm kiếm nâng cao

 1. Sử dụng máy tính, hãy chuyển đến thanh tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Sử dụng tùy chọn tìm kiếm nâng cao để tìm tệp của bạn, chẳng hạn như "Loại: Bảng tính".

Nếu các bước trên không hiệu quả, hãy cân nhắc những trường hợp đặc biệt sau:

Nếu người khác tạo tệp

Khi ai đó tạo một tệp, họ có thể xóa, đổi tên và khôi phục tệp đó. Hãy liên hệ với người tạo tệp đó và yêu cầu họ khôi phục hoặc chia sẻ lại tệp đó với bạn.

Nếu tệp nằm trong thư mục mà người khác tạo

Nếu thư mục đó đã bị xóa thì bạn sẽ không thấy thư mục đó trên Drive của mình nữa. Để tìm tệp, hãy thực hiện như sau:

 1. Dùng thử tính năng tìm kiếm nâng cao này để xem danh sách các tệp bạn đã tạo có trong thư mục bị xóa: https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=is:unorganized%20owner:me.
 2. Dùng thử tính năng tìm kiếm nâng cao rộng hơn này để xem danh sách tất cả các tệp có trong thư mục bị xóa: https://drive.google.com/drive/search?q=is:unorganized.

Để giúp bạn tìm tệp đó dễ dàng hơn trong tương lai, hãy kéo tệp đó vào một thư mục trong "Drive của tôi".

Thông tin thêm về cách tìm tệp

Bạn đã dùng thử tính năng tìm kiếm nâng cao chưa?

Để tinh chỉnh nội dung tìm kiếm của bạn trên Drive, hãy sử dụng một cụm từ tìm kiếm với một trong các tùy chọn sau:

Tìm kiếm Ví dụ
Cụm từ chính xác

"Đặt cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép"

Cụm từ này hoặc cụm từ khác

tacos HOẶC nachos

Loại trừ một từ

Nước nhưng không phải hồ:

nước -hồ

Chủ sở hữu tệp

Các tệp của Cha:

owner:dad@gmail.com

Người khác chia sẻ tệp

Các tệp mà Mẹ đã chia sẻ với bạn:

from:mom@gmail.com

Bạn chia sẻ tệp

Các tệp mà bạn đã chia sẻ với Mẹ:

to:mom@gmail.com

Mục được gắn dấu sao

is:starred

Mục đã xóa

is:trashed

Loại tệp

Loại tệp là bảng tính:

type:spreadsheet

Khung thời gian

Trước hoặc sau ngày 18 tháng 1 năm 2015. 

before:18-01-2015

after:18-01-2015

Tiêu đề

title:"Nhập tiêu đề vào đây"

Ứng dụng

Tệp được mở trên Google Drive:

app:"Drive"

Những tệp nào có thể khôi phục được?

Chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục những tệp đã xóa gần đây trong một khoảng thời gian giới hạn nếu bạn sử dụng Google Drive với tài khoản người dùng thông thường (chứ không phải tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác) VÀ một trong những trường hợp sau là đúng:

 • Bạn đã tạo tệp.
 • Bạn đã tải tệp lên Google Drive.
 • Bạn đã chấp nhận quyền sở hữu tệp từ ai đó.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để được trợ giúp.

Nếu Tài khoản Google đã bị xóa, thì bạn sẽ không thể khôi phục tệp của mình.

Nếu cho rằng ai đó đã truy cập vào Google Drive mà không được sự cho phép của bạn, thì bạn nên thực hiện các bước để giúp tài khoản của mình an toàn hơn.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp

Hãy tìm hiểu những gì bạn cần để khôi phục tệp.

Liên hệ với chuyên gia Drive

 1. Trong trình duyệt, chẳng hạn như Chrome, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Google Drive.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào phần Liên hệ với chúng tôi.
 3. Chọn vấn đề của bạn và cách bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Để liên hệ với chúng tôi, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Hỗ trợ dành cho Drive không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ. Nếu nói tiếng Anh, thì bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của mình và liên hệ với một chuyên gia của Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Drive.
 2. Ở cuối trang, hãy nhấp vào ngôn ngữ của bạn.
 3. Chọn tiếng Anh.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào phần Liên hệ với chúng tôi.
 5. Chọn vấn đề của bạn và cách bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: Khi hoàn tất, bạn có thể chuyển lại ngôn ngữ về ngôn ngữ yêu thích của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?