ค้นหาหรือกู้คืนไฟล์

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยคุณค้นหาไฟล์ที่หายไปใน Google ไดรฟ์ เลือกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับของคุณมากที่สุด

คุณลบข้อมูลบางอย่างไปและต้องการข้อมูลนั้นกลับคืนมา

หากคุณเพิ่งลบไฟล์โดยใช้ Google ไดรฟ์หรือแอป Google ไดรฟ์บนเดสก์ท็อป คุณจะกู้คืนไฟล์ดังกล่าวด้วยตนเองได้

กู้คืนจากถังขยะ

 1. ไปที่ถังขยะของ Google ไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการกู้คืน
 3. คลิกกู้คืน
คุณหาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ และคิดว่าไม่ได้ลบไปก่อนหน้านี้

โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบแผงกิจกรรม

 1. ไปที่ไปที่ Google ไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไดรฟ์ของฉันทางด้านซ้าย
 3. คลิกข้อมูล ข้อมูล ที่ด้านขวาบน
 4. เลื่อนลงและค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

ลองใช้การค้นหาขั้นสูง

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่แถบค้นหาซึ่งอยู่ด้านบนแล้วคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. ใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงเพื่อหาไฟล์ของคุณ เช่น "type:spreadsheets"

หากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ผล ให้ลองพิจารณากรณีพิเศษต่อไปนี้

หากคุณเป็นผู้สร้างไฟล์นั้น

หากคุณสร้างไฟล์ในไดรฟ์แต่ไม่พบไฟล์ดังกล่าว อาจเป็นเพราะไฟล์นั้นไม่มีที่มา นั่นคือโฟลเดอร์ระดับบนทั้งหมดของไฟล์ดังกล่าวอาจหายไป ไฟล์ยังคงอยู่แต่อาจหายากขึ้น

สาเหตุที่โฟลเดอร์ของไฟล์หายไป

 • คุณสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ของผู้อื่น จากนั้นบุคคลดังกล่าวก็ลบโฟลเดอร์นั้นออก ไฟล์ของคุณยังไม่ถูกลบ แต่จะไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นแล้ว มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะลบไฟล์ของคุณเองได้ 
 • คุณแชร์โฟลเดอร์กับผู้อื่นและบุคคลนั้นนำไฟล์ของคุณออกจากโฟลเดอร์ ไฟล์ยังคงอยู่ แต่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นแล้ว

ค้นหาไฟล์ที่ไม่มีโฟลเดอร์ระดับบน

 1. พิมพ์ is:unorganized owner:me ในช่องค้นหาของไดรฟ์
 2. เมื่อพบไฟล์ ให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

ค้นหาเลย

หากเป็นไฟล์ที่ผู้อื่นสร้างขึ้น

เมื่อผู้อื่นสร้างไฟล์ บุคคลดังกล่าวก็จะลบ เปลี่ยนชื่อ และกู้คืนไฟล์นั้นได้ โปรดติดต่อผู้ที่สร้างไฟล์เพื่อขอให้กู้คืนหรือแชร์ไฟล์นั้นกับคุณอีกครั้ง

ถ้าไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ที่ผู้อื่นสร้างขึ้น

ถ้ามีคนลบโฟลเดอร์ คุณจะไม่เห็นโฟลเดอร์นั้นในไดรฟ์อีก

ค้นหาไฟล์ที่คุณสร้างไว้ในโฟลเดอร์ที่ลบไปแล้ว

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ

ลากไฟล์เข้าสู่โฟลเดอร์ "ไดรฟ์ของฉัน" เพื่อให้ค้นหาไฟล์ได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์

ลองใช้การค้นหาขั้นสูง

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้การค้นหาขั้นสูง ให้เปิดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ 

หากต้องการปรับแต่งการค้นหาในไดรฟ์ ให้ใช้วลีค้นหากับตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ค้นหา ตัวอย่าง
วลีที่ตรงกัน

"ป้อนวลีที่ตรงกันไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ"

อย่างใดอย่างหนึ่ง

มันฉาบ OR เผือกฉาบ

ยกเว้นคำ

แหล่งน้ำแต่ไม่รวมทะเล:

แหล่งน้ำ -ทะเล

เจ้าของไฟล์

ไฟล์ที่พ่อเป็นเจ้าของ:

owner:dad@gmail.com

ไฟล์ที่คนอื่นแชร์

ไฟล์ที่แม่แชร์กับคุณ:

from:mom@gmail.com

ไฟล์ที่คุณแชร์ให้

ไฟล์ที่คุณแชร์กับแม่:

to:mom@gmail.com

รายการที่ติดดาว

is:starred

รายการที่ถูกลบ

is:trashed

ประเภทไฟล์

ไฟล์ประเภทสเปรดชีต:

type:spreadsheet

กรอบเวลา

ก่อนหรือหลังวันที่ 18 มกราคม 2015 

before:2015-01-18

after:2015-01-18

ชื่อ

title:"ป้อนชื่อที่นี่"

แอป

ไฟล์ที่เปิดใน Google ไดรฟ์:

app:"ไดรฟ์"

ไฟล์ใดบ้างที่กู้คืนได้

เราช่วยกู้คืนไฟล์ที่เพิ่งลบไปภายในเวลาจำกัดได้หากคุณใช้ Google ไดรฟ์กับบัญชีผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ใช่บัญชีในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือกลุ่มอื่น) และเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณเป็นผู้สร้างไฟล์
 • คุณเป็นผู้อัปโหลดไฟล์ไปที่ Google ไดรฟ์
 • คุณยอมรับสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์จากคนอื่น

หากบัญชี Google ของคุณถูกลบ บางครั้งคุณอาจกู้คืนไฟล์ไม่ได้

หากคิดว่ามีผู้อื่นเข้าถึง Google ไดรฟ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำให้คุณทำให้บัญชีปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากยังคงไม่พบไฟล์

ดูสิ่งที่ต้องใช้ในการกู้คืนไฟล์

หากต้องการกู้คืนอีเมลจาก Gmail

ดูวิธีกู้คืนอีเมลจาก Gmail

กู้คืนไฟล์ที่คุณลบ

หากเพิ่งลบข้อมูลไปโดยใช้ Google ไดรฟ์หรือแอป Google ไดรฟ์บนเดสก์ท็อป คุณอาจกู้คืนไฟล์ได้ด้วยตนเอง

กู้คืนจากถังขยะ

 1. ไปที่ drive.google.com/drive/trash ในคอมพิวเตอร์
  • เคล็ดลับ: คุณอาจจัดเรียงไฟล์ในถังขยะตามวันที่ย้ายมายังถังขยะ เพื่อหาไฟล์เก่าหรือไฟล์ล่าสุดที่อยู่ในถังขยะ
 2. คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการกู้คืน
 3. คลิกกู้คืน
ค้นหาไฟล์ที่คิดว่าไม่ได้ลบไปก่อนหน้านี้

โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบแผงกิจกรรม

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. คลิกไดรฟ์ของฉันทางด้านซ้าย
 3. คลิกข้อมูล ข้อมูล ที่ด้านขวาบน
 4. เลื่อนลงและค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

ใช้การค้นหาขั้นสูง

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในแถบค้นหาที่ด้านบน
 3. ใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงเพื่อหาไฟล์ของคุณ เช่น หากต้องการดูสเปรดชีต ให้คลิกลูกศรลงแล้วคลิก "สเปรดชีต" ถัดจาก "ประเภท"

ดูเหตุผลที่ไฟล์หายไป

หากคุณเป็นผู้สร้างไฟล์นั้น

หากไม่พบไฟล์ที่สร้างไว้ในไดรฟ์ อาจเป็นเพราะโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์นั้นไว้หายไป ไฟล์ยังคงอยู่แต่อาจหายากขึ้น

สาเหตุที่โฟลเดอร์ของไฟล์หายไป

 • คุณสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ของผู้อื่น และบุคคลนั้นลบโฟลเดอร์ดังกล่าว ไฟล์ยังคงอยู่ แต่ระบบจะย้ายไปที่ "ไดรฟ์ของฉัน" โดยอัตโนมัติ
  สําคัญ: มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะลบไฟล์ของคุณเองได้
 • คุณแชร์โฟลเดอร์กับผู้อื่นและบุคคลนั้นนําไฟล์ของคุณออกจากโฟลเดอร์ ไฟล์ยังคงอยู่ แต่ระบบจะย้ายไฟล์ไปยัง "ไดรฟ์ของฉัน" โดยอัตโนมัติ

