Bestanden offline weergeven in de Google Drive-app voor iOS

Met de Google Drive-app voor iPhone en iPad kunt u in Google Drive opgeslagen items ook weergeven als uw apparaat geen verbinding heeft met internet of met een mobiel netwerk. Offline bewerken wordt momenteel niet ondersteund.

Items offline beschikbaar maken

Voordat u bestanden offline kunt weergeven, moet u ze eerst offline beschikbaar maken. Alle bestanden die u in Google Drive heeft opgeslagen, kunnen offline beschikbaar worden gemaakt. Bestanden die niet worden ondersteund door de Google Drive-app, kunnen ook offline worden weergegeven met apps op uw iPhone of iPad.

Een item offline beschikbaar maken:

  1. Zorg dat u verbinding heeft met internet of een mobiel netwerk. (Als uw apparaat geen internetverbinding heeft, kunt u ook verzoeken om een item offline beschikbaar te maken. Het item wordt de volgende keer dat uw apparaat verbinding heeft, bijgewerkt.)
  2. Tik op de pijl naast de naam van een item om het detailvenster te openen.
  3. Schuif de schakelaar naast Offline beschikbaar naar 'aan' of tik erop. Naast de schakelaar wordt een spinner weergegeven terwijl het bestand wordt geladen in het gedeelte Offline van uw Google Drive-app.

Als u geen offline toegang meer nodig heeft voor het item, voert u dezelfde stappen uit, maar schakelt u Offline beschikbaar naar 'uit'.

Offline items openen en beheren

Open uw offline items in het gedeelte Offline op de landingspagina van de Google Drive-app voor de iPhone of in het linkernavigatievenster voor de iPad. Items die beschikbaar zijn voor offline weergave, kunnen hier als volgt worden weergegeven:

  • Bijgewerkt
    Offline items zijn gesynchroniseerd en komen overeen met de online items. Als u offline bent, zijn de meest recente bewerkingen de bewerkingen die zijn uitgevoerd toen uw apparaat voor het laatst internetverbinding had.
  • Updates beschikbaar
    Wijzigingen in online items zijn nog niet gesynchroniseerd met offline items.

Als uw apparaat geen internetverbinding heeft, kunt u uw offline Google-documenten en bestanden nog steeds markeren met een ster, de naam te wijzigen en er andere handelingen voor uitvoeren. Dit kan zelfs voor bestanden die u niet offline beschikbaar heeft gemaakt. Open gewoon het detailvenster door op de grijze pijl naast elk item te tikken, net zoals u zou doen als u wel internetverbinding had. Delen is niet offline beschikbaar.