Använda knappar i verktygsfältet i Drive

När du väljer en fil eller mapp i Drive på datorn kan du vidta åtgärder genom att klicka på knappar i det övre vänstra hörnet. Om skärmdimensionerna tillåter det visas en liknande uppsättning knappar när du håller muspekaren över en fil eller mapp i listlayout.

Exempel: Du kan använda knappar för att dela eller byta namn på en fil.

Lär dig vad knappikoner och symboler betyder

  • : Dela filen eller mappen
  • : Ladda ned filen eller mappen
  • : Byt namn på filen eller mappen
  • Star: Lägg till filen eller mappen i mappen Stjärnmärkt
  • : Flytta en fil till en annan mapp
  • : Ta bort en fil eller mapp
  • : Hitta ytterligare menyåtgärder

Tips! Så här utför du åtgärder på flera filer eller mappar: 

  1. Klicka på en fil eller mapp som du vill välja.
  2. Tryck och håll ned Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) följt av klicka på andra filer eller mappar som du vill välja.
  3. Släpp Kommando (Mac) eller Ctrl (Windows) följt av klicka på en knapp i verktygsfältet.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11943861485338015179