ค้นหาไฟล์ที่ไม่ได้จัดระเบียบ

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. ในแถบค้นหา ให้ป้อน is:unorganized owner:me
 3. เมื่อพบไฟล์ ให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

ค้นหาเลย

หากเป็นไฟล์ที่ผู้อื่นสร้างขึ้น

เมื่อคนอื่นสร้างไฟล์ คนนั้นก็จะลบ เปลี่ยนชื่อ และกู้คืนไฟล์นั้นได้ โปรดติดต่อคนที่สร้างไฟล์นั้นเพื่อขอให้กู้คืนหรือแชร์ไฟล์นั้นกับคุณอีกครั้ง

ถ้าไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ที่คนอื่นสร้างขึ้น

หากมีคนลบโฟลเดอร์ คุณจะไม่เห็นโฟลเดอร์นั้นในไดรฟ์อีก

ค้นหาไฟล์ที่คุณสร้างไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ

ค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใน "ไดรฟ์ของฉัน" เพื่อให้ค้นหาไฟล์ได้ง่ายขึ้นในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์

ลองใช้การค้นหาขั้นสูง

หากต้องการปรับแต่งการค้นหาในไดรฟ์ ให้ใช้วลีค้นหากับตัวเลือกต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์

ค้นหา ตัวอย่าง
วลีที่ตรงทั้งหมด

"ป้อนวลีที่ต้องการค้นหาแบบตรงทั้งหมดไว้ในเครื่องหมายคำพูด"

ยกเว้นคำ

แหล่งน้ำแต่ไม่รวมทะเล:

แหล่งน้ำ -ทะเล

เจ้าของไฟล์

ไฟล์ที่พ่อเป็นเจ้าของ:

owner:dad@gmail.com

ไฟล์ที่ผู้อื่นแชร์

ไฟล์ที่แม่แชร์กับคุณ:

from:mom@gmail.com

ไฟล์ที่คุณแชร์ให้

ไฟล์ที่คุณแชร์กับแม่:

to:mom@gmail.com

รายการที่ติดดาว

is:starred

รายการที่ถูกลบ

is:trashed

ประเภทไฟล์

ไฟล์ประเภทสเปรดชีต:

type:spreadsheet

ช่วงเวลา

ก่อนหรือหลังวันที่ 18 มกราคม 2015

before:2015-01-18

after:2015-01-18

ชื่อ

title:"ป้อนชื่อที่นี่"

แอป

ไฟล์ที่เปิดใน Google ไดรฟ์:

app:"ไดรฟ์"

ประเภทไฟล์ที่กู้คืน

สำหรับบัญชีส่วนบุคคล: เราช่วยกู้คืนไฟล์ที่เพิ่งลบไปภายในเวลาจำกัดได้หลังจากลบไปแล้ว หากคุณใช้ Google ไดรฟ์กับบัญชีผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ใช่บัญชีในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือกลุ่มอื่น) และเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณเป็นผู้สร้างไฟล์
 • คุณเป็นผู้อัปโหลดไฟล์ไปที่ Google ไดรฟ์
 • คุณยอมรับสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์จากคนอื่น

หากบัญชี Google ของคุณถูกลบ คุณอาจกู้คืนไฟล์ไม่ได้

หากยังไม่พบไฟล์ของคุณ

ดูสิ่งที่จำเป็นในการกู้คืนไฟล์

หากต้องการกู้คืนอีเมลจาก Gmail

ดูวิธีกู้คืนอีเมลจาก Gmail

ติดต่อเรา

 1. ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ไดรฟ์จากเบราว์เซอร์ เช่น Chrome
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้คลิกเมนู จากนั้น ติดต่อเรา
 3. เลือกปัญหาของคุณและวิธีที่ต้องการติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเรา โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

การสนับสนุนของไดรฟ์ยังไม่พร้อมใช้งานในทุกภาษา หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้ ก็เปลี่ยนภาษาแล้วติดต่อผู้เชี่ยวชาญของไดรฟ์เลย

 1. ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิกภาษา
 3. เลือก "English"
 4. ที่ด้านบนซ้าย ให้คลิกเมนู จากนั้น ติดต่อเรา
 5. เลือกปัญหาของคุณและวิธีที่ต้องการติดต่อเรา

หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คุณเปลี่ยนกลับเป็นภาษาที่ต้องการได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูวิธีลบและกู้คืนไฟล์ใน Google ไดรฟ์ 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร