Dùng ứng dụng Google Drive cho máy tính

Giới thiệu về ứng dụng Drive cho máy tính

Drive cho máy tính là ứng dụng đồng bộ hoá với máy tính của Google, giúp bạn dễ dàng quản lý và chia sẻ nội dung trên tất cả thiết bị và trên đám mây. Ứng dụng này giúp bạn truy cập vào các tệp và thư mục từ một nơi quen thuộc. 

Bạn có thể dùng ứng dụng Drive cho máy tính để đồng bộ hoá các tệp trên đám mây và máy tính. Đồng bộ hóa là quá trình tải tệp xuống từ đám mây và tải tệp lên từ ổ đĩa cứng của máy tính. Sau khi bạn đồng bộ hóa, những tệp trên máy tính sẽ trùng khớp với những tệp trong đám mây. Nếu bạn chỉnh sửa, xóa hoặc di chuyển tệp ở một vị trí, thì sự thay đổi tương tự sẽ xảy ra ở vị trí khác. Bằng cách đó, tệp của bạn sẽ luôn được cập nhật và bạn có thể truy cập vào tệp trên mọi thiết bị.

Trong ứng dụng Drive cho máy tính, bạn có thể quản lý mức sử dụng bộ nhớ cục bộ và nơi lưu trữ nội dung bằng cách thiết lập Drive để truy cập trực tuyến hoặc phản ánh tệp và thư mục.

Định nghĩa về chế độ phản chiếu hoặc truyền trực tuyến tệp

Phản ánh và truy cập trực tuyến là hai cách để đồng bộ hoá tệp. Với hai cách này, mọi thay đổi bạn thực hiện đối với tệp trên một thiết bị sẽ được phản ánh ở mọi nơi. 

Với tính năng phản ánh, tệp được lưu trữ trên đám mây và trên máy tính, nên sẽ chiếm dung lượng của ổ đĩa cứng. Bạn có thể truy cập vào tệp bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không có kết nối Internet hoặc ứng dụng Drive cho máy tính không chạy. Bạn có thể truy cập vào tệp thông qua một thư mục trên máy tính. 

Khi dùng tính năng truy cập trực tuyến, tệp của bạn sẽ được lưu trữ trên đám mây. Dung lượng ổ đĩa cứng chỉ được dùng khi bạn mở tệp hoặc đặt các tệp đó ở chế độ có thể dùng khi không có mạng. Bạn chỉ có thể truy cập vào những tệp không thể truy cập nếu không có mạng khi bạn có kết nối Internet. Bạn chỉ có thể truy cập vào các tệp, bao gồm cả những tệp có thể truy cập khi không có mạng, khi ứng dụng đang chạy. Bạn có thể truy cập vào tệp thông qua ổ đĩa được gắn trên máy tính. 

 • Lưu ý: Trên các phiên bản macOS gần đây, tính năng truy cập trực tuyến có thể hoạt động hơi khác. Tìm hiểu thêm.

Bạn có thể phản ánh hoặc truy cập trực tuyến các tệp trong Drive của tôi, nhưng chỉ có thể phản ánh các thư mục khác trên thiết bị. Ngoài ra, bạn chỉ có thể truy cập trực tuyến các tệp trên bộ nhớ dùng chung, máy tính khác và thiết bị USB đã sao lưu.

Các phương pháp đồng bộ hoá Drive của tôi

Bạn có thể truy cập trực tuyến hoặc phản ánh Drive của tôi, tuỳ thuộc vào lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thiết lập Drive của tôi để truy cập trực tuyến hoặc phản ánh

 1. Mở ứng dụng Drive cho máy tính.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Lựa chọn ưu tiên.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thư mục trên Drive.
 4. Trong phần "Cách đồng bộ hóa Drive của tôi", hãy chọn Truy cập trực tuyến tệp hoặc Phản ánh tệp.

Chuyển từ chế độ phản chiếu sang truyền trực tuyến

Khi bạn chuyển từ chế độ phản ánh các tệp trong Drive của tôi sang truy cập trực tuyến các tệp trong Drive của tôi, vị trí của các tệp trên máy tính của bạn sẽ thay đổi. Thư mục mà trước đây bạn dùng cho chế độ phản ánh các tệp trong Drive của tôi sẽ vẫn tồn tại trên máy tính nhưng sẽ không đồng bộ hoá nữa. Để tránh bị mất dữ liệu, hãy đảm bảo rằng dữ liệu đã đồng bộ hoá xong trước khi bạn dọn dẹp các thư mục này.

Trên Windows, bạn cần thoát khỏi ứng dụng Drive cho máy tính trước khi xoá thư mục này khỏi máy tính.

Chuyển từ chế độ truy cập trực tuyến sang phản ánh

Khi bạn chuyển từ chế độ truy cập trực tuyến sang phản ánh, Drive của tôi sẽ không xuất hiện tại vị trí truy cập trực tuyến của bạn trên Google Drive nữa. (Bộ nhớ dùng chung, máy tính khác và thiết bị USB đã sao lưu sẽ vẫn xuất hiện).

Các tệp trong Drive của tôi sẽ được tải xuống thư mục bạn chọn khi thiết lập phương pháp này. Nếu các tệp đã nằm trong thư mục được chọn, ứng dụng sẽ không sao chép những tệp trùng với tệp đã có trên đám mây. Những tệp chưa có trên đám mây sẽ được tải lên.

Các lựa chọn cho thư mục khác trên máy tính

Thiết lập các thư mục khác trên máy tính

 1. Mở ứng dụng Drive cho máy tính.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Lựa chọn ưu tiên.
 3. Ở bên trái, nhấp vào Thư mục trên máy tính của bạn.
 4. Trên trình đơn này, bạn có thể thêm thư mục để đồng bộ hoá với Drive và sao lưu vào Photos, cũng như chỉnh sửa lựa chọn ưu tiên của các thư mục đã đồng bộ hoá.

Đồng bộ hoá với Google Drive và sao lưu vào Google Photos

Bạn có thể đồng bộ hoá một thư mục với Google Drive hoặc sao lưu thư mục đó vào Google Photos.

 • Nếu bạn đồng bộ hoá với Google Drive: Mọi thứ trong thư mục đó sẽ được tải lên. Mọi thay đổi sẽ được đồng bộ hoá giữa Google Drive và máy tính. Bạn có thể truy cập tất cả tệp của mình trên thiết bị bất kỳ qua drive.google.com hoặc qua ứng dụng Google Drive. 
 • Nếu bạn sao lưu vào Google Photos: Chỉ ảnh và video mới được tải lên. Những thay đổi sẽ không đồng bộ hóa giữa Google Photos và máy tính. Bạn có thể xem ảnh và video của mình trên bất kỳ thiết bị nào tại photos.google.com hoặc qua ứng dụng Google Photos. 
Lưu ý quan trọng: Nếu đang lưu trữ ảnh và video, bạn chỉ nên sao lưu vào Google Photos. Nếu bạn chọn lưu trữ tệp của mình ở cả 2 nơi, thì ảnh và video trong thư mục sẽ được tải lên 2 lần, chế độ này sẽ dùng nhiều bộ nhớ của Tài khoản Google hơn.
Cấp quyền cho macOS

macOS yêu cầu các ứng dụng như Drive cho máy tính phải yêu cầu quyền truy cập vào một số thư mục và thiết bị, bao gồm cả thư mục Desktop (Màn hình), Documents (Tài liệu) và Downloads (Tải xuống) cũng như Photos Library (Thư viện ảnh). 

