Legg til tekstspor i videofilene dine

Du kan gjøre videoinnholdet ditt tilgjengelig for et større publikum ved å legge til teksting. Hvis du vil nå frem til døve og hørselhemmede seere, eller personer som snakker andre språk, hjelper teksting disse gruppene med å forstå videoene dine.

Du kan bruke to typer tekstingsfiler:

 • Tekstingsfil (anbefalt): Denne filen inneholder teksten og annen informasjon for å vise tekstingen til riktig tid i videoen.
 • Transkripsjonsfil: Denne filen inneholder bare teksten. Hvis du laster opp en transkripsjon, er det videospilleren som bestemmer når ordene skal vises. Transkripsjonsfiler tar ekstra tid å behandle og fungerer bare på engelsk og japansk.
Klargjør filen din med teksting

Du kan laste opp teksting i alle format, men det er bare SubRip (*.SRT) og SubViewer (*.SUB) som støttes.

Slik kan du gjøre dem mer leservennlige:

 • For å hjelpe mennesker med hørselshemninger kan du sette beskrivelser som [musikk] eller [latter] i klammeparenteser.
 • Du kan vise når en annen person begynner å snakke, ved å legge til >> på begynnelsen av en ny linje.

Du kan finne programvare som hjelper deg med å opprette slike filer, eller så kan du leie inn et firma som lager dem for deg. Finn ut hvordan du lager tekstings- og transkriptfiler.

Last opp teksting

Når du har lastet opp en video, kan du legge til teksting i den.

 1. Logg på drive.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk på videoen du vil legge til teksting på.
 3. Klikk på Mer Mer og deretter Administrer tekstspor.
 4. Klikk på Legg til nye tekstspor.
 5. Klikk på Velg fil og velg en tekstings- eller transkriptfil.
 6. Velg språket for tekstingen og et navn på sporet.
 7. Klikk på Last opp.
Rediger tekstspor
 1. Logg på drive.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk på videofilen med tekstspor du vil redigere.
 3. Klikk på Mer Mer og deretter Administrer tekstspor.
 4. Klikk på tekstsporet du vil redigere.
 5. Klikk på Endre.
 6. Du kan endre navnet og språket. Du kan også slå sporet av eller på for videoen.
 7. Klikk på Lagre.
Slett teksting
 1. Logg på drive.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk på videofilen med tekstspor du vil slette.
 3. Klikk på Mer Mer og deretter Administrer tekstspor.
 4. Ved siden av tekstsporet du vil slette, klikker du på Slett Slett.
 5. Klikk på Slett.
Oversett teksting

Når tekstsporene til videoene dine er ferdig behandlet, kan du oversette dem.

 1. Logg på drive.google.com på en datamaskin.
 2. Åpne videoen med tekstsporet du vil oversette.
 3. Nederst til høyre klikker du på Innstillinger Innstillinger.
 4. Nederst på språklisten klikker du på Oversett automatisk.
 5. Velg et språk fra listen.
Delingsinnstillinger for teksting

Videoens delingsinnstillinger gjelder også for teksting. Hvis andre kan redigere videoen, kan de også laste opp, laste ned og redigere tekstingen for videoen. Finn ut mer om deling av filer i Google Disk.

Feilmeldinger for teksting

Hvis du får en feilmelding når du laster opp filen, må du forsikre deg om at filen

 • er i riktig format – bare SubRip (*.SRT) og SubViewer (*.SUB) støttes
 • ikke er for stor – tekstingsfilen må være mindre enn 2 MB
 • ikke er lengre enn videoen – hvis filen er lengre enn videoen, kan ikke videoen synkroniseres automatisk
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
99950
false
false