Bruk Google Disk med en skjermleser

Bruk Google Disk til å lagre, dele og samarbeide om filer og mapper via mobilenheter, nettbrett eller datamaskiner.

Denne artikkelen har mye innhold, så hvis du vil komme deg raskt til en bestemt del, kan du velge den her:

 • Kom i gang
 • Gjør vanlige oppgaver i Google Disk med en skjermleser
  • Åpne en fil 
  • Endre utseendet på listevisningen 
  • Spill av medier 
  • Bruk foreslåtte filer 
  • Endre innholdet i listevisningen
  • Søk etter filer
  • Finn filer raskt
  • Opprett mapper og filer
  • Organiser filer og mapper
  • Del filer og mapper 
  • Administrer innstillinger 
  • Få hjelp

Kom i gang

Anbefalte nettlesere og skjermlesere

På datamaskiner fungerer Google Disk best med disse nettleserne og skjermleserne:

Plattform

Nettleser

Skjermleser

Chrome OS

Chrome

ChromeVox

Windows

Chrome (anbefales)

Firefox

JAWS eller NVDA

Mac

Chrome (anbefales)

Safari

VoiceOver

Bruk Google Disk som nettprogram 

For best mulig navigering anbefaler vi at du konfigurerer skjermleseren til å anse Google Drive som et «nettprogram» i stedet for en «nettside». 

Når du bruker Google Disk som nettprogram, kan du bruke de tilhørende hurtigtastene for å gjøre navigeringen enklere. Du kan for eksempel trykke på

 • c for å åpne Ny-menyen og opprette elementer
 • / for å starte et Disk-søk
 • g og så n for å gå til filnavigeringen

Konfigurer en skjermleser for bruk med Google Disk 

Følg trinnene nedenfor for å konfigurere skjermleseren:

 • JAWS: For å slå av den virtuelle markøren, trykk på Insert + z inntil den slår seg av.
 • NVDA: For å bytte til fokusmodus, trykk på Insert + mellomrom.
 • ChromeVox: Sjekk at trege taster er av. Slå det av ved å trykke på søketasten to ganger.
 • VoiceOver: Sjekk at QuickNav er av. Trykk på venstrepilen og høyrepilen til VoiceOver sier «QuickNav Off» (QuickNav er av).

Åpne Google Disk 

Gå til drive.google.com i nettleseren.

Beskrivelse av Google Disk-grensesnittet

Det er 7 hovedområder i Google Disk:

 • toppen av skjermen finner du kontroller for
  • å søke etter mapper eller filer i Disk
  • å gå til brukerstøtten
  • å åpne andre apper 
  • å bytte aktiv konto
  • å opprette mapper og filer
 • I tilgjengelighetsmenyen er det egne knapper for
  • å hoppe til hovedinnholdet 
  • hurtigtaster 
  • å gi tilbakemelding om tilgjengeligheten 
 • I navigasjonen til venstre kan du endre hovedvisningen til:
  • Prioritet – viser alle objektene som er prioritert eller nylig oppdatert.
  • Min disk – et diskområde med filer og objekter (filer, mapper og snarveier) som du har opprettet selv eller lagt til fra andre.
  • Delt disk – viser filer og mapper som eies av en organisasjon og oppbevares i en teamdisk.
  • Datamaskin – her får du tilgang til lokale filer og mapper hvis du synkroniserer med mapper på en datamaskin.
  • Delt med meg – en liste over filer og mapper som er delt med deg.
  • Nylig – en liste over filer du nylig har brukt.
  • Stjernemerket – en liste over filer og mapper du har stjernemerket.
  • Papirkurv – en liste over filer og mapper du har slettet.
  • Lagring – en liste som viser filer og filstørrelser, samt gir deg tilgang til sikkerhetskopier.
 • Fil- og mappelisten er hovedområdet, og innholdet i listen styres av valgene i navigasjonen til venstre.
  • Viktig: Objektene kan presenteres i et rutenett eller i en liste. Når du er i Min disk-visningen, finner du også en del for foreslåtte filer.
 • I verktøylinjen med knapper kan du endre visningen og andre innstillinger. 
 • I området Se detaljer finner du informasjon om den valgte mappen eller filen. Du finner også deler for detaljer og aktivitet.
 • Sidefeltet til høyre: Når dette omrdået vises, kan du få rask tilgang til andre Google-apper, for eksempel Keep, Huskeliste og Kontakter.

