Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tệp là nội dung rác trong Drive

Tương tự như cách hoạt động của thư mục thư rác trong Gmail, thuật toán phân loại tự động sẽ chuyển những tệp mà Drive đặc biệt nghi ngờ là tệp không mong muốn vào thư mục nội dung rác. Bạn cũng có thể di chuyển tệp vào và ra khỏi thư mục nội dung rác theo cách thủ công. Sau khi tệp nằm trong thư mục nội dung rác hơn 30 ngày, tệp sẽ bị xoá vĩnh viễn khỏi Drive của bạn.

Bạn có thể báo cáo các tệp được chia sẻ là nội dung rác trong Drive. Các tệp bạn báo cáo là nội dung rác:

 • Sẽ không tiếp tục tạo thông báo khi có nhận xét
 • Không xuất hiện trong phần Tìm kiếm trên Drive hoặc các tệp được gợi ý
 • Được Google xem xét để xem có vi phạm chính sách không

Quan trọng: Bạn không thể báo cáo các tệp mà bạn hoặc thành viên trong tổ chức của bạn sở hữu.

Đánh dấu tệp là tệp vi phạm 

 1. Trên máy tính, mở Drive.
 2. Nhấp chuột phải vào một tệp trong phần “Được chia sẻ với tôi”. 
  • Bạn cũng có thể chọn nhiều tệp: Đánh dấu vào hộp ở bên trái tên tệp, rồi nhấp chuột phải.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chặn hoặc báo cáo  > Báo cáo 
  • Mẹo: Một cách khác để báo cáo tệp vi phạm là kéo một hoặc nhiều tệp vào phần Nội dung rác. 
 4. Chọn loại nội dung không mong muốn mà bạn cần báo cáo. Bạn có thể chọn xem có muốn chặn người dùng hay không. 

Lưu ý:

 • Nếu bạn chọn một loại nội dung bất hợp pháp, hệ thống sẽ chuyển hướng bạn đến trang tổng quan về loại nội dung đó. Trang này sẽ cung cấp thêm thông tin về cách hoàn thành báo cáo. 
 • Khi bạn nhấp vào Báo cáo hoặc di chuyển một tệp vào phần Tệp vi phạm theo cách thủ công, Google sẽ nhận được thông báo. 
  • Để giúp bảo vệ người dùng khỏi tệp vi phạm và tệp lạm dụng, Google có thể phân tích tệp đó.
 • Sau khi bạn báo cáo tệp vi phạm, tệp đó sẽ bị chuyển vào phần Tệp vi phạm và tự động bị xoá sau 30 ngày.

Bỏ đánh dấu tệp là tệp vi phạm

Nếu một tệp bị đánh dấu sai thành tệp vi phạm, bạn có thể xoá tệp đó khỏi phần Tệp vi phạm:

 1. Trên máy tính, mở Drive.
 2. Mở Tệp vi phạm.
 3. Chọn tệp, rồi nhấp vào Không phải tệp vi phạm ở trên cùng.
  • Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột phải vào tệp, rồi chọn Không phải tệp vi phạm

Xoá tệp trong phần Tệp vi phạm

 1. Trên máy tính, mở Drive.
 2. Mở Tệp vi phạm.
 3. Ở trên cùng, chọn một tuỳ chọn:
  • Để xoá toàn bộ tệp vi phạm, nhấp vào Xoá tất cả tệp vi phạm ngay.
  • Để xoá các tệp vi phạm cụ thể, hãy chọn một tệp và nhấp vào Xoá vĩnh viễn.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4786643023812567687
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950