Lägg till textningsspår till dina videofiler

Du kan göra videoinnehållet tillgängligt för en bredare publik genom att lägga till textning. Om du vill nå döva eller hörselskadade tittare eller personer som pratar andra språk, hjälper textning dessa grupper att förstå dina videoklipp.

Du kan använda två typer av textningsfiler:

  • Textningsfil (rekommenderas): Den här filen innehåller texten och nödvändig information som synkroniserar textningen med videon.
  • Transkriptionsfil: Den här filen innehåller bara texten. Om du laddar upp en transkription, måste spelaren avgöra när orden visas. Transkriptioner tar extra tid att bearbeta och fungerar enbart för engelska och japanska.

Om du vill lägga till textning i videofiler öppnar du Google Drive på datorn.