Bruk snarveier i Google Disk 

Det finnes mange hurtigtaster du kan bruke til å navigere og utføre oppgaver i Google Disk.

Her er noen av dem:

 

Handling

Tastetrykk

Åpne listen over alle hurtigtastene

Ctrl + / eller CMD + /

Menyer

Handling

Tastetrykk

Åpne Opprett-menyen

c

Åpne handlingsmenyen

A eller Shift + F10

Åpne innstillingsmenyen

t

Åpne handlingsmenyen for filer og mapper i Min disk

f

Naviger

Handling

Tastetrykk

Gå til fillisten

g og så l (liten L)

Gå til mapper eller visninger i navigasjonen til venstre

g og så n, eller g og så f

Slå detaljer av/på

d

Slå aktivitet av/på

i

Bytt mellom liste- og rutenettvisning 

v

Opprett objekter

Handling

Tastetrykk

Opprett et Google-dokument

Shift + t

Opprett et Google-regneark

Shift + s

Opprett en Google-presentasjon

Shift + p

Opprett en mappe

Shift + f

Last opp en mappe

Shift + i

Last opp en fil

Shift + u

Slik fungerer hurtigtaster

 • Du åpner en meny ved å trykke på den tilknyttede bokstaven: 
  • a for handlinger
  • c for oppretting
  • t for innstillinger
 • Gå til et område ved å trykke på hurtigtasten g og så en annen bokstav. Eksempel: Trykk på g og så på l (liten L) for å gå til listen over gjeldende filer eller mapper.
 • Opprett objekter raskt ved å bruke hurtigtastene for oppretting: trykk på 
  • Shift + f for å opprette en mappe
  • Shift + t for å legge til tekst i Google Dokumenter
 • Åpne handlingsmenyen med snarveier for operativsystemet ved å trykke på
  • Shift + F10 eller programtasten i Windows
  • Søk + M i Chrome OS
  • a på Mac

Gjør oppgaver i Google Disk med en skjermleser

Åpne en fil

 1. Åpne Disk i nettleseren ved å gå til drive.google.com.
 2. Finn den ønskede filen ved å bruke piltastene.
  • Hvis du er i en listevisning, blar du med oppoverpilen og nedoverpilen.
  • Hvis du er i en rutenettvisning, bruker du oppoverpilen og nedoverpilen samt venstrepilen og høyrepilen.
 3. Åpne det valgte objektet ved å trykke på Enter.
  • Mapper: åpner en liste over filene i mappen.
  • Filer: 
   • Workspace-filer, som Dokumenter, Regneark og Presentasjoner, åpnes i en ny nettleserfane.
   • Andre filer åpnes via systemet eller i tredjepartsprogrammet du foretrekker.
  • Medier: åpnes i en spiller i et forgrunnsvindu i den samme nettleserfanen.

Tips: Du kan gå tilbake til en overordnet mappe via en av disse metodene:

 • Windows og Chrome OS: Trykk på Alt + venstrepilen.
 • Alle plattformer: Trykk på g og så på p.

Endre utseendet på listevisningen 

Filer og mapper i fillisten kan vises som en liste eller et rutenett. 

 • Listevisning: Én fil vises per rad. Flere attributter vises, for eksempel hvem som endret filen sist, og endringsdato.
 • Rutenettvisning: Det finnes flere filer i hver rad. Kun filnavn og -type vises.

Bytt mellom de to visningene på en av disse måtene:

 • Trykk på v.
 • Trykk på Tab for å gå til knappen for listevisning eller rutenettvisning, og trykk deretter på Enter.

Sorteringsrekkefølge:

 1. Trykk på Shift + Tab for å gå til knappen for å sortere i omvendt rekkefølge.
 2. Trykk på Enter. Merk at fokuset automatisk går tilbake til fil- eller mappelisten.

Sorteringsfelt:

 1. Trykk på Shift + Tab to ganger og deretter på Enter for å gå til menyen for å sortere etter navn.
 2. Bruk oppoverpilen og nedoverpilen til å finne sorteringskriteriene du vil bruke.
 3. Trykk på Enter. Merk at fokuset automatisk går tilbake til fil- eller mappelisten.

Tips: Trykk på r for å flytte fokuset raskt til sorteringsfeltmenyen.

Spill av medier

 1. Velg mediene du vil spille av.
 2. Trykk på Enter.
 3. Når mediene er åpne, er følgende alternativer tilgjengelige: 

Funksjon 

Handling

Sett på pause eller spill av

Trykk på k mens spillervinduet er uthevet, eller gå til avspillingsknappen og trykk på Enter eller mellomrom.

Demp lyden 

Trykk på Tab-tasten til du kommer til volumknappen, så trykker du på mellomrom eller Enter.

Volum

Trykk på Tab-tasten til du kommer til volum-knappen. Handling:

 • Øk volumet med oppoverpilen.
 • Reduser volumet med nedoverpilen.

Teksting

Trykk på Tab-tasten til du kommer til knappen for teksting. Trykk påmellomromeller Enter for å slå det på.

Fullskjerm

Trykk på f eller på Tab-tasten for å gå til knappen for fullskjerm.

 

For å endre på medieinnstillingene bruker du Tab-tasten til å gå til Innstillinger-knappen. For å aktivere følgende innstillinger, trykk på Enter eller mellomrom

Funksjon

Handling

Avspillingshastighet

Alternative hastigheter går fra 0,25 til 2.

Bruk piltastene eller Shift + Tab for å gå til knappen for tilpassing, og angi en egendefinert avspillingshastighet med oppoverpilen og nedoverpilen. Bruk venstrepilen og høyrepilen til å endre hastigheten. 

Undertekster eller teksting

Velg undertekster med nedoverpilen

 

Trykk på Shift + Tab til du kommer til flere undertekstinnstillinger, som

 • skriftfamilie
 • skriftfarge
 • skriftstørrelse
 • bakgrunnsfarge
 • bakgrunnsopasitet
 • vindusfarge
 • vinduopasitet
 • stil på vinduskant
 • skrifttypeopasitet
 • tilbakestillingsknapp 

Kvalitet

Trykk på nedoverpilen og så og såEnter for å velge en videokvalitet mellom 720p, 360p og automatisk.

Bilde-i-bilde-modus

Gå til bilde-i-bilde-knappen med Tab-tasten, og trykk deretter på mellomrom eller Enter for å slå det på.

Bruk foreslåtte filer

Når visningen for fil- og mappelisten er Min disk, kan Googles kunstige intelligens foreslå filer for deg.

 1. Flytt fokuset til regionen for foreslåtte filer på en av disse måtene:
  • Trykk på g og så på q.
  • Trykk på Shift + Tab fra fillisten og til du kommer til regionen for foreslåtte filer.
  • Bruk venstrepilen og høyrepilen til å navigere i fillisten.
 1. Trykk på Enter for å åpne den valgte filen.

Viktig: Foreslåtte filer vises kun når visningen er prioritet eller når Min disk er rotmappen.

Endre innholdet i listevisningen

 1. Gå til navigeringen til venstre på en av disse måtene:
  • Trykk på g, så på n eller g, og til slutt på f.
  • Trykk på Shift + Tab flere ganger til du kommer til trevisningen av mapper og visninger.
 1. Bruk oppoverpilen og nedoverpilen til å velge en av disse:
  • Prioritet
  • Min disk 
  • Delte disker
  • Delt med meg 
  • Nylige 
  • Stjernemerket
  • Papirkurv 
  • Lagring
 2. Trykk på Enter

Fillisten endres og fokuset flyttes tilbake til fillisten, med mindre den valgte visningen allerede er den aktive visningen.

Tips: Elementer i Min disk og Delte disker er trær. 

 1. Bruk
  • høyrepilen til å vise treet.
  • venstrepilen til å skjule treet.
 2. Bruk oppoverpilen og nedoverpilen til å navigere i treet.

