Bestanden offline weergeven en bewerken op uw iPhone of iPad

In dit artikel beschrijven we de nieuwste versie van de apps Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties voor iOS. U kunt de apps of updates naar de nieuwste versie van de apps downloaden uit de App Store.

Ook als u geen verbinding met internet heeft, kunt u bestanden op uw mobiele apparaat openen door offline toegang in te stellen in de apps Google Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties. U kunt documenten, spreadsheets en presentaties ook offline bewerken in de apps Documenten, Spreadsheets en Presentaties. Hoewel alle spreadsheets offline kunnen worden weergegeven, kunnen alleen spreadsheets die zijn gemaakt in de nieuwe versie van Spreadsheets ook offline worden bewerkt.

Een item offline beschikbaar maken

U moet zijn verbonden met internet als u offline toegang wilt inschakelen voor een bestand.

Als u een bestand offline beschikbaar wilt maken in de apps Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties, raakt u deActivity Information grijze knop i aan naast het bestand, in een bestand of in de lijst met bestanden. Vervolgens schakelt u de instelling van Uit naar Aan naast 'Op apparaat bewaren' in het detailvenster.

U vindt alle offline bestanden in het gedeelte Op apparaat in het linkernavigatievenster van de app.

Offline toegang verwijderen voor een bestand

Wilt u de offline toegang tot een bestand verwijderen, ga dan als volgt te werk. Raak de Activity Information grijze knop i aan naast de naam van het bestand en zet de instelling van Aan naar Uit naast de optie 'Op apparaat bewaren' in het detailvenster.

Welke bestandstypen kunt u offline beschikbaar maken?

Bestanden die u offline beschikbaar kunt maken

  • Google-documenten
  • Google-spreadsheets
  • Google-presentaties
  • Geüploade afbeeldingen
  • Bestanden in de volgende indelingen: .pdf, .doc, .xls en .ppt

Bestanden die u (nog) niet offline beschikbaar kunt maken:

  • Google-sites
  • Google-tekeningen
  • Google-formulieren
  • Fusion-tabellen
  • Mappen

Offline items openen en beheren

Wanneer uw iPhone of iPad de verbinding met internet verliest, kunt u uw offline items openen door Op apparaat te selecteren in het linkernavigatievenster in elk van de apps Google Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties.

U kunt Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties ook offline bewerken in de apps Documenten, Spreadsheets en Presentaties. Alle wijzigingen worden online bijgewerkt wanneer uw internetverbinding weer wordt hersteld. U kunt alle andere bestanden die offline beschikbaar zijn nog steeds lezen, markeren met een ster of een andere naam geven.

Als u een document offline beschikbaar maakt, is dat document alleen in die specifieke app beschikbaar. Als u bijvoorbeeld een Google-document offline beschikbaar maakt in de Drive-app, kan dit bestand in de Drive-app alleen worden weergegeven. Als u datzelfde Google-document wilt bewerken, moet u het offline beschikbaar maken in de Documenten-app.

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.