Google Drive có bảo mật không?

Khi bạn tải tệp lên Google Drive, tệp được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu bảo mật.

  • Nếu máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn bị mất hoặc bị hỏng, bạn vẫn có thể truy cập tệp từ các thiết bị khác.
  • Tệp của bạn luôn ở chế độ riêng tư trừ phi bạn chia sẻ chúng.

Để giúp đảm bảo tệp Google Drive của bạn ở chế độ riêng tư:

Giúp Tài khoản Google của bạn trở nên an toàn hơn
  • Nếu dùng chung máy tính, hãy đăng xuất khỏi Tài khoản Google của bạn khi bạn hoàn tất.
  • Bạn không nên cài đặt ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa hoặc Tệp Drive trực tuyến trên máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung. Bất cứ ai sử dụng máy tính đó đều có thể truy cập tệp của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về bảo mật Tài khoản Google.
Kiểm soát nội dung người khác xem

Tệp của bạn luôn ở chế độ riêng tư trừ phi bạn chọn chia sẻ chúng. Bạn có thể chia sẻ tệp với:

Tìm hiểu thêm về cách giữ an toàn khi vào mạng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?