Använda en skärmläsare med Google Kalender

Lagra, dela och samarbeta i filer och mappar från en mobil enhet, surfplatta eller dator med Google Drive.

Den här artikeln är lång och du kan snabbt gå till ett visst avsnitt i den genom att välja ett alternativ:

 • Kom igång
 • Utföra vanliga uppgifter i Google Drive med en skärmläsare
  • Öppna en fil
  • Ändra layouten på listvyn
  • Spela upp media
  • Använda föreslagna filer
  • Ändra vad som visas i listvyn
  • Söka efter filer
  • Hitta filer snabbt
  • Skapa mappar och filer
  • Organisera filer och mappar
  • Deel lêers en vouers
  • Hantera inställningar
  • Få hjälp

Kom igång

Rekommenderade webbläsare och skärmläsare

På datorn fungerar Google Drive bäst med följande webbläsare och skärmläsare:

Plattform

Webbläsare

Skärmläsare

Chrome OS

Chrome

ChromeVox

Windows

Chrome (rekommenderas)

Firefox

JAWS eller NVDA

Mac

Chrome (rekommenderas)

Safari

VoiceOver

Getting started with Google Drive using a screen reader

 

I den här videon får du lära dig hur du kommer igång med Google Drive, med hjälp av NVDA med Firefox.

Synkronisera Drive för datorn automatiskt

Du kan automatiskt synkronisera Google Drive-filer på datorn med Google Drive-filer på webben.

När du har installerat Drive för datorn navigerar du till Google Drive-mappen på datorn. Använd dina vanliga tangentkombinationer i skärmläsaren.

Hoppa till filen eller mappen:

 1. Ange den första bokstaven i ett fil- eller mappnamn.
 2. Klipp och klistra in filer mellan mappar.

Läs mer om hur du installerar Drive för datorn.

Google Dokument, Kalkylark och Presentationer

Kom igång med Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär genom att läsa om hur du använder dokumentredigerare med en skärmläsare.

Skärmläsare som fungerar med Google Drive på Android

Du kan använda Drive på din Android-enhet med tillgänglighetsfunktioner som TalkBack, BrailleBack och växling av tillgång.

Om du använder ett USB- eller Bluetooth-tangentbord med Android-enheten kan du använda kortkommandon. Läs mer om kortkommandon med Drive.

Om du använder TalkBack:

 • Så här öppnar du en fil i Drive:
 1. Tryck eller svep för att fokusera filen.
 2. Öppna den genom att trycka snabbt två gånger på den.
 • Så här utför du andra åtgärder som att byta namn på eller flytta filer:
 1. Tryck eller svep för att fokusera filen.
 2. Markera genom att trycka länge.
 3. Öppna Fler åtgärder i verktygsfältet.
 4. Välj ett alternativ.

Läs mer i hjälpen för Android Tillgänglighet.

Skärmläsare som fungerar med Google Drive på iOS

Du kan använda Drive på din iPhone eller iPad med skärmläsaren VoiceOver.

Så här aktiverar du VoiceOver:

 1. På din iPhone eller iPad öppnar du Inställningar.
 2. Tryck på Allmänt följt av Tillgänglighet följt av VoiceOver.
 3. Aktivera VoiceOver.

Om du vill veta mer besöker du Apple-tillgänglighetsfunktioner på iPhone.

Använda Google Drive som en webbapp

Vi rekommenderar att du ställer in skärmläsaren för att navigera i Google Drive som en webbapp i stället för en webbsida.

När du använder Google Drive som en webbapp kan du underlätta navigeringen med hjälp av kortkommandon för Google Drive. Du kan till exempel skriva:

 • c för att öppna menyn Nytt och skapa objekt.
 • / för att starta en Drive-sökning.
 • g och sedan n för att flytta till filnavigeringsområdet.

Konfigurera skärmläsaren som ska användas med Google Drive

Följ stegen nedan för att konfigurera skärmläsaren:

 • JAWS: Inaktivera den virtuella markören genom att trycka på Insert + z tills den har inaktiverats.
 • NVDA: Om du vill byta till fokusläge trycker du på Insert + mellanslag.
 • ChromeVox: Kontrollera att låstangentsläge är inaktiverat. Om du vill inaktivera låstangentsläge trycker du på söktangenten två gånger.
 • VoiceOver: Kontrollera att QuickNav är inaktiverat. Tryck på vänster- och högerpil tills VoiceOver säger ”QuickNav Off” (QuickNav av).

Öppna Google Drive

Gå till drive.google.com i webbläsaren.

Beskrivning av Google Drive-gränssnittet

Det finns sju huvudområden i Google Drive:

 • Högst upp på skärmen: I det här området finns kontroller för att
  • söka efter mappar eller filer på Drive
  • Få support
  • öppna andra appar
  • ändra det aktiva kontot
  • Skapa mappar och filer
 • Tillgänglighetsmeny med:
  • knapp för att hoppa till huvudinnehåll
  • knapp för kortkommandon
  • knapp för feedback om tillgänglighet.
 • Vänster navigering: Det här området ändrar huvudvyn till följande:
  • Prioritet: Alla prioriterade eller nyligen uppdaterade objekt.
  • Min enhet: Enheten som innehåller filobjekt (filer, mappar och genvägar) som du har skapat eller lagt till från andra.
  • Delade enheter: Filer och mappar som ägs av en organisation och lagras på en teamenhet.
  • Datorer: Få åtkomst till lokala filer och mappar om du synkroniserar mappar på datorn.
  • Delas med mig: En lista med filer och mappar som delas med dig.
  • Senaste: En lista över filer som nyligen har öppnats.
  • Stjärnmärkt: En lista med filer och mappar som du har stjärnmärkt.
  • Papperskorgen: En lista med filer och mappar som du har raderat.
  • Lagring: En lista över filer och filstorlekar. Här kan du även få åtkomst till säkerhetskopior.
 • Fil- och mapplista: Detta är huvudområdet och det innehåller en lista över mappar och filer. Listans innehåll styrs av det vänstra navigeringsfältet.
  • Viktigt! Objekten kan visas som ett rutnät eller en lista. I vyn Min enhet finns ett avsnitt med föreslagna filer.
 • Verktygsfält med knappar: Det här området är till för att ändra vyn och andra inställningar.
 • Visa detaljer: Det här området innehåller information om den valda mappen eller filen. Det finns avsnitt för detaljer och aktivitet.
 • Höger sidofält: När det här området har utökats får du snabb åtkomst till andra Google-appar, som Keep, Tasks och Kontakter.

Använda genvägar i Google Drive

Det finns många kortkommandon som hjälper dig att navigera i Google Drive och utföra uppgifter.

Här är några av kortkommandona:

Åtgärd

Tryck

Få åtkomst till hela listan med kortkommandon

Ctrl+ / eller CMD + /

Menyer

Åtgärd

Tryck

Öppna Skapa-menyn

c

Öppna åtgärdsmenyn

A eller Skift + F10

Öppna Inställningar-menyn

t

Öppna åtgärdsmenyn för filer och mappar på Min enhet

f

Navigera

Åtgärd

Tryck

Navigera till fillistan

g och sedan l

Navigera till mappar eller vyer i den vänstra navigeringspanelen

g och sedan n eller g och sedan f

Aktivera och inaktivera detaljer

d

Aktivera och inaktivera aktivitet

r

Växla mellan listvy och rutnätsvy

v

Skapa objekt

Åtgärd

Tryck

Skapa ett Google-dokument

Skift + t

Skapa ett Google-kalkylark

Skift + s

Skapa en Google-presentation

Skift + p

Skapa en mapp

Skift + f

Ladda upp en mapp

Skift + i

Ladda upp en fil

Skift + u

Grundläggande om kortkommandon

 • Öppna en meny med bokstaven som är kopplad till den:
  • a för åtgärder.
  • c för att skapa.
  • t för inställningar.
 • Navigera till ett område med kortkommandot g följt av en annan bokstav. Exempelvis g och sedan l för att öppna listan över aktuella filer eller mappar.
 • Om du snabbt vill skapa ett objekt med kortkommandon för formuläret trycker du på:
  • Skift + f för en mapp.
  • Skift + t för text i Google Dokument.
 • Öppna åtgärdsmenyn med kortkommandon i operativsystemet genom att trycka på:
  • Skift + F10 eller programtangenten i Windows.
  • Sök + m i Chrome OS.
  • a för Mac.

Utföra uppgifter i Google Drive med en skärmläsare

Öppna en fil

 1. Öppna Drive i webbläsaren med drive.google.com.
 2. Leta reda på önskad fil med piltangenterna.
  • Använd uppåt- och nedåtpil om vyn är en listvy.
  • Om vyn är en rutnätsvy kan du använda uppåt- och nedåtpil och vänster- och högerpil.
 3. Öppna det valda objektet genom att trycka på Retur.
  • Mappar: Öppna en lista med filerna i mappen.
  • Filer:
   • Workspace-filer som Dokument, Kalkylark eller Presentationer öppnas på en ny webbläsarflik.
   • Andra filer öppnas på systemnivå eller i önskad app från tredje part.
  • Media: Öppnas i en popup-spelare på samma webbläsarflik.

Tips! Om du vill återgå till en överordnad mapp kan du använda någon av följande metoder:

 • Windows och Chrome OS:Tryck på Alt + vänsterpil.
 • Alla plattformar: Tryck på g och sedan på p.

Ändra layouten på listvyn

Filer och mappar i fillistan kan visas i list- eller rutnätsvy.

 • Listvy: En fil visas per rad. Fler attribut som användaren som senast ändrat filen och senaste ändringsdatum visas.
 • Rutnätsvy: Flera filer på varje rad. Endast namn och filtyp inkluderas.

Växla mellan de två vyerna med någon av följande metoder:

 • Tryck på v.
 • Gå till knappen Listvy eller Rutnätsvy med Tabb och tryck sedan på Retur.

Sorteringsordning:

 1. Gå till knappen Omvänd sorteringsordning genom att trycka på Skift + Tabb.
 2. Tryck på Retur. Tänk på att fokus automatiskt återgår till listan med filer eller mappar.

Sorteringsfält:

 1. Om du vill gå till menyn för att sortera efter namn trycker du på Skift + Tabb två gånger och sedan på Retur.
 2. Använd uppåt- och nedåtpil för att hitta de önskade sorteringskriterierna.
 3. Tryck på Retur. Tänk på att fokus automatiskt återgår till listan med filer eller mappar.

Tips! Om du snabbt vill flytta fokus till sorteringsfältets meny kan du trycka på r.

Spela upp media

 1. Välj media som du vill spela upp.
 2. Tryck på Retur.
 3. När den mediefil du vill spela upp har öppnats har du följande alternativ:

Funktion

Åtgärd

Pausa eller Spela upp

Använd k med fokus på spelarfönstret eller navigera till uppspelningsknappen och tryck sedan på Retur eller mellanslag.

Ljud av

Gå till volymknappen med Tabb och tryck på mellanslag eller Retur.

Volym

Gå till volymknappen med Tabb. Du har följande alternativ:

 • Höj volymen med uppåtpilen.
 • Sänk volymen med nedåtpilen.

Textning

Navigera till knappen Textning med Tabb. Tryck på mellanslag eller Retur för att aktivera.

Helskärm

Tryck på f eller navigera till knappen för helskärm med Tabb.

Gå till knappen för medieinställningar med Tabb. Om du vill aktivera följande inställningar trycker du på Retur eller mellanslag:

Funktion

Åtgärd

Uppspelningshastighet

Varierande hastighet från 0,25 till 2.

Använd piltangenterna eller Skift + Tabb för att gå till knappen. Ställ in en anpassad hastighet med upp- och nedåtpilarna. Ändra hastigheten med vänster- och högerpil.

Undertexter eller textning

Välj undertexter med nedåtpilen.

Tryck på Skift + Tabb till alternativen för fler undertextinställningar som:

 • Teckensnittsfamilj
 • Teckenfärg
 • Teckenstorlek
 • Bakgrundsfärg
 • Bakgrundens opacitet
 • Fönsterfärg
 • Fönstrets opacitet
 • Format för fönsterkant
 • Tecknens opacitet
 • Återställningsknappen

Kvalitet

Välj videokvalitet mellan 720p, 360p eller auto genom att trycka på nedåtpilföljt avRetur.

Bild-i-bild-läge

Gå till knappen Bild-i-bild med Tabb och tryck på mellanslag eller Retur för att aktivera.

Använda föreslagna filer

När listan över filer och mappar är Min enhet föreslår Googles smarta funktioner filer åt dig.

 1. Flytta fokus till området med föreslagna filer med en av följande metoder:
  • Tryck på g och sedan q.
  • Tryck på Skift + Tabb från listan med filer tills du hör "lista med föreslagna filer”.
  • Använd vänsterpilen och högerpilen för att navigera i listan med filer.
 1. Tryck på Retur för att öppna den valda filen.

Viktigt! Föreslagna filer visas enbart i vyn Prioritet eller Min enhet finns i rotmappen.

Ändra vad som visas i listvyn

 1. Gå till den vänstra navigationen på något av följande sätt:
  • Tryck på g, sedan n eller g och sedan f.
  • Tryck på Skift + Tabb flera gånger tills du hör ”mappar och vyer i en trädvy”.
 1. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja något av följande:
  • Prioritet
  • Min enhet
  • Delade enheter
  • Delas med mig
  • Senaste
  • Stjärnmärkt
  • Papperskorgen
  • Lagring
 2. Tryck på Retur.

Fillistan ändras och fokus flyttas tillbaka till fillistan om inte den valda vyn redan är den aktiva vyn.

Tips! Objekt i Min enhet och Delade enheter är träd.

 1. Använd
  • högerpil för att utöka trädet
  • vänsterpil för att komprimera trädet
 2. uppåt- och nedåtpil för att navigera i trädet.

Söka efter filer

Det finns tre sätt att söka efter filer i Google Drive.

 • Ange sökord i sökfältet och tryck på Retur. Fillistan uppdateras så att den innehåller filer som matchar sökkriterierna.
 • Ange sökkriterier i sökfälten och använd sedan nedåtpil för att få åtkomst till resultat utifrån sökkriterierna.
 • Ange sökkriterier i dialogrutan för sökning. Navigera till sökknappen och tryck på Retur. Fillistan uppdateras så att den innehåller filer som matchar sökkriterierna.

Använda sökfältet

 1. Om du vill flytta fokus till sökfältet trycker du på / eller Tabb flera gånger.
 2. Välj ett alternativ:
  • Ange kriterier i sökfältet.
   • Få åtkomst till resultat i fillistan:
    • Tryck på Retur. Fokus flyttas automatiskt till fillistan.
    • Gå igenom sökresultaten med piltangenterna.
   • Så här kommer du åt resultat med nedåtpil:
    • Tryck på nedåtpil.
    • Tryck på Retur för att använda objektet.

Viktigt! Sökkriterierna är dynamiska och kan vara specifika för olika typer av sökningar för att filtrera filer eller mappar.

Ta med termer som:

 • Från:
  • Skickat av en viss användare eller organisation.
 • Till:
  • Skickat till en viss användare eller organisation.
 • Ägare:
  • Ägs av en viss användare eller organisation.
 • Delas:
  • Delas med en viss användare eller organisation.

Om du vill veta mer om att filtrera efter söktermer kan du gå till Hitta filer i Google Drive.

Använda sökdialogrutan

 1. Fokusera på sökfältet genom att trycka på /.
 2. Gå till knappen för sökalternativ med Tabb och tryck sedan på Retur.
 3. Använd Tabb för att hoppa igenom dialogrutan och fylla i fälten som du vill använda för sökningen.
 4. Välj ett alternativ för att aktivera dialogrutan:
  1. I Windows och Chrome OS trycker du på Ctrl + Retur.
  2. På Mac trycker du på Cmd + Retur.
  3. Gå till knappen Sök med Tabb och tryck sedan på Retur.
 5. Fillistan uppdateras med resultat.

Filuppgifter och filaktivitet

Uppgifter om en fil och filaktivitet finns i en vy som kan aktiveras eller inaktiveras.

 1. Välj en fil på listan.
 2. Om du vill flytta fokus till uppgifterna trycker du på g och sedan på d.
 3. Fokus ligger på en fliklista med detaljer och aktivitet. Välj mellan flikarna med höger- och vänsterpil. Du öppnar informationen genom att trycka på Tabb.
  1. Detaljer:
   • Ett litet fönster som visar en miniatyr av dokumentet.
   • Personerna som har åtkomst till dokumentet.
   • Systemegenskaper som visar dokumentets typ, storlek, plats och ägare.
  2. Aktivitet:
   • Visar redigeringshistorik för dokumentet.

Tips! Aktivera den virtuella markören om du vill ta del av detaljer och aktivitet på ett enklare sätt.

 • JAWS: Tryck på Insert + z.
 • NVDA: Välj ett alternativ:
  • Om du vill byta till bläddringsläge trycker du på Insert + mellanslag.
 • ChromeVox: Om du vill inaktivera låstangentsläge trycker du på söktangenten två gånger.
 • VoiceOver: Om du vill stänga av QuickNav trycker du på vänster- och högerpil tills VoiceOver säger ”QuickNav Off” (QuickNav av).

När du går in i det här området kan skärmläsaren växla till en virtuell markör.

Hitta filer snabbt

Använda Senaste

Filer som du har öppnat nyligen är tillgängliga i vyn Senaste.

 1. Gå till det vänstra sidofältet med någon av följande metoder:
  • Tryck på g, sedan n eller g och sedan f.
  • Tryck på Skift + Tabb flera gånger tills du hör ”mappar och vyer”.
 1. Använd piltangenterna för att gå till Tidigare filer.
 2. Tryck på Retur. Fokus på markeringen flyttas till huvudområdet.

Använda Stjärnmärkt

Om du vill stjärnmärka en fil som du vill hitta snabbt måste du göra följande:

 1. Flytta till önskad fil.
 2. Välj ett alternativ:
  • Tryck på s om du vill stjärnmärka eller ta bort stjärnmärkningen för en fil eller mapp.
  • Använd åtgärdsmenyn genom att trycka på a och sedan på pilen för att lägga till i Stjärnmärkt.

Så här får du åtkomst till filer som du har stjärnmärkt:

 1. Gå till det vänstra sidofältet med någon av följande metoder:
  • Tryck på g, sedan n eller g och sedan f.
  • Tryck på Skift + Tabb flera gånger tills du hör ”mappar och vyer”.
 2. Använd piltangenterna för att gå till Stjärnmärkt.
 3. Tryck på Retur. Listan över filer uppdateras med filer och mappar som du tidigare har stjärnmärkt.

Använda Prioritet

Vyn för prioritet innehåller dokument som nyligen har ändrats, flyttats och kommenterats.

 1. I navigeringsfältet till vänster går du till Prioritet med uppåtpil.
 2. Tryck på Retur.
 3. Navigera till en fil med högerpil.
 4. Öppna åtgärdsmenyn genom att trycka på Tabb. Du får fler alternativ, till exempel:
  • Förhandsgranska
  • Öppna med
  • Dela
  • Hämta länk
  • Lägg till på arbetsyta
  • Lägg till genväg på Drive
  • Lägg till i Stjärnmärkt
  • Kopiera
  • Anmäl otillåten användning
  • Ladda ned

Skapa mappar och filer

Skapa mappar

 1. Öppna menyn Nytt med någon av följande metoder:
  • Tryck på c.
  • Tryck på Skift + Tabb tills du hör ”knappmenyn Nytt" och tryck sedan på Retur.
 2. Gå med piltangenterna till ett menyalternativ.
 3. Tryck på Retur. En dialogruta visas där du kan ange ett namn på mappen.
 4. Ange namnet på mappen.
 5. Tryck på Retur.

Tips! Om du snabbt vill skapa en mapp trycker du på Skift + f.

Skapa filer

 1. Navigera till knappen Nytt med någon av följande metoder:
  • Tryck på c.
  • Tryck på Skift + Tabb tills du hör ”knappmenyn Nytt" och tryck sedan på Retur.
 2. Tryck på nedåtpil för att välja den typ av fil du vill skapa.
 3. Tryck på Retur eller pilknappen för att öppna undermenyn.
 4. Välj typ med piltangenterna.
 5. Tryck på Retur. Filen skapas på en ny webbläsarflik.

Tips! Använd genvägarna nedan om du snabbt vill skapa en fil:

Typ

Tryck på

Filuppladdning

Skift + u

Mappuppladdning

Skift + i

Google-dokument

Skift + t

Google-kalkylark

Skift + s

Presentation

Skift + p

Teckning

Skift + d

Google-formulär

Skift + o

Överför filer

 1. Om du vill navigera till knappen Nytt du på c eller Skift + Tab tills du hör ”knappmenyn Nytt”.
 2. Navigera till filuppladdningsknappen med nedåtpil.
 3. Tryck på Retur.
 4. Om du vill ladda upp en fil väljer du filen från datorn och trycker på Retur.

Ladda upp mappar

 1. Om du vill navigera till knappen Nytt trycker du på c eller Skift + Tab tills du hör ”knappmenyn Nytt”.
 2. Navigera till mappens uppladdningsknapp med nedåtpil.
 3. Tryck på Retur.
 4. Om du vill ladda upp en mapp väljer du mappen på datorn och trycker sedan på Retur.

Ordna mappar och filer

Flytta en fil till en annan mapp

 1. Markera filen.
 2. Tryck på a eller Skift + F10 för att öppna åtgärdsmenyn.
 3. Använd nedåtpil för Flytta till.
 4. Tryck på Retur.
  Tips! Du kan avbryta flytten genom att trycka på Escape när du vill.
 5. (Valfritt) Så här flyttar du till en annan enhet:
  1. Använd vänsterpil för att navigera från enheten där filen är lagrad nu.
  2. Använd uppåt- eller nedåtpil för att flytta till något av följande alternativ.
   • Min enhet
   • Delade enheter
   • Delas med mig
   • Stjärnmärkt
  3. Navigera till den valda enheten med högerpil.
 6. Välj en mapp som du vill flytta filen till med uppåt- eller nedåtpil.
 7. Tryck på Retur.
 8. (Valfritt) Så här skapar du en ny mapp:
  1. Navigera till knappen Ny mapp med Tabb.
  2. Tryck på Retur.
  3. Ange ett namn på den nya mappen.
  4. Tryck på Retur.
 9. Navigera till knappen Flytta hit med Tabb för att flytta filen till den valda mappen.
 10. Tryck på Retur.

Använda urklipp

Nu kan du använda urklipp för att kopiera eller flytta filer och mappar:

 1. Välj filen eller mappen.
 2. (Valfritt) Tryck på Skift + uppåt- eller nedåtpil om du vill markera fler än en.
 3. Tryck på Ctrl + C för att kopiera de markerade filerna eller mapparna eller tryck på Ctrl + X för att flytta dem.
 4. Navigera till destinationen du vill kopiera eller flytta dem till.
 5. Tryck på Ctrl + V för att slutföra kopieringen eller flytten.
 6. Om filens eller mappens namn redan finns börjar det nya namnet på den nya filen eller mappen med Kopia av ...

Skapa genväg

En genväg är en länk som refererar till en annan fil eller mapp. Du kan använda genvägar på din enhet eller en delad enhet. Varje objekt kan ha upp till

 • 500 genvägar per fil eller mappar som du har skapat.
 • 5 000 genvägar per fil eller mappar som andra har skapat.
 1. Markera filen.
 2. Tryck på a eller Skift + F10 för att öppna åtgärdsmenyn.
 3. Tryck på nedåtpil för Lägg till genväg i Drive.
 4. Tryck på Retur.
 5. Välj var du vill att genvägen ska finnas. Följ dessa anvisningar:
  1. Tryck på vänsterpil eller navigera till bakåt-knappen för att navigera bort från enheten där genvägen för närvarande är lagrad.
  2. Navigera till följande enheter om du vill flytta genvägen till
   • Min enhet
   • Delade enheter
  3. Använd högerpil för att utöka enheten som du vill flytta genvägen till.
  4. Tryck på Tabb för att gå till knappen Skapa.
  5. Tryck på Retur.

Hantera inställningar

 1. Välj ett alternativ för att navigera till Inställningar:
  • Tryck på knappen Inställningar och sedan på Retur.
  • Tryck på t och sedan på Retur.
 2. Välj ett alternativ:
  • Inställningar
   Du kan välja mellan följande inställningar:
   • Allmänna inställningar, där du kan ändra följande:
    • Inställningar för uppladdningskonvertering
    • Språkinställningar
    • Offlineinställningar
    • Densitet
    • Inställningar för förslag
   • Inställning för aviseringar
   • Hantera appar
  • Skaffa Drive för datorn (endast Windows och Mac)
  • Kortkommandon

Navigera i inställningarna: Allmänt

 1. Välj ett alternativ för att navigera till inställningarna:
  • Gå till knappen Inställningar med Tabb och tryck sedan på Retur.
  • Tryck på t och sedan på Retur.
 2. Med nedåtpil väljer du fliken Allmänt.
 3. Tryck på Tabb.
 4. Navigera till följande alternativ med Tabb.
  • Lagring: Visa totalt använt lagringsutrymme och hantera lagringsutrymme för Google Drive.
   • Gå till Hantera lagringsutrymme med Tabb.
   • Tryck på Retur för att öppna filer som lagras i Drive.
  • Konvertera uppladdningar
   • Tryck på Tabb till kryssrutan Konvertera uppladdningar.
   • Tryck på mellanslag för att markera eller avmarkera rutan för att konvertera uppladdade filer till formatet för Google Dokumentredigerare.
  • Språk
   • Tryck på Tabb till länken Ändra språkinställning.
   • Tryck på Retur för att välja knappen Ändra språkinställningar. Då öppnas språkinställningarna för Google-konton. Där kan du ändra språk för Google-appar för hela kontot.
  • Offline
   • Gå med Tabb till kryssrutan Offline.
   • Tryck på mellanslag för att markera eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa, öppna och redigera dina senaste Google-dokument, Google-kalkylark, Google-presentationer och filer på enheten när du är offline.
  • Densitet
   • Gå med Tabb till den komprimerade undermenyn för densitetslistan.
   • Tryck på Retur.
   • Använd uppåt- och nedåtpil för att välja menyalternativen och ändra inställningarna för densitet till följande:
    • Normal: Mer vitt utrymme mellan ikonerna.
    • Tätare: Mer vitt utrymme mellan ikonerna än kompakt, men mindre än i läget Normal.
    • Kompakt: Mindre vitt utrymme mellan ikonerna.
   • Välj inställningen genom att trycka på Retur.
  • Förslag:
   • Gå med Tabb till kryssrutorna för Förslag.
    • Visa föreslagna filer på Min enhet och delade enheter.
    • Visa föreslagna filer som delas med mig.
    • Gör Prioritet till standardstartsidan.
   • Tryck på mellanslag för att markera eller avmarkera kryssrutan.

Navigera till inställningarna: Aviseringar

 1. Välj ett alternativ för att navigera till inställningarna:
  • Gå till knappen Inställningar med Tabb och tryck sedan på Retur.
  • Tryck på t och sedan på Retur.
 2. Med nedåtpil väljer du fliken Aviseringar.
 3. Tryck på Tabb.
 4. Navigera till menyalternativen med Tabb.
  • Webbläsare
   1. Gå med Tabb till kryssrutan Webbläsare.
   2. Tryck på mellanslag för att markera eller avmarkera kryssrutan om du vill få uppdateringar om Google Drive-objekt i webbläsaren.
  • E-post
   1. Gå med Tabb till kryssrutan E-post.
   2. Tryck på mellanslag för att markera eller avmarkera kryssrutan om du vill få uppdateringar om Google Drive-objekt via e-post.

Navigera till inställningarna: Hantera appar

 1. Välj ett alternativ för att navigera till inställningarna:
  • Gå till knappen Inställningar med Tabb och tryck sedan på Retur.
  • Tryck på t och sedan på Retur.
 2. Med nedåtpil väljer du fliken Hantera appar.
 3. Tryck på Tabb.
 4. Navigera till menyalternativen med Tabb.
  • Gå med Tabb till kryssrutan Använd som standard för varje app.
  • Tryck på mellanslag för att markera eller avmarkera kryssrutan och ta bort eller ställa in användning för appen.

Få hjälp

 1. Navigera till Inställningar och tryck sedan på Skift + Tabb till knappen Supportmeny.
 2. Tryck på Retur och sedan på Retur igen för att öppna dialogrutan Hjälp.
 3. En dialogruta visas. Aktivera följande objekt genom att markera dem och trycka på Retur:
  1. Sökfält: Textfält där du kan ange sökfrågor.
  2. Populära hjälpresurser: Ett flikfält där du kan välja ett svar som länkar dig till en annan sida.
  3. Bläddra bland alla artiklar
  4. Besöka hjälpforumet
  5. Skicka feedback

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny