Använda Googles produkter sida vid sida

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.

Du kan använda produkter från Google som Gmail och Kalender i samma fönster på datorn. På så sätt kan du hålla koll på viktig information utan att behöva byta mellan flikar.

Kolla kalendern, anteckningar eller uppgifter

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Välj något av följande uppe till höger:
  • Kalender Kalender: Kolla ditt schema och lägg till eller redigera händelser.
  • Keep Keep: Skapa en anteckning eller lista.
  • Tasks Tasks: Lägg till uppgifter och sätt tidsgränser.
 3. Stäng det högra sidofältet genom att klicka på Stäng Avbryt uppe till höger.

Läs mer:

Stänga eller dölja det högra sidofältet

Du kan stänga eller dölja sidopanelen för G Suite.

 • Stäng det högra sidofältet genom att klicka på Stäng Stäng uppe till höger.
 • Dölj det högra sidofältet helt genom att stänga det och sedan klicka på Dölj Dölj sidopanel nere till höger.
 • Visa det högra sidofältet genom att klicka på Visa Visa sidopanel nere till höger.

Skapa en kalenderhändelse

 1. Öppna Gmail eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Kalender Kalender till höger.
 3. Klicka på en tid i kalendern.
 4. Ange information om händelsen och klicka på Spara.

Läs mer om Google Kalender.

Bifoga ett dokument i en kalenderhändelse
 1. Öppna en fil i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Teckningar på en dator.
 2. Klicka på Kalender Kalender i sidofältet till höger.
  • Om alternativet inte visas klickar du på Visa Visa sidopanel nere till höger.
 3. Klicka på tidpunkten då du vill lägga till en händelse i kalendern.
 4. Lägg till en titel, beskrivning eller gäster.
 5. Klicka på Bifoga ovanför Lägg till gäster.
 6. Klicka på Spara.

Skapa en anteckning eller lista

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Keep Keep till höger.
 3. Välj:
  • Gör en anteckning
  • Ny lista Ny lista
 4. Lägg till texten du vill ha.
 5. Klicka på Klar.

Läs mer om Google Keep.

Lägga till en Keep-anteckning i ett dokument eller en presentation
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Keep Keep till höger.
 3. Leta upp anteckningen som du vill ha och dra den till dokumentet eller presentationen.
Spara text från ett dokument eller en presentation som en anteckning
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på en dator.
 2. Markera texten som du vill ha och lägg till den i en anteckning.
 3. Högerklicka på texten och välj sedan Spara i Keep.

Skapa en uppgift

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Klicka på Lägg till en uppgift.
 4. Lägg till en uppgift.
 5. Klicka på Redigera Redigera om du vill lägga till information eller ett slutdatum.
 6. När du är klar klickar du på Tillbaka Tillbaka.

Tips! Ändra ordning på uppgifterna genom att klicka på Mer Mer följt av Min ordning. Tryck på uppgifterna och dra dem.

Läs mer om hur du använder Google Tasks.

Spara ett e-postmeddelande som en uppgift
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Öppna inkorgen och leta reda på e-postmeddelandet du vill spara som en uppgift.
 4. Dra e-postmeddelandet till det högra sidofältet.
Ordna uppgifter i listor

Du kan skilja på olika typer av uppgifter, till exempel på personliga och jobbrelaterade uppgifter.

 1. Öppna Gmail, Kalender eller en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på en dator.
 2. Klicka på Tasks Tasks till höger.
 3. Klicka på nedåtpilen Rullgardinsmeny högst upp följt av Skapa ny lista.
 4. Ange ett namn på listan och klicka sedan på Klar.
 5. Öppna en annan lista genom att klicka på nedåtpilen Rullgardinsmeny. Välj en annan lista.

Använda Gmail med andra appar

Hantera projekt, kontakter och annan information från Gmail med appar som inte kommer från Google.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Hämta tillägg Skaffa tillägg till höger.
 3. Välj en app.
 4. Klicka på Installera.