Drive cho máy tính sẽ chỉ yêu cầu quyền truy cập vào thư mục hoặc thiết bị mà bạn chọn đồng bộ hoá với Google Drive hoặc sao lưu vào Google Photos. Drive cho máy tính cũng sẽ yêu cầu quyền truy cập nếu bạn chọn sử dụng tính năng Hiện diện theo thời gian thực hoặc khoá Bluetooth để đăng nhập.

Nếu bạn từ chối quyền truy cập, nhưng muốn tiếp tục đồng bộ hoá một thư mục hoặc thiết bị, hãy chuyển đến phần System Preferences (Lựa chọn ưu tiên về hệ thống) để thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư. Bạn có thể phải khởi động lại ứng dụng Drive cho máy tính để nội dung thay đổi có hiệu lực. 

Khắc phục lỗi

Trong ứng dụng Drive cho máy tính, bạn có thể thấy một thông báo có nội dung "Đã xảy ra lỗi" trong phần "Hoạt động". Bạn có thể xem danh sách lỗi bằng cách nhấp vào đường liên kết trong thông báo hoặc nhấp vào phần Cài đặt sau đó Danh sách lỗi.

Đồng bộ hóa với thẻ Máy tính trong Google Drive

Nếu bạn đồng bộ hóa các thư mục trên máy tính với Google Drive, thì những thư mục đó sẽ xuất hiện trong Google Drive trong phần “Máy tính” ở bên trái của Drive cho web và trên ứng dụng Drive dành cho thiết bị di động. Nếu bạn thêm, chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa các mục khỏi những thư mục này trên web hoặc thiết bị di động, thì những thay đổi đó cũng sẽ được thực hiện trên máy tính của bạn.

Thay đổi vị trí của thư mục bộ nhớ đệm trên máy

Khi truyền trực tuyến các tệp từ Google Drive sang máy tính của bạn, một thư mục bộ nhớ đệm trên máy sẽ được tạo.

 • Thư mục này lưu trữ dữ liệu về các tệp bạn mở và đặt ở chế độ có thể dùng khi không có mạng.
 • Bộ nhớ đệm cho phép ứng dụng Drive cho máy tính mở các tệp của bạn nhanh hơn.
 • Nếu không có đường dẫn đến thư mục trong bộ nhớ đệm, thì bạn không thể dùng ứng dụng Drive cho máy tính.

Cách thay đổi vị trí của thư mục bộ nhớ đệm trên máy:

 1. Mở ứng dụng Drive cho máy tính.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Lựa chọn ưu tiên.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Tìm "Thư mục tệp được lưu vào bộ nhớ đệm trên máy" và nhấp vào Thay đổi.
 5. Chọn một vị trí mới cho bộ nhớ đệm.
 6. Nhấp vào Thay đổi
Thư viện ảnh trên hệ thống của Apple Photos

Bạn chỉ có thể sao lưu Thư viện ảnh trên hệ thống vào Google Photos. Bạn có thể đồng bộ hoá các thư viện ảnh khác của Apple với Drive. Nếu bạn chọn đồng bộ hoá Photos Library (Thư viện ảnh) của Apple với Drive, thì mọi nội dung trong thư viện đó sẽ đồng bộ hoá, bao gồm cả hình thu nhỏ và các siêu dữ liệu khác. 

System Photo Library (Thư viện ảnh trên hệ thống) là thư viện duy nhất có thể sử dụng cùng với ứng dụng Photos (Ảnh) của iCloud, Shared Albums (Album chia sẻ) và My Photo Stream (Kho ảnh của tôi). Nếu bạn chỉ có một thư viện ảnh, thì đó chính là Thư viện ảnh trên hệ thống. Nếu không, thư viện ảnh đầu tiên mà bạn tạo hoặc mở trong ứng dụng Photos sẽ trở thành System Photo Library (Thư viện ảnh trên hệ thống). Nếu bạn đang dùng macOS Catalina trở lên, thì dung lượng ổ đĩa cứng sẽ tạm thời được dùng để tải ảnh và video từ iCloud xuống rồi tải lên Google Photos.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99950
false
false