Přesunutí souborů a složek na sdílené disky

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, můžete usnadnit spolupráci přesunutím souborů a složek z Mého disku na sdílený disk na počítači. Ve výchozím nastavení můžete přesouvat pouze soubory a složky, které vlastníte.

 • Pokud váš administrátor povolil nastavení, aby editoři souborů mohli přesouvat soubory na sdílený disk, můžete přesouvat soubory, u kterých jste editorem. Další informace o tomto administrátorském nastavení najdete v článku o přesouvání obsahu organizace na sdílený disk.
 • Složku na sdílený disk můžete přesunout jen v případě, že jste správcem sdíleného disku.

Jak se mění přístup k souborům

Když přesunete obsah na sdílený disk:

 • Nečlenové sdíleného disku můžou ztratit přístup k obsahu přesunutému na sdílený disk.
 • K souboru mají přístup pouze členové sdíleného disku a lidé, se kterými je soubor přímo sdílen.
 • Oprávnění k souborům zděděná ze složek se nezkopírují. 
  • Když na sdílený disk přesunete podřízenou složku, oprávnění zděděná od nadřazené složky se nezkopírují.
  • Pokud na sdílený disk přesunete nadřazenou složku, podřízená složka tato oprávnění zdědí.
 • Pokud je původní vlastník souboru ve vaší organizaci, ale není členem sdíleného disku, ztratí vlastnictví, ale k souboru bude mít přístup.

Omezení při přesouvání souborů a složek

Zde jsou některé obecné problémy, na které můžete při přesouvání souborů a složek z Mého disku na sdílený disk narazit:

Přesunutí souborů vlastněných uživateli mimo vaši organizaci

 • Složky ani soubory, které vlastní externí uživatelé, nemůžete přesouvat, ani když je externí uživatel členem cílového sdíleného disku.
 • Není možné přesunout interně vlastněné podsložky, které jsou součástí složky vlastněné externě.

Přesunutí souborů Webů Google na sdílené disky

 • Pokud je původní vlastník webu ve stejné organizaci jako sdílený disk, publikovaný web bude pořád viditelný. Uživatelům, se kterými byl web dříve sdílen, bude soubor Webů související s webem stále přístupný.
 • Pokud je původní vlastník webu v jiné organizaci než sdílený disk, publikovaný web bude pořád viditelný. Související soubor nebude přístupný lidem, kteří nejsou členy sdíleného disku, ani v případě, že s nimi byl dříve sdílen.

Další omezení při přesouvání složek Disku na sdílené disky

 • Pro všechny položky, které není možné přesunout, se vytvoří zástupci. Pokud se některé položky nedají přesunout kvůli problémům s oprávněním nebo přístupem, při přesunutí složek z Mého disku na sdílený disk se na sdíleném disku vytvoří zástupce, aby se zachovala aktuální hierarchie složek. Za tímto účelem uplatňujeme následující limity pro přesun složek:
  • Složky není možné přesunout, pokud obsahují 25 nepřesunutelných položek nebo 10 % nepřesunutelných položek (limitem je menší hodnota z 10 % nebo 25 položek na složku).
  • Přesun může mít celkem maximálně 100 000 položek.
 • Při vytvoření zástupců se původní položky přesunou do složky Můj disk vlastníka.
 • Když na sdílený disk přesunujete velký počet složek, které by mohly limit překročit, může se vám před přesunutím zobrazit upozornění.

Proč dialogové okno před přesunutím nemusí odpovídat staženému obsahu před přesunutím

 • Počet přesunutelných položek v dialogovém okně před přesunutím se nemusí shodovat s počtem zobrazeným ve staženém obsahu před přesunutím, protože:
  • Dialogové okno před přesunutím počítá položky, ke kterým nemáte přístup, ale stažený obsah před přesunutím tyto položky nezahrnuje.
  • Pokud je složka, která obsahuje jiné složky nebo položky (nadřazená složka), nepřesunutelná a v této nadřazené složce je více položek, které nelze přesunout, je uvedena pouze nadřazená složka. Položky v této nadřazené složce se do počtu přesunutelných položek nezapočítávají.

Vysvětlení kódů chyb

Pokud se vám zobrazí oznámení, že položky nelze přesunout, budete mít možnost kliknout na Stáhnout seznam položek (CSV). Tím se vyvolá stažení souboru CSV obsahujícího seznam položek, které není možné přesunout, a kód chyby týkající se jednotlivých položek. Další informace o jednotlivých kódech chyb jsou uvedeny níže:

UNKNOWN_UNMOVABLE_REASON a OTHER
Soubory není možné přesunout z různých důvodů.
INSUFFICIENT_PERMISSION
Soubory není možné přesunout, protože nemáte potřebná oprávnění. Požádejte vlastníka souboru o oprávnění.
DIFFERENT_CUSTOMER
Soubory není možné přesunout, protože patří organizaci, která to nedovoluje.
ABUSE
Soubory není možné přesunout, protože zahrnují škodlivý obsah.
BLOCKED_TYPE
Soubory není možné přesunout, protože příslušný typ souboru není na sdílených discích podporován.
SHARED_DRIVE_NOT_FOUND
Soubory není možné přesunout, protože cíl byl odstraněn.
ALREADY_IN_SHARED_DRIVE
Soubory není možné přesunout, protože už se na cílovém sdíleném disku nacházejí.
EDITOR_MOVE_IN_DISABLED
Soubory není možné přesunout, protože vaše doména nedovoluje editorům přesouvat soubory na sdílené disky.
OWNER_MUST_BE_MEMBER_OF_DESTINATION_SHARED_DRIVE
Soubory není možné přesunout, protože vlastník není členem sdíleného disku.
CANNOT_MOVE_AS_ADMIN
Soubory není možné přesunout, protože administrativní uživatel nemá oprávnění k přesunutí.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
99950
false
false