Søk etter filer

Du kan søke etter filer i Google Disk på tre måter.

 • Skriv inn kriterier i søkefeltet og trykk på Enter. Dette oppdaterer fillisten, slik at den nå bare har filer som passer til søkekriteriene.
 • Skriv inn kriterier i søkefeltet, og trykk så på nedoverpilen for å finne resultatene av søket.
 • Skriv inn kriteriene i søkedialogboksen. Gå til søkeknappen og trykk på Enter. Dette oppdaterer fillisten, slik at den nå bare har filer som passer til søkekriteriene. 

Bruk Søkefeltet 

 1. Trykk på / eller Tab flere ganger for å flytte fokuset til søkefeltet.
 2. Velg et alternativ:
  • Skriv inn kriterier i søkefeltet.
   • Slik finner du resultatene i fillisten:
    • Trykk på Enter. Fokuset flyttes automatisk til fillisten.
    • Bruk piltastene til å gå gjennom søkeresultatene.
   • Få tilgang til resultatene med nedoverpilen:
    • Trykk på nedoverpilen.
    • Trykk på Enter for å bruke elementet.
 

Viktig: Søkekriteriene er dynamiske og kan være spesifikke for alle typer søk for å filtrere filer og mapper. 

Ta med termer som

 • Fra:
  • Sendt fra en bestemt bruker eller organisasjon.
 • Til:
  • Sendt til en bestemt bruker eller organisasjon.
 • Eier:
  • Eies av en bestemt bruker eller organisasjon.
 • Delt:
  • Delt med en bestemt bruker eller organisasjon.

Finn flere måter du kan filtrere søkene dine på, ved å gå til Finn filer i Google Disk.

Bruk søkedialogboksen

 1. Trykk på / for å utheve søkefeltet.
 2. Trykk på Tab til du kommer til knappen for søkealternativer, og trykk deretter på Enter.
 3. Trykk på Tab for å navigere gjennom dialogboksen, og fyll ut felt du vil bruke for søket. 
 4. Gjør ett av følgende for å søke:
  1. I Windows og Chrome OS trykker du på Ctrl + Enter.
  2. På Mac trykker du på Cmd + Enter.
  3. Trykk på Tab til du kommer til søkeknappen, og trykk deretter på Enter.
 5. Dette oppdaterer fillisten med resultatene.

Filinformasjon og -aktivitet

Du kan se informasjon og aktivitet for filer i en visning som kan slås av og på.

 1. Velg en fil i listen.
 2. Trykk på g og deretter på d for å flytte fokuset til informasjonen.
 3. Fokuset er på en faneliste med informasjon og aktivitet. Velg mellom faner med venstrepilen og høyrepilen. For å få tilgang til informasjonen, trykk på Tab.
  1. Detaljer:
   • et lite vindu med et miniatyrbilde av dokumentet 
   • de som har tilgang til dokumentet 
   • systemegenskaper som viser dokumenttype, størrelse, plassering og eier 
  2. Aktivitet:
   • viser endringsloggen for dokumentet

Tips: Slå på den virtuelle markøren for å gjøre det enklere å lese detaljer og aktivitet.

 • JAWS: Trykk på Insert + z.
 • NVDA: Velg et alternativ:
  • Du kan bytte til lesemodus ved å trykke på Insert + mellomrom.
 • ChromeVox: Du kan slå av trege taster ved å trykke to ganger på søketasten.
 • VoiceOver: Du kan slå av QuickNav ved å trykke på venstrepilen og høyrepilen til VoiceOver sier «QuickNav Off» (Hurtignavigering er av).

Når du kommer til dette området, kan det hende skjermleseren bytter over til virtuell markør.

Finn filer raskt

Bruk «Nylig» 

Filer du nylig har brukt, er tilgjengelige i denne visningen.

 1. Naviger til sidefeltet til venstre på en av følgende måter:
  • Trykk på g, så på n eller g, og til slutt på f.
  • Trykk på Shift + Tab flere ganger, til du hører «Folders and views» (Mapper og visninger).
 1. Bruk pilen for å gå til «Nylige filer».
 2. Trykk på Enter. Merk at fokus flyttes til hovedområdet.

Bruk «Stjernemerket»

For å stjernemerke en fil du vil finne raskt, må du gjøre følgende:

 1. Gå til ønsket fil.
 2. Velg et alternativ:
  • Trykk på s for å stjernemerke eller fjerne stjernemerket fra en fil eller mappe.
  • For å bruke handlingsmenyen, trykk på a og bruk pilen for å stjernemerke elementet.

Slik får du tilgang til filer du har stjernemerket:

 1. Naviger til sidefeltet til venstre på en av følgende måter:
  • Trykk på g, så på n eller g, og til slutt på f.
  • Trykk på Shift + Tab flere ganger, til du hører «Folders and views» (Mapper og visninger).
 2. Bruk pilen for å gå til «Stjernemerket».
 3. Trykk på Enter. Listen over filer oppdateres med filer og mapper du tidligere har stjernemerket.

Bruk «Prioritet»

Prioritet-stasjonen inneholder dokumenter som nylig er endret, flyttet eller kommentert. 

 1. Pek opp mot «Prioritet» i navigasjonsraden til venstre.
 2. Trykk på Enter
 3. Bruk høyrepilen til å navigere til en fil.
 4. Trykk på Tab for å åpne handlingsmenyen. Du får flere alternativer, for eksempel
  • Forhåndsvisning 
  • Åpne med
  • Del 
  • Få en link
  • Legg til i arbeidsområde 
  • Legg til en snarvei til Disk 
  • Legg til i Stjernemerket
  • Lag en kopi
  • Rapporter uriktig bruk
  • Last ned

Opprett mapper og filer

Opprett mapper

 1. Åpne den nye menyen på en av følgende måter:
  • Trykk på c.
  • Trykk på Shift + Tab til du hører «New button menu» (Ny-knappemeny), og trykk på Enter.
 2. Bruk pilen til å gå til menyelementet «folder» (mappe).
 3. Trykk på Enter. Det vises en dialogboks der du kan gi mappen et navn.
 4. Skriv inn navnet på mappen.
 5. Trykk på Enter

Tips: For å opprette en mappe raskt, trykk på Shift + f.

Opprett filer

 1. Gå til «Ny»-knappemenyen på en av disse måtene:
  • Trykk på c-snarveien.
  • Trykk på Shift + Tab til du hører «new button menu» (Ny-knappemeny), og trykk på Enter.
 2. Trykk på nedoverpilen for å velge hva slags fil du vil opprette.
 3. Trykk på Enter eller pilknappen for å åpne undermenyen.
 4. Bruk piltastene for å velge type.
 5. Trykk på Enter. Merk at filen opprettes i en ny nettleserfane.

Tips: Du kan opprette filer raskt ved bruk av hurtigtastene nedenfor:

Type

Trykk 

Last opp fil

Shift + u

Last opp mappe

Shift + i

Google-dokument

Shift + t

Google-regneark

Shift +

Presentasjon

Shift +

Tegning 

Shift + d

Google-skjema

Shift + o

Last opp filer

 1. For å gå til «new»-knappen («ny»), trykk på c eller Shift + Tab til du hører «New button menu» («Ny»-knappemeny).
 2. Bruk nedoverpilen for å navigere til knappen for filopplasting.
 3. Trykk på Enter
 4. For å laste opp en fil, velg filen på datamaskinen og trykk på Enter.

Last opp mapper

 1. For å gå til «new»-knappen («ny»), trykk på c eller Shift + Tab til du hører «New button menu» («Ny»-knappemeny).
 2. Bruk nedoverpilen for å navigere til knappen for mappeopplasting.
 3. Trykk på Enter
 4. For å laste opp en mappe, velg mappen fra datamaskinen og trykk på Enter.

Organiser mapper og filer

Flytt filer til andre mapper

 1. Velg filen.
 2. Trykk på a eller Shift + F10 for å åpne handlingsmenyen.
 3. Gå ned til «Flytt til». 
 4. Trykk på Enter.
  Tips:Flyttingen kan avbrytes ved å trykke på Escape når som helst.
 5. (Valgfritt) Slik flytter du til en annen Disk-stasjon:
  1. Bruk venstrepilen for å navigere ut av stasjonen filen er lagret på.
  2. Bruk oppoverpilen eller nedoverpilen for å gå til ett av følgende alternativer:
   • Min disk
   • Delte disker
   • Delt med meg
   • Stjernemerket
  3. Bruk høyrepilen for å navigere til den valgte Disk-stasjonen.
 6. Bruk oppoverpilen eller nedoverpilen for å velge mappen du vil flytte filen til.
 7. Trykk på Enter.
 8. (Valgfritt) Slik oppretter du en ny mappe:
  1. Bruk Tab-tasten for å navigere til «Ny mappe»-knappen.
  2. Trykk på Enter.
  3. Gi den nye mappen et navn.
  4. Trykk på Enter.
 9. Bruk Tab-tasten for å navigere til «Flytt hit»-knappen og flytte filen til den valgte mappen.
 10. Trykk på Enter.

Bruk utklippstavlen

Nå kan du bruke utklippstavlen til å kopiere eller flytte filer og mapper:

 1. Velg filen eller mappen.
 2. (Valgfritt) Trykk på Shift + oppoverpilen eller nedoverpilen for å velge mer enn én.
 3. Trykk på Ctrl + C for å kopiere de valgte filene eller mappene, eller trykk på Ctrl + X for å flytte dem.
 4. Naviger til destinasjonen du vil kopiere eller flytte dem til.
 5. Trykk på Ctrl + V for å fullføre kopieringen eller flyttingen.
 6. Hvis fil- eller mappenavnet finnes fra før, begynner det nye fil- eller mappenavnet med «Kopi av …».

Opprett en snarvei 

En snarvei er en link som fører til en annen fil eller mappe. Du kan bruke snarveier i Disk-området ditt eller i delte Disk-områder. Hvert element kan ha opptil

 • 500 snarveier per fil eller mappe du har opprettet 
 • 5000 snarveier totalt per fil eller mapper andre har opprettet
 1. Velg filen.
 2. Trykk på a eller Shift + F10 for å åpne handlingsmenyen.
 3. Trykk på nedoverpilen og velg «Legg til en snarvei til Disk».
 4. Trykk på Enter.
 5. Velg stasjonen du vil at snarveien skal ligge på. Følg denne veiledningen: 
  1. Trykk på venstrepilen eller gå til tilbakeknappen for å navigere ut av stasjonen snarveien er lagret på.
  2. Gå til følgende stasjoner for å flytte snarveien til 
   • Min disk 
   • Delte disker 
  3. For å vise stasjonen du vil flytte snarveien til, bruker du høyrepilen.
  4. Bruk Tab for å gå til «Opprett»-knappen.
  5. Trykk på Enter.

Administrer innstillingene

 1. Velg et alternativ for å navigere til innstillingene:
  • Trykk på «Innstillinger»-knappen og deretter på Enter. 
  • Trykk på t og deretter på Enter.
 2. Velg et alternativ:
  • Innstillinger
   i. Med innstillingene kan du velge blant disse alternativene:
   • Generelle innstillinger, der du kan endre følgende:
    • innstillinger for konvertering av opplasting
    • språkinnstillinger
    • innstillinger for tilgang uten nett
    • tetthet
    • forslagsinnstillinger
   • Varslingsinnstillinger
   • Administrer apper
  • Skaff deg Disk for datamaskiner (bare Windows og Mac) 
  • Hurtigtaster

Naviger i innstillingene: Generelt

 1. Velg et alternativ for å navigere til innstillingene:
  • Bruk Tab for å gå til «Innstillinger»-knappen, og trykk på Enter. 
  • Trykk på t og deretter på Enter
 2. Bruk nedoverpilen for å velge Generelt-fanen.
 3. Trykk på Tab.
 4. Bruk Tab for å navigere til følgende alternativer.
  • Lagring: Se hvor mye lagringsplass som er brukt totalt, og administrer lagringsplassen for Google Disk. 
   • Bruk Tab for å gå til «Administrer lagringsplassen».
   • Trykk på Enter for å åpne Filer med data om lagringsplass i Disk.
  • Konverter opplastinger
   • Bruk Tab for å gå til «Konverter opplastinger»-avmerkingsboksen.
   • Trykk på mellomromstasten for å merke av eller fjerne avmerkingen for konvertering av opplastede filer til redigeringsformat for Google Dokumenter.
  • Språk 
   • Bruk Tab for å gå til «Endre språkinnstillingene»-linken. 
   • Trykk på Enter for å velge «Endre språkinnstillingene»-knappen. Dette åpner språkinnstillingene for Google-kontoen din. Der kan du endre språket for Google-apper på kontonivå.
  • Uten nett
   • Bruk Tab for å gå til «Uten nett»-avmerkingsboksen.
   • Trykk på mellomromstasten for å merke av eller fjerne avmerkingen for å opprette, åpne og redigere nylige Google-dokumenter, -regneark, -presentasjoner og -filer på denne enheten uten å være tilkoblet internett.
  • Tetthet 
   • Bruk Tab for å gå til den skjulte undermenyen for tetthet.
   • Trykk på Enter.
   • Bruk oppoverpilen og nedoverpilen for å velge menyelementer og endre tetthetsinnstillingene som følger:
    • Vanlig: Mer plass mellom ikonene.
    • Tett: Mer plass mellom ikonene enn med Veldig tett, men mindre enn med Vanlig.
    • Veldig tett: Mindre plass mellom ikonene.
   • Trykk på Enter for å velge innstillingen.
  • Forslag:
   • Bruk Tab for å gå til «Forslag»-avmerkingsboksene.
    • Vis foreslåtte filer i Min disk og delte disker.
    • Vis foreslåtte filer i Delt med meg
    • Angi startsiden som prioritert standardside.
   • Trykk på mellomrom for å merke av eller fjerne avmerkingen.

Naviger i innstillingene: Varsler

 1. Velg et alternativ for å navigere til innstillingene:
  • Bruk Tab for å gå til «Innstillinger»-knappen, og trykk på Enter. 
  • Trykk på t og deretter på Enter
 2. Bruk nedoverpilen for å velge Varsler-fanen.
 3. Trykk på Tab.
 4. Bruk Tab for å navigere til menyelementene.
  • Nettleser
   1. Bruk Tab for å gå til «Nettleser»-avmerkingsboksen.
   2. Trykk på mellomrom for å merke av eller fjerne avmerkingen for å få oppdateringer om Google Disk-elementer i nettleseren.
  • E-post
   1. Bruk Tab for å gå til «E-post»-avmerkingsboksen.
   2. Trykk på mellomrom for å merke av eller fjerne avmerkingen for å få oppdateringer om Google Disk-elementer via e-post.

Naviger i innstillingene: Administrer apper

 1. Velg et alternativ for å navigere til innstillingene:
  • Bruk Tab for å gå til «Innstillinger»-knappen, og trykk på Enter.
  • Trykk på t og deretter på Enter
 2. Bruk nedoverpilen for å velge Administrer apper-fanen.
 3. Trykk på Tab.
 4. Bruk Tab for å navigere til menyelementene.
  • Bruk Tab for å gå til «Bruk som standard»-avmerkingsboksen for hver app.
  • Trykk på mellomromstasten for å merke av eller fjerne avmerkingen i boksen som angi appbruk for appen.

Få hjelp

 1. Gå til «Innstillinger», og trykk deretter på Shift + Tab for å gå til knappen for brukerstøttemenyen.
 2. Trykk på Enter og deretter Enter en gang til for å åpne «Hjelp»-dialogboksen. 
 3. En dialogboks åpnes. For å aktivere trykker du på følgende og deretter Enter:
  1. Søkefelt: et tekstfelt der du kan søke etter eventuelle spørsmål du har. 
  2. Populære hjelperessurser: et felt du kan navigere i med Tab-tasten, der du kan velge et svar som viderekobler deg til en annen side.
  3. Bla gjennom alle artiklene 
  4. Gå til hjelpeforumet 
  5. Send tilbakemelding 

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
99950
false
false