Flytta filer och mappar till delade enheter

För enklare samarbete kan du flytta filer och mappar från Min enhet till en delad enhet på en dator om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto. Som standard kan du bara flytta filer och mappar som du äger. 

 • Om administratören aktiverar inställningen för att tillåta filredigerare att flytta filer till en delad enhet kan du flytta filer som du är redigerare för. Mer information om den här administratörsinställningen finns i Flytta organisationens innehåll till en delad enhet
 • Du kan bara flytta en mapp till en delad enhet om du är ansvarig för den delade enheten.

Läs om ändringar av filåtkomsten

När du flyttar innehåll till en delad enhet gäller följande:

 • Personer som inte är medlemmar på en delad enhet kan förlora åtkomsten till innehåll som flyttas till en delad enhet.
 • Det är enbart medlemmar på den delade enheten och personer med vilka filen delas direkt som kan få åtkomst till filen.
 • Filbehörigheter som har ärvts från mappar kopieras inte. 
  • Om du flyttar en underordnad mapp till en delad enhet kopieras inte behörigheter som ärvs från den överordnade mappen.
  • Om du flyttar en överordnad mapp till en delad enhet ärver den underordnade mappen dessa behörigheter.
 • Om den ursprungliga ägaren av en fil finns i organisationen men inte är medlem i den delade enheten förlorar personen ägarskapet men kan fortfarande få åtkomst till filen.

Begränsningar vid flytt av filer och mappar 

Här är några allmänna problem som du kan stöta på när du flyttar filer och mappar från Min enhet till en delad enhet:

Flytta filer som ägs av användare utanför organisationen

 • Du kan inte flytta mappar eller filer som externa användare äger, även om den externa användaren är medlem på den delade målenheten. 
 • Du kan inte flytta internt ägda undermappar som är en del av en externt ägd mapp.

Flytta Google Sites-filer till delade enheter

 • Om webbplatsens ursprungliga ägare finns i samma organisation som den delade enheten är den publicerade webbplatsen fortfarande synlig. För användare som webbplatsen tidigare delats med är Sites-filen som är relaterad till webbplatsen fortfarande tillgänglig.
 • Om webbplatsens ursprungliga ägare finns i en annan organisation än den delade enheten är den publicerade webbplatsen fortfarande synlig. Även om den tidigare har delats med dem är den tillhörande filen inte tillgänglig för personer som inte är medlemmar på den delade enheten.

Förstå andra begränsningar vid flytt av Drive-mappar till delade enheter

 • Genvägar skapas för objekt som inte kan flyttas. Om det finns objekt som inte kan flyttas på grund av behörighets- eller åtkomstproblem skapas en genväg på den delade enheten när du flyttar mappar från Min enhet till en delad enhet. På så sätt sparas den aktuella mapphierarkin. För att kunna göra detta tillämpar vi följande gränser för mappflytt:
  • Det går inte att flytta mappar om det finns antingen 25 objekt som inte kan flyttas eller om 10 % av objekten inte kan flyttas (gränsen är den minsta på antingen 10 % eller 25 objekt per mapp).
  • Flytten får inte omfatta fler än 100 000 objekt totalt.
 • När genvägar skapas flyttas de ursprungliga objekten till mappen Min enhet för ägaren.
 • När du flyttar många mappar till en delad enhet som kan överskrida gränsen kan ett varningsmeddelande visas innan du försöker flytta.

Därför matchar dialogrutan som visas före en flytt kanske inte nedladdningen före en flytt

 • Antalet flyttbara objekt som visas i dialogrutan före flytt kanske inte matchar antalet som visas i nedladdningen före flytt av följande skäl:
  • I dialogrutan som visas före flytt räknas objekt som du inte har åtkomst till. Sådana objekt ingår inte i nedladdningen.
  • Om en mapp som innehåller andra mappar eller objekt (en överordnad mapp) inte går att flytta och det finns fler objekt i den överordnade mappen som inte kan flyttas visas enbart den överordnade mappen. Objekten i den överordnade mappen räknas inte in i antalet flyttbara objekt.

Förstå felkoderna

Om du får en avisering om att objekt inte kan flyttas kan du klicka på Ladda ned artikellista (CSV). En CSV-fil med en lista över de objekt som inte kan flyttas och en felkod som är kopplad till varje objekt öppnas. Mer information respektive felkod visas nedan:

UNKNOWN_UNMOVABLE_REASON och OTHER
Det går inte att flytta filerna av olika skäl.
INSUFFICIENT_PERMISSION
Det går inte att flytta filerna eftersom du saknar nödvändig behörighet. Be filens ägare om behörighet.
DIFFERENT_CUSTOMER
Det går inte att flytta filerna eftersom de tillhör en organisation som inte tillåter det.
ABUSE
Det går inte att flytta filerna eftersom de har skadligt innehåll.
BLOCKED_TYPE
Det går inte att flytta filerna eftersom filtyperna inte stöds på delade enheter.
SHARED_DRIVE_NOT_FOUND
Det går inte att flytta filerna eftersom måldestinationen har tagits bort.
ALREADY_IN_SHARED_DRIVE
Det går inte att flytta filerna eftersom de redan finns på den delade målenheten.
EDITOR_MOVE_IN_DISABLED
Det går inte att flytta filerna eftersom domänen inte tillåter att redigerare flyttar filer till delade enheter.
OWNER_MUST_BE_MEMBER_OF_DESTINATION_SHARED_DRIVE
Det går inte att flytta filerna eftersom ägaren inte är medlem på den delade enheten.
CANNOT_MOVE_AS_ADMIN
Det går inte att flytta filerna eftersom administratörsanvändaren saknar behörigheter för flytt.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny