Een diagram kopiëren en plakken

U kunt het webklembord gebruiken om diagrammen te kopiëren uit een spreadsheet en te plakken in een document of tekening. Ga als volgt te werk:

  1. Klik in de linkerbovenhoek van het diagram op de naam van het diagram om het dropdown-menu met acties te openen.
  2. Selecteer Diagram kopiëren.
  3. Open in uw Drive het document of de tekening waarin u het diagram wilt invoegen en klik op de plaats waar het diagram moet worden ingevoegd.
  4. Als u uw diagram wilt plakken, drukt u op Ctrl+V op een pc of op ⌘+V op een Mac. U kunt ook in de werkbalk op het pictogram van het webklembord webklembord klikken en uw diagram selecteren in het dropdown-menu.
  5. Het diagram wordt als een afbeelding in het document of de tekening geplakt. U kunt het formaat van de afbeelding desgewenst aanpassen.

Opmerking: u kunt diagrammen niet in een andere spreadsheet of in een presentatie plakken.