Používání služeb Google vedle sebe


               

Chcete pro svou firmu pokročilé funkce Google Workspace?

Vyzkoušejte Google Workspace ještě dnes.

 

 

Služby Google, jako jsou Gmail a Kalendář, můžete používat ve stejném okně. Můžete tak produktivně pracovat bez přepínání karet.

Otevření dvou služeb Google v jednom okně

 1. Přejděte do Gmailu, Kalendáře, Chatu, na Disk nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google.
 2. Vpravo dole kliknutím na šipku doleva Zobrazit boční panel zobrazte boční panel.
 3. Vpravo vyberte službu, kterou chcete otevřít:
  • Kalendář Kalendář: Podívejte se na svůj rozvrh a přidávejte a upravujte události.
  • Keep Keep: Vytvářejte poznámky nebo seznamy.
  • Úkoly Tasks: Přidávejte si úkoly a termíny.
  • Kontakty contacts: Spravujte svoje kontakty.
  • Voice : Volejte přes Google Voice.
  • Mapy Mapy: Vyhledávejte v Mapách Google.
 4. Panel aplikace zavřete tak, že vpravo nahoře kliknete na ikonu křížku Zrušit.

Tip: Ze služby Google Workspace můžete získat doplňky a přidat si tak na boční panel další možnosti.

Další informace:

Zavření nebo skrytí pravého bočního panelu

Boční panel Google Workspace můžete zavřít nebo skrýt.

 • Zavření bočního panelu: Vpravo klikněte na ikonu křížku Zrušit.
 • Skrytí bočního panelu: Pokud je panel rozbalený, klikněte vpravo nahoře na panelu aplikace na ikonu křížku Zrušit. Potom vpravo dole klikněte na šipku doprava Skrýt boční panel.
 • Zobrazení bočního panelu: Vpravo dole klikněte na šipku doleva Zobrazit boční panel.

Vytvoření události v kalendáři

 1. Přejděte do Gmailu, Kalendáře, Chatu, na Disk nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Kalendář Google Kalendář.
 4. V kalendáři klikněte na čas.
 5. Zadejte podrobnosti o události.
 6. Klikněte na Uložit.

Přečtěte si další informace o Kalendáři Google.

Připojení dokumentu k události v kalendáři
 1. Přejděte na Disk Google nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách, Prezentacích nebo Nákresech.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Kalendář Google Kalendář.
 4. V kalendáři klikněte na čas.
 5. Zadejte podrobnosti o události.
 6. V sekci Přidat popis klikněte na Připojit [název dokumentu].
 7. Klikněte na Uložit.

Vyhledání místa nebo trasy z Kalendáře Google

 1. Na počítači přejděte do Kalendáře Google Kalendář.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Mapy Mapy.
 4. Vyhledejte místo.
 5. Zobrazte si podrobnosti o místě nebo klikněte na Trasy a vyhledejte trasu.

Tipy:

 • Pokud nechcete, aby se Mapy Google otevíraly v Kalendáři Google: Vpravo nahoře na panelu Map klikněte na ikonu křížku Zrušit. Potom vpravo dole klikněte na šipku doprava Skrýt boční panel. Místa se budou otevírat na nové kartě.
 • Pokud chcete do Kalendáře Google přímo k události přidat čas cesty: Vyberte režim cestování a cestu a klikněte na možnost Přidat do Kalendáře.

Zobrazení náhledu místa události

 1. Na počítači přejděte do Kalendáře Google Kalendář.
 2. Vytvořte událost a zadejte informace o místě nebo klikněte na existující událost se zadaným místem.
 3. Volitelné: Pokud si chcete prohlédnout náhled místa události, kterou vytváříte, klikněte v Mapách na Náhled maps outline.
 4. Klikněte na požadované místo.
 5. Informace o místě se zobrazí vpravo.

Tipy:

 • Pokud nechcete, aby se Mapy Google otevíraly v Kalendáři Google: Vpravo nahoře na panelu Map klikněte na ikonu křížku Zrušit. Potom vpravo dole klikněte na šipku doprava Skrýt boční panel. Místa se budou otevírat na nové kartě.
 • Pokud chcete do Kalendáře Google přímo k události přidat čas cesty: Vyberte režim cestování a cestu a klikněte na možnost Přidat do Kalendáře.

Vytvoření poznámky nebo seznamu

 1. Přejděte do Gmailu, Kalendáře, Chatu, na Disk nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Ponechat Keep.
 4. Vyberte jednu z možností:
  • Vytvořit poznámku
  • Nový seznam new note
 5. Zadejte text.
 6. Klikněte na Hotovo.

Přečtěte si další informace o službě Google Keep.

Přidání poznámky Keep k dokumentu nebo prezentaci
 1. Otevřete soubor v Dokumentech nebo Prezentacích.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Ponechat Keep.
 4. Najděte poznámku nebo seznam, který chcete přidat, a přetáhněte je do dokumentu nebo prezentace.
Uložení textu z Dokumentů nebo Prezentací ve službě Keep
 1. Otevřete soubor v Dokumentech nebo Prezentacích.
 2. Zvýrazněte text, který chcete přidat do poznámky.
 3. Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit do Keepu.

Vytvoření úkolu

 1. Přejděte do Gmailu, Kalendáře, Chatu, na Disk nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Úkoly Tasks.
 4. Klikněte na Přidat úkol.
 5. Zadejte potřebné informace.
 6. Volitelné: Pokud chcete přidat podrobnosti nebo termín, klikněte na ikonu tužky Upravit.
 7. Po dokončení klikněte na ikonu křížku Zrušit.

Tip: Pokud chcete změnit pořadí úkolů, můžete je podle potřeby přetáhnout.

Přečtěte si, jak používat Úkoly Google.

Uložení e-mailu jako úkolu
 1. Otevřete Gmail.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Úkoly Tasks.
 4. V doručené poště najděte e-mail, který chcete uložit jako úkol.
 5. Přetáhněte e-mail na pravý boční panel.
Uspořádání úkolů do seznamů

Úkoly si můžete roztřídit do skupin, třeba na pracovní a osobní.

 1. Přejděte do Gmailu, Kalendáře, Chatu, na Disk nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Vpravo klikněte na Úkoly Tasks.
 4. Nahoře vedle položky Můj seznam nebo Tým klikněte na šipku dolů Rozbalovací šipka a pak Vytvořit nový seznam.
 5. Zadejte název seznamu a klikněte na Hotovo.
 6. Pokud chcete přejít na jiný seznam, klikněte nahoře vedle názvu seznamu na šipku dolů Rozbalovací šipka. Vyberte jiný seznam.

Použití jiných aplikací v Gmailu

Se službami Google Workspace můžete používat další aplikace pro týmy, jako je Asana, Trello, Intuit, Docusign a jiné nástroje.

Instalace doplňků Google Workspace

 1. Přejděte do Gmailu, Kalendáře, Chatu, na Disk nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Klikněte na Získat doplňky .
 4. Vyhledejte a vyberte nástroje, které chcete používat. 
 5. Klikněte na Instalovat a pak Pokračovat.
 6. Vyberte svůj účet a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalování doplňků Google Workspace

 1. Přejděte do Gmailu, Kalendáře, Chatu, na Disk nebo otevřete soubor v Dokumentech, Tabulkách nebo Prezentacích Google.
 2. Pokud se nezobrazuje boční panel, klikněte vpravo dole na šipku doleva Zobrazit boční panel.
 3. Klikněte na doplněk, který chcete odinstalovat Možnostia pak Spravovat doplněk.
 4. V okně, které se zobrazí, vyberte daný doplněk.
 5. Klikněte na Odinstalovat a pak Odinstalovat aplikaci.

Jak může vaše organizace vyhledávat aplikace z webu Marketplace

Vy a vaši uživatelé můžete v obchodu Google Workspace Marketplace vyhledávat a instalovat aplikace, které rozšiřují základní služby Google Workspace, jako jsou Disk Google nebo Gmail, a taky samostatné aplikace, které vylepšují stávající funkce Google Workspace.

Jak Google kontroluje aplikace z webu Marketplace

Když vývojář do aplikace Marketplace odešle aplikaci, která má být veřejně dostupná, Google ji zkontroluje a zajistí, aby aplikace splňovala naše pokyny. Vývojář musí poskytnout informace o funkcích aplikace a o jejím fungování. Zároveň poskytne i odkazy, které uživatelům pomůžou začít nebo kontaktovat vývojáře kvůli podpoře. Ty nejoblíbenější aplikace kontroluje Google pravidelně. Další informace najdete v článku Kontrola aplikací.
Navíc platí, že aplikace, které pomocí Google API přistupují k uživatelským datům, často musejí projít procesem ověření, než budou v Marketplace dostupné. To, jestli je vyžadováno ověření, závisí na tom, k jakému typu uživatelských dat aplikace přistupuje a jakou míru přístupu potřebuje. Další informace najdete v článku Jak odeslat aplikaci na ověření?

Jak jsou aplikace uspořádané a jak se určuje jejich pořadí

Marketplace zobrazuje relevantní aplikace podle zájmů a potřeb uživatelů. Pořadí aplikací se určuje podle následujícího:
 • Hodnocení uživatelského dojmu a redakční hodnota: Aplikace v kategorii Výběr redakce vybrali pracovníci Google. Další informace najdete v článku Výběr redakce.
 • Relevance: Výsledky vyhledávání vycházejí z toho, do jaké míry název a popis aplikace odpovídají hledanému výrazu, dále z oblíbenosti aplikace a z hodnocení uživatelského dojmu. Oblíbenost a hodnocení uživatelského dojmu mají podobnou váhu.
 • Oblíbenost: Hodnocení vychází z počtu uživatelů, kteří si aplikaci nainstalovali. Aplikace s největším počtem instalací se zobrazují v kategorii Nejoblíbenější.
 • Uživatelský dojem: Aplikace v kategorii Nejlépe hodnocené se řadí podle počtu hodnocení a průměrného hodnocení. Google neověřuje uživatelské recenze a hodnocení. Pokud ale některá recenze porušuje naše zásady, odstraníme ji. Uživatelé můžou taky hlásit problematické recenze.

Problémy s používáním více účtů Google

Když se přihlásíte k více účtům Google najednou, můžete mít problémy s přístupem k projektům, doplňkům a webovým aplikacím Apps Script.

U projektů, doplňků a webových aplikací Apps Script není podporováno vícenásobné přihlášení nebo přihlášení k více účtům Google najednou.

Problémy s vícenásobným přihlášením můžete zkusit vyřešit některým z následujících postupů:

 • Odhlaste se ze všech účtů Google a potom se přihlaste k účtu obsahujícímu projekt, doplněk nebo webovou aplikaci Apps Script, které chcete použít.
 • V Google Chromu nebo v jiném prohlížeči otevřete okno anonymního prohlížení a přihlaste se k účtu Google obsahujícímu projekt, doplněk nebo webovou aplikaci Apps Script, které chcete použít.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka