เริ่มต้นใช้งานไฟล์ที่เข้ารหัสในไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์

ไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังไดรฟ์หรือสร้างในเอกสาร ชีต และสไลด์จะได้รับการเข้ารหัสขณะรับส่งและขณะจัดเก็บโดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES256 บิต องค์กรอาจอนุญาตให้คุณเข้ารหัสไฟล์ในไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์ด้วยการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ของ Workspace เพื่อการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ไฟล์ที่เข้ารหัสมีข้อจำกัดบางประการซึ่งแตกต่างจากไฟล์มาตรฐาน นอกจากนี้ คุณยังอัปโหลดไฟล์ประเภทต่างๆ ในไดรฟ์ เช่น PDF และ Office เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสในไดรฟ์ได้อีกด้วย

สำคัญ: หากต้องการเข้ารหัสไฟล์ในไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์ด้วยการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ของ Workspace ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • คุณต้องมีบัญชี Workspace
 • ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์
 • คุณต้องยืนยันตัวตน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัส

การเข้ารหัสเป็นกระบวนการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ โดยมีเพียงผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบเปิดใช้การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ของ Workspace ให้และได้ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้นที่จะสร้างหรือคัดลอกไฟล์ที่เข้ารหัสได้ ซึ่งในไฟล์ที่เข้ารหัส ผู้ใช้ทุกรายที่ได้รับการแชร์ไฟล์จะเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้โดยใช้คีย์การเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับไฟล์นั้น โดยปกติ Google จะเข้ารหัสเนื้อหาระหว่างการส่งและระหว่างจัดเก็บ แต่เมื่อใช้การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ ก็หมายความว่าโดเมนของคุณได้เลือกเพิ่มระดับการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเข้ารหัส
 • ผู้ดูแลระบบโดเมนควบคุมได้ว่ากลุ่มและบุคคลใดที่สามารถใช้การเข้ารหัสได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหากต้องการย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ปิดใช้การเข้ารหัส หรือหากต้องการเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ในตำแหน่งใหม่
 • การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์จะเพิ่มระดับการปกป้องอีกชั้นหนึ่งให้กับองค์กร ไฟล์จะได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง รวมทั้งเข้ารหัสระหว่างไคลเอ็นต์ ซึ่ง Google จะไม่สามารถถอดรหัสไฟล์ของคุณได้ โดยมีข้อควรทราบดังนี้
  • แอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ได้รับสิทธิ์เพียงพอ เช่น ส่วนขยาย Chrome อาจดูและขโมยไฟล์ที่เข้ารหัสได้
  • การเข้ารหัสไม่ได้ปกป้องไฟล์จากบุคคลที่สามารถดูหน้าจอของคุณได้
 • ผู้ดูแลระบบจะกำหนดความถี่ที่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่เพื่อเปิดไฟล์ที่เข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ หากพบว่าตนเองต้องลงชื่อเข้าใช้บ่อยๆ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
ค้นหาความแตกต่างของการใช้ไฟล์ที่เข้ารหัส
 • ไอคอนแม่กุญแจ จะปรากฏข้างไฟล์ที่เข้ารหัส
 • ผู้ใช้จะแก้ไขไฟล์ที่เข้ารหัสได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น ดูวิธีทำงานร่วมกันในไฟล์ที่เข้ารหัส
 • ในไฟล์ที่เข้ารหัส ระบบจะเริ่มบันทึกอัตโนมัติทุกๆ 30 วินาที ยกเว้นในกรณีที่อุปกรณ์ไม่มีการใช้งานหรือคุณดำเนินการอย่างอื่นอยู่ เช่น แชร์ไฟล์หรือพยายามออกจากไฟล์
  • คุณจะเห็นคำเตือนหากพยายามออกจากไฟล์ที่ยังไม่ได้บันทึก ให้คลิกยกเลิกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึกสูญหาย
 • การบันทึกอัตโนมัติมี 3 สถานะดังนี้
  • กำลังรอการบันทึก: ระบบรอเรียกใช้การบันทึกอัตโนมัติหรือตัวจับเวลา 30 วินาที
  • กำลังบันทึก: ระบบกำลังดำเนินการบันทึก คุณสามารถแก้ไขไฟล์ต่อไปได้
  • บันทึกไปที่ไดรฟ์แล้ว: คุณยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ข้อมูลในไฟล์จึงเป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • การสร้างไฟล์ที่เข้ารหัสมีหลายวิธี ดูวิธีสร้างหรือคัดลอกไฟล์ที่เข้ารหัส
 • หากต้องการเข้าถึงไฟล์ที่เข้ารหัส ผู้ดูแลระบบอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ SSO เพิ่มเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกคือการลงชื่อเข้าใช้ IdP ขององค์กร และอีกครั้งคือการลงชื่อเข้าใช้ Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์
 • คุณพิมพ์จากเอกสารหรือชีตได้ แต่จะพิมพ์จากสไลด์ไม่ได้
 • (เบต้า) คุณส่งออกไฟล์ในชีตเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยไปที่ไฟล์จากนั้นดาวน์โหลด
 • ประวัติเวอร์ชันสำหรับไฟล์ที่เข้ารหัสจะเก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 เวอร์ชัน หลังจากที่เกินจำนวนสูงสุดแล้ว ระบบจะนําเวอร์ชันที่มีนัยสําคัญน้อยกว่าออกโดยอัตโนมัติ เวอร์ชันที่มีชื่อจะไม่พร้อมใช้งาน
 • เอกสาร ชีต และสไลด์ที่เข้ารหัสจะต้องมีขนาดไม่เกิน 100 MB ส่วนไฟล์ในไดรฟ์ที่เข้ารหัสจะไม่มีการจำกัดขนาด
 • จำนวนภาพสูงสุดในเอกสารคือ 3,000 ภาพ
 • ขนาดรูปภาพต้องไม่เกิน 1 MB
 • การดาวน์โหลดโฟลเดอร์จะไม่ส่งผลต่อไฟล์ที่เข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์
ดูสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการในไฟล์ที่เข้ารหัสได้

สำหรับไฟล์ที่เข้ารหัส คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้

 • เปิดโหมดการแก้ไขไฟล์ Office
 • แสดงความคิดเห็น
 • ใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแก้ไขเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 • ใช้ฟังก์ชันในชีตซึ่งเรียกใช้ข้อมูลจากภายนอก
 • นำเข้าไฟล์ Microsoft Office ไปยังเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 • ใช้เครื่องมือบางรายการดังต่อไปนี้
  • ตรวจตัวสะกด
  • ตรวจสอบไวยากรณ์
  • แปลและเปรียบเทียบเอกสาร
  • พิมพ์ด้วยเสียง
  • ส่วนเสริม
 • ดาวน์โหลดหรือดูตัวอย่างไฟล์สำหรับเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 • เปิดไฟล์ที่เข้ารหัสแบบออฟไลน์

สร้างหรือคัดลอกไฟล์ที่เข้ารหัส

สำคัญ: หากต้องการสร้างหรือคัดลอกไฟล์ที่เข้ารหัส คุณต้องทำดังนี้

 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน
 • แจ้งให้ผู้ดูแลระบบเปิดใช้การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์
 • ยืนยันว่าบัญชีของคุณสามารถสร้างไฟล์ได้
สร้างไฟล์ที่เข้ารหัสรายการใหม่

หากต้องการสร้างเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่เข้ารหัส ให้เลือกตัวเลือกดังนี้

หากดำเนินการจาก Google ไดรฟ์ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ drive.google.com
 2. คลิกใหม่ ที่ด้านซ้ายบน
 3. ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากเอกสาร ชีต หรือสไลด์ จากนั้น คลิกเอกสาร/สเปรดชีต/งานนำเสนอเปล่าที่เข้ารหัส
 4. ในหน้าต่าง "เอกสารที่เข้ารหัสใหม่" ให้คลิกสร้าง

หากดำเนินการจาก Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกไฟล์ที่ด้านบน
 3. ชี้ไปที่ใหม่ จากนั้น คลิกเอกสาร/สเปรดชีต/งานนำเสนอที่เข้ารหัสรายการใหม่
 4. ในหน้าต่าง "เอกสารที่เข้ารหัสใหม่" ให้คลิกสร้าง

เคล็ดลับ

 • หากคุณสร้างไฟล์ที่เข้ารหัสในโฟลเดอร์ที่แชร์ ไฟล์นั้นจะมีสิทธิ์เข้าถึงแบบเดียวกับโฟลเดอร์
 • หากไม่มีตัวเลือกเอกสาร/สเปรดชีต/งานนำเสนอเปล่าที่เข้ารหัสหรือเอกสาร/สเปรดชีต/งานนำเสนอที่เข้ารหัสรายการใหม่ ให้ทำดังนี้
อัปโหลดไฟล์ที่เข้ารหัสรายการใหม่
 1. ไปที่ drive.google.com
 2. คลิกใหม่ ที่ด้านซ้ายบน
 3. ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากอัปโหลดไฟล์ จากนั้น คลิกเข้ารหัสและอัปโหลดไฟล์

เคล็ดลับ

คัดลอกไฟล์ที่เข้ารหัส

สำคัญ: คุณคัดลอกได้เฉพาะไฟล์ในไดรฟ์ที่เข้ารหัสเท่านั้น

 • คลิกขวาที่ไฟล์หรือดับเบิลคลิกแล้วเลือกทำสำเนา
 • หากไฟล์ยังไม่ได้เข้ารหัสไว้ คุณสามารถทำสำเนาที่เข้ารหัสได้ และในทางกลับกันก็สามารถทำสำเนาที่ถอดรหัสได้หากมีการเข้ารหัสไฟล์ไว้แล้ว

เคล็ดลับ: หากไม่มีตัวเลือกทำสำเนาที่เข้ารหัสหรือทำสำเนาที่ถอดรหัส ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เพิ่มการเข้ารหัสให้กับเอกสาร
 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสาร
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกไฟล์ จากนั้น ทำสำเนา จากนั้น เพิ่มการเข้ารหัส

เคล็ดลับ

 • สำหรับฟีเจอร์ที่การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์ไม่รองรับ คุณจะแก้ไขใดๆ ไม่ได้หรือระบบจะนำฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นออก
  • ฟีเจอร์ที่แก้ไขไม่ได้
   • รายการตรวจสอบ
   • ภาพวาด แผนภูมิ และตารางที่ฝัง
  • ฟีเจอร์ที่นำออกจากเอกสาร
   • ช่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
   • ความคิดเห็นและคำแนะนำ
 • หากเพิ่มการเข้ารหัสไม่แสดง ให้ทำดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
99950