Een sjabloon verzenden

Als u vanuit uw Drive een sjabloon wilt verzenden naar de sjabloongalerij, vinkt u het vakje naast het item aan, klikt u op het dropdown-menu Meer en selecteert u Verzenden naar sjabloongalerij. Ga daarna als volgt te werk:

 1. Geef een korte omschrijving op, kies een of twee categorieën voor de sjabloon en kies een taal.
 2. Klik op Sjabloon verzenden.

U kunt ook een sjabloon verzenden vanaf de hoofdpagina voor sjablonen. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op Een sjabloon verzenden.
 2. Klik op Uit je Google Drive kiezen en selecteer een sjabloon in uw Drive die u wilt verzenden.
 3. Klik op Selecteren.
 4. Geef een korte omschrijving op, kies een of twee categorieën voor de sjabloon en kies een taal.
 5. Klik op Sjabloon verzenden.

Uw verzonden sjabloon wordt dan weergegeven onder de geselecteerde categorieën en onder het tabblad Mijn sjablonen. Het kan een aantal minuten duren voordat de sjabloon verschijnt. Houd er rekening mee dat het aantal sjablonen dat u per dag kunt verzenden, niet onbeperkt is. Wanneer u het maximum heeft bereikt, krijgt u een foutmelding te zien. De sjabloon die u probeerde te verzenden, wordt opgeslagen. Als de sjabloon wordt goedgekeurd, verschijnt deze later in de sjabloongalerij.

Als u een sjabloon naar de openbare galerij verzendt, wordt uw Google-profielnaam naast de sjabloon weergegeven. U kunt deze naam wijzigen door in te loggen op uw Google-account en op de pagina 'Mijn account' op Profiel bewerken te klikken.

Opmerkingen:

 • Elk sjabloon die naar de openbare galerij is verzonden, kan in zoekresultaten van Google worden weergegeven.
 • We kunnen een sjabloon verwijderen als deze niet bijdraagt aan het doel van de sjabloongalerij.
Een sjabloon verzenden naar de sjabloongalerij van uw domein

Voer de volgende stappen uit om een sjabloon te verzenden naar de sjabloongalerij van uw domein:

 1. Klik op Een sjabloon verzenden in de rechterbovenhoek van de hoofdpagina voor sjablonen.
 2. Klik op Uit je Google Documenten kiezen en selecteer een sjabloon uit uw Google Documenten die u wilt verzenden.
 3. Klik op Selecteren.
 4. Geef een korte omschrijving op, kies een of twee categorieën voor de sjabloon en kies een taal.
 5. Klik op Sjabloon verzenden.

Uw verzonden sjabloon wordt weergegeven op uw domeintabblad en op het tabblad Mijn sjablonen. Het kan een aantal minuten duren voordat de sjabloon verschijnt.

Als u een sjabloon verzendt naar de galerij binnen uw domein, wordt de naam van uw Google Apps-account weergegeven.

Opmerking: Deze functie is beschikbaar in Google Apps for Work. Als u een standaarddomein heeft, kunt u sjablonen naar de openbare galerij verzenden door in te loggen met uw persoonlijke Google-account.

Een verzonden sjabloon verwijderen of bewerken

Als u een sjabloon wilt verwijderen of bewerken die u heeft verzonden naar de sjabloongalerij van uw domein, gaat u eerst naar het tabblad Mijn sjablonen.

 • Als u een bepaalde sjabloon wilt verwijderen, klikt u op de link Uit galerij verwijderen rechts van 'Opties voor de eigenaar'. U kunt de sjabloon vervolgens verwijderen uit de galerij.
 • Als u een sjabloon wilt bewerken die u heeft verzonden, klikt u op de link Details bewerken rechts van 'Opties voor de eigenaar' en brengt u uw wijzigingen aan. U kunt de inhoud van uw sjabloon ook wijzigen door op Dit document bewerken te klikken. Nadat u wijzigingen heeft aangebracht in het document, kunt u het opslaan en sluiten om terug te gaan naar het menu Bewerken. Uw wijzigingen worden weergegeven in de sjabloon in de galerij.
Uw sjablonen insluiten

Volg de onderstaande instructies als u enkele favoriete sjablonen heeft die u op een blog of op een website wilt plaatsen:

 1. Ga naar de sjabloongalerij op http://docs.google.com/templates
 2. Zoek de sjabloon die u wilt gebruiken en klik op de link Insluiten naast de sterbeoordelingen.
 3. Kopieer de HTML-code die wordt weergegeven naar uw blog of website.

De sjabloon wordt op uw blog of website precies zo weergegeven als in de sjabloongalerij.

Inhoudsgalerij

Uw gebruik van inhoudsgalerijen

Deze versie van Google Documenten kan galerijen bevatten met inhoud van derden ('Inhoudsgalerijen'). De term 'Inhoudsgalerijen' omvat zonder enige beperking de Sjabloongalerij, de Scriptgalerij en elke andere galerij die Google naar eigen goeddunken aan u beschikbaar stelt.

De inhoud en informatie in de inhoudsgalerijen ('Galerij-inhoud'), zoals sjablonen en scripts, zijn gemaakt door Google of door derden. Alle rechten betreffende (intellectueel) eigendom blijven bij de makers.

De galerij-inhoud is: (a) slechts bedoeld als suggestie; en (b) geen vervanging van professioneel advies of specifieke, bindende kennis of instructie.

Google doet geen toezegging dat de galerij-inhoud geschikt is voor uw doeleinden of dat deze vrij is van virussen, fouten of andere onvolkomenheden. De galerij-inhoud wordt als zodanig ('as is') geleverd en zonder enige vorm van garantie. Het gebruik van galerij-inhoud is geheel voor eigen risico. Google en zijn leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke waarborg en voorwaarden met betrekking tot de galerij-inhoud. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, geeft Google geen enkele impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Als u een Google Apps Script uit de Scriptgalerij gebruikt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Google Apps Scripts werken mogelijk samen met andere producten en services van Google. Wanneer u Google Apps Scripts gebruikt, moet u zich houden aan de toepasselijke bepalingen van de volgende aanvullende voorwaarden: de Servicevoorwaarden voor de Google Maps API, de Servicevoorwaarden voor de Google Finance API en de Servicevoorwaarden voor de Translate API (gezamenlijk de 'Aanvullende voorwaarden voor Google Apps Scripts'). Als de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts op enige manier met elkaar in tegenspraak zijn, zullen de Aanvullende voorwaarden van Google Apps Scripts alleen prevaleren indien de tegenspraak betrekking heeft op het Google Apps Script dat van toepassing is, en niet op enig ander onderdeel van de Service.

Bijdragen aan inhoudsgalerijen

Als u ervoor kiest inhoud in te dienen om toe te voegen aan inhoudsgalerijen (uw 'Galerijbijdrage'), geeft u Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om uw galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleent u Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

 • de galerijbijdrage te reproduceren;
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren;
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden;
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

U stemt ermee in dat uw licentie voor eindgebruikers van Google oneindig is. Verder behoudt Google zich het recht voor en verleent u Google, ter vermijding van elke twijfel, het recht de galerijbijdrage die door u via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. U behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via inhoudsgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze Servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als u de verspreiding van de galerijbijdrage via de inhoudsgalerijen van Google Documenten wilt stopzetten, moet u gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de Service beschikbaar is, in welk geval de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn wordt verwijderd.

U verklaart en garandeert dat: (a) u de eigenaar bent van alle noodzakelijke juridische rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die u indient via Google Documenten of dat u deze rechten heeft verkregen, en dat u deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google; (b) alle galerijbijdragen die u verzendt via Google Documenten voldoen aan het geplaatste Programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op het eigendom van de galerijbijdragen die u indient via Google Documenten. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, die u al bezit voor de galerijbijdragen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens u te doen.

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens u of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die u indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot uw galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Evan is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?