Bestanden en mappen verplaatsen naar gedeelde Drives

Je kunt bestanden en mappen verplaatsen van Mijn Drive naar een gedeelde Drive op een computer als je bent ingelogd op een werk- of schoolaccount. Zo kun je makkelijker samenwerken. Standaard kun je alleen bestanden en mappen verplaatsen waarvan jij de eigenaar bent.

 • Als je beheerder instelt dat bewerkers van bestanden deze kunnen verplaatsen naar een gedeelde Drive, kun je bestanden verplaatsen waarvan je bewerker bent. Zie De content van je organisatie verplaatsen naar een gedeelde Drive voor meer informatie over deze beheerdersinstelling.
 • Je kunt een map alleen verplaatsen naar een gedeelde Drive als je beheerder van die gedeelde Drive bent.

Meer informatie over hoe de bestandstoegang verandert

Als je content verplaatst naar een gedeelde Drive, geldt het volgende:

 • Niet-leden van een gedeelde Drive kunnen de toegang kwijtraken tot content die naar de gedeelde Drive wordt verplaatst.
 • Alleen leden van de gedeelde Drive en mensen met wie een bestand rechtstreeks is gedeeld, hebben toegang tot het bestand.
 • Bestandsrechten die zijn overgenomen van mappen, worden niet meegenomen. 
  • Als je een onderliggende map naar een gedeelde Drive verplaatst, worden rechten die zijn overgenomen van de bovenliggende map niet meegenomen.
  • Als je een bovenliggende map naar een gedeelde Drive verplaatst, neemt de onderliggende map de rechten nog steeds over.
 • Als de oorspronkelijke eigenaar van een bestand wel bij je organisatie hoort, maar geen lid is van de gedeelde Drive, raakt deze het eigendom kwijt, maar heeft deze nog wel toegang tot het bestand.

Beperkingen bij het verplaatsen van bestanden en mappen

Dit zijn enkele algemene problemen die zich kunnen voordoen als je bestanden en mappen verplaatst van Mijn Drive naar een gedeelde Drive:

Bestanden verplaatsen die eigendom zijn van gebruikers buiten je organisatie

 • Je kunt geen mappen of bestanden verplaatsen die eigendom zijn van externe gebruikers, zelfs niet als de externe gebruiker lid is van de bestemmings-gedeelde Drive.
 • Je kunt geen submappen verplaatsen die eigendom zijn van jouw organisatie en in een map staan die eigendom is van een andere organisatie.

Google Sites-bestanden verplaatsen naar gedeelde Drives

 • Als de oorspronkelijke eigenaar van de site zich in dezelfde organisatie bevindt als de gedeelde Drive, is de gepubliceerde site nog steeds zichtbaar. Voor gebruikers met wie de site eerder is gedeeld, is het Sites-bestand van de site nog steeds beschikbaar.
 • Als de oorspronkelijke eigenaar van de site bij een andere organisatie hoort dan de gedeelde Drive, is de gepubliceerde site nog steeds zichtbaar. Het gekoppelde bestand is niet beschikbaar voor mensen die geen lid zijn van de gedeelde Drive, zelfs niet als het eerder met ze was gedeeld.

Andere beperkingen bij het verplaatsen van Drive-mappen naar gedeelde Drives

 • Voor items die je niet kunt verplaatsen, wordt een snelkoppeling gemaakt. Soms kunnen items niet worden verplaatst door problemen met rechten of toegang. Als je mappen met dit soort items toch verplaatst van Mijn Drive naar een gedeelde Drive, wordt er een snelkoppeling gemaakt in de gedeelde Drive. Zo blijft de huidige mapstructuur intact. Daarom gelden de volgende limieten voor het verplaatsen van mappen:
  • Je kunt geen mappen verplaatsen waarin 25 niet-verplaatsbare items staan of waarin 10% van de items niet kan worden verplaatst (de limiet is het lagere aantal van de 10% of de 25 items).
  • Je kunt niet meer dan 100.000 items in totaal verplaatsen.
 • Als er snelkoppelingen worden gemaakt, worden de oorspronkelijke items verplaatst naar de Mijn Drive-map van de eigenaar.
 • Als je een groot aantal mappen verplaatst naar een gedeelde Drive en daardoor mogelijk de limiet wordt overschreden, zie je misschien een waarschuwing voordat je de verplaatsing uitvoert.

Waarom staat er in het dialoogvenster vóór de verplaatsing een andere hoeveelheid items dan in de download vóór de verplaatsing?

 • Het aantal items in het dialoogvenster vóór de verplaatsing komt mogelijk niet overeen met het aantal items in de download vóór de verplaatsing. Dit kan de volgende redenen hebben: 
  • In het dialoogvenster vóór de verplaatsing staan items waartoe je geen toegang hebt. Deze items worden niet meegenomen in de download vóór de verplaatsing.
  • Als een map die andere mappen of items bevat (een bovenliggende map) niet kan worden verplaatst en er meer items in die bovenliggende map staan die niet kunnen worden verplaatst, wordt alleen de bovenliggende map geteld. De items in die bovenliggende map worden niet meegerekend bij het aantal verplaatsbare items.

Over foutcodes

Als je de melding ziet dat bepaalde items niet kunnen worden verplaatst, kun je klikken op Lijst met items downloaden (csv). Er wordt dan een csv-bestand gedownload met een lijst met de items die niet kunnen worden verplaatst en de foutcode voor elk item. Hieronder vind je meer informatie over elke foutcode:

UNKNOWN_UNMOVABLE_REASON en OTHER
De bestanden kunnen om verschillende redenen niet worden verplaatst.
INSUFFICIENT_PERMISSION
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat je niet de juiste rechten hebt. Vraag de eigenaar van het bestand om je rechten te geven.
DIFFERENT_CUSTOMER
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat ze eigendom zijn van een organisatie die verplaatsen niet toestaat.
ABUSE
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat ze schadelijke content bevatten.
BLOCKED_TYPE
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat de bestandstypen niet worden ondersteund in gedeelde Drives.
SHARED_DRIVE_NOT_FOUND
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat de doelbestemming is verwijderd.
ALREADY_IN_SHARED_DRIVE
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat ze al in de bestemmings-gedeelde Drive staan.
EDITOR_MOVE_IN_DISABLED
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat je domein niet toestaat dat bewerkers bestanden naar gedeelde Drives verplaatsen.
OWNER_MUST_BE_MEMBER_OF_DESTINATION_SHARED_DRIVE
De bestanden kunnen niet worden verplaatst omdat de eigenaar geen lid is van de gedeelde Drive.
CANNOT_MOVE_AS_ADMIN
De bestanden kunnen niet worden verplaatst, omdat de beheerder geen verplaatsingsrechten heeft.
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu