Läs mer om undantag för utbildningsrelaterade, dokumentära, vetenskapliga eller konstnärliga syften

Google Drive, Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär och Sites är utformade för att hjälpa användarna att skapa innehåll och samarbeta. 

Programpolicyerna för otillåten användning spelar en viktig roll för att bibehålla en positiv upplevelse för alla som använder Googles produkter. 

När vi fastställer att innehåll bryter mot våra policyer tillämpar vi dessa policyer. Det kan innebära följande:

 • begränsad åtkomst till innehåll 
 • borttagning av innehåll
 • begränsning eller uppsägning av en användares tillgång till Googles produkter vid allvarliga överträdelser.  

Vi kan göra undantag från policyn om utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt innehåll.

Utvärdera om innehåll räknas som utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt

När vi avgör om ditt innehåll uppfyller kraven för detta undantag bedömer vi sammanhanget och avsikten. 

Vi kan bedöma innehållet med av sex frågor – vem, vad, var, när, varför och hur – för att förstå om ett undantag är motiverat. 

Att erbjuda en alternativ ståndpunkt eller ett motbevisande för innehåll som bryter mot riktlinjerna kan också påvisa innehållets utbildande, dokumentära, vetenskapliga eller konstnärliga syften. 

Utöver själva innehållet används flera andra faktorer för att avgöra om innehållet ska omfattas av undantaget, till exempel 

 • filens eller mappens namn
 • vattenstämplar för redigerare
 • hur lättåtkomligt innehållet är
  • innehåll som delas med många personer, inklusive dokument som är tillgängliga för alla med länken, får användas utanför sammanhanget som ägaren har angett. 

Det är dock inte säkert att innehåll anses vara utbildande, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt, bara för att det uppvisar kännetecknande egenskaper, exempelvis avbildning i form av ett sändningssegment eller en akademisk uppsats. 

Tänk på att inte alla policyer tillåter undantag av det här slaget. Undantag för utbildande, dokumentärt, eventskapligt och konstnärligt syfte gäller inte

 • kontokapning
 • inaktivt konto
 • kringgående
 • sexuella övergrepp och utnyttjande av barn
 • skadlig programvara och liknande innehåll
 • sexuellt explicita bilder som publicerats utan samtycke
 • nätfiske
 • skräppost
 • systemstörningar och otillåten användning.

Exempel på utvärderingar av undantaget

I tabellen nedan visas hypotetiskt innehåll som sannolikt omfattas av undantaget men som annars skulle utgöra policyöverträdelser. 

Policy

Sannolikhet för undantag

Potentiellt undantag

Våld och blodigt innehåll

Mer sannolikt

Foto på personer med synliga skador från en bombattack som har ett tydligt fotonamn med tid och plats. Dokumentär

Farligt och olagligt: Självskada

Mer sannolikt

Ett dokument som berättar om personlig kamp mot självskadebeteende utan att framställa beteendet positivt. Dokumentär

Farligt och olagligt: Farligt material

Mer sannolikt

En kemilärobok som förklarar sprängämnen. Utbildning

Hatretorik

Mer sannolikt

En video av en hatgruppsmarsch med en vattenstämpel från en tillförlitlig nyhetsbyrå med en beskrivande titel på platsen och datumet för marschen. Dokumentär

Sexuellt explicit innehåll

Mer sannolikt

Foton av grekiska statyer i marmor avbildade i stil med heroisk nakenhet. Konstnärlig

 

Integritet och säkerhet i Google Drive, Dokument, Kalkylark och Presentationer 

Innehållet som du sparar i Google Drive, Dokument, Kalkylark och Presentationer är privat för dig om du inte väljer att dela det. Du kan dela filer på många sätt, från att dela dem med ett fåtal redigeringsbehöriga till att göra dem allmänt tillgängliga. 

Observera att när filer är tillgängliga för alla med länken kan innehållet användas eller tolkas utanför dina syften. 

Viktigt! Det är viktigt att alltid sätta etiketter på innehållet och sätta det i ett sammanhang, särskilt när du delar med andra. Du kan när som helst stoppa, begränsa eller ändra delning.

Rapportera och överklaga överträdelser

Om du får en avisering om att filen bryter mot Googles användarvillkor eller programpolicyer och du anser att detta är felaktigt kan du överklaga. Begära en granskning av en överträdelse.

Du kan också begära en granskning av innehåll som verkar bryta mot våra policyer.


 
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
17549122025059455206
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true