Tekst, vormen en lijnen invoegen en schikken

Tekst of objecten toevoegen aan een dia

In Google Presentaties kunt u lijnen, vormen en andere objecten rechtstreeks tekenen op een dia van uw presentatie. Ga naar de dia waarop u een object wilt tekenen en selecteer een tekentool in het menu Invoegen of in de werkbalk.

Als u tekst of een object wilt bewerken, klikt u op de vorm. Vervolgens worden in de werkbalk meerdere opmaakopties voor dat object weergegeven. Als u bijvoorbeeld een lijn heeft getekend op een dia, ziet u opmaakopties zoals het lijngewicht, het lijnstreepje en pijlpunten. Meer informatie over het opmaken van tekst en objecten op een dia

Objecten schikken op een dia

Als u de schikking van objecten op een dia wilt wijzigen, selecteert u een of meerdere objecten. Ga vervolgens naar het menu Sorteren en kies uit de volgende opties:

  • Selecteer een optie in het submenu Volgorde om overlappingseffecten te maken voor tekst en objecten op uw dia's. De overlappende tekst en objecten worden opnieuw geschikt in de volgorde die u kiest.
  • Nadat u objecten heeft geselecteerd, kunt u ze op meerdere manieren uitlijnen door een optie te selecteren in de submenu's Horizontaal uitlijnen of Verticaal uitlijnen.
  • Open het submenu Centreren op pagina om uw object(en) in het horizontale of verticale midden van uw dia te plaatsen.
  • Gebruik het submenu Draaien om uw object(en) horizontaal of verticaal te spiegelen.
  • Als u drie of meer objecten heeft geselecteerd, kunt u ook de ruimte tussen deze objecten gelijkmatig horizontaal of verticaal verdelen door de toepasselijke optie te selecteren in het submenu Distribueren.
  • Selecteer Groeperen of Groeperen ongedaan maken om meerdere objecten wel of niet te groeperen. Door objecten te groeperen, kunt u ze makkelijk als één geheel opmaken of verplaatsen.

Elke optie in het menu Sorteren is ook beschikbaar wanneer u met de rechtermuisknop op een object klikt.

Als u meerdere objecten tegelijk wilt verplaatsen of groter/kleiner wilt maken, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op elk object klikt, of sleept u de muis over alle objecten die u wilt selecteren. Als u de Shift-toets ingedrukt houdt en klikt op een object dat al is geselecteerd, wordt de selectie van het object ongedaan gemaakt.

Uitlijnen op raster

Met 'Uitlijnen op raster' kunt u tekst, afbeeldingen, vormen en tabellen eenvoudig automatisch uitlijnen.

In Google Presentaties is Uitlijnen op hulplijnen standaard ingeschakeld. U kunt de opties Uitlijnen op raster en Uitlijnen op hulplijnen in- of uitschakelen in het menu 'Weergeven'.

Als de optie Uitlijnen op hulplijnen is uitgeschakeld, kunt u de volgende toetsen gebruiken om te wijzigen hoe u met objecten op een dia werkt:

  • Als u het raster wilt uitschakelen zodat u uw object makkelijker kunt slepen en neerzetten, houdt u de Alt-toets (Option-toets op een Mac) ingedrukt wanneer u het object sleept.
  • Als u een kopie van een object wilt maken en het oorspronkelijke object wilt behouden op zijn positie, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt wanneer u het object verplaatst.