Pierwsze kroki z zaszyfrowanymi plikami na Dysku oraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach

Wszystkie pliki przesyłane na Dysk lub tworzone w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywane przy użyciu szyfrowania AES256. Aby zapewnić większą poufność, organizacja może zezwolić na szyfrowanie plików na Dysku oraz plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji za pomocą szyfrowania po stronie klienta w Google Workspace. Zaszyfrowane pliki mają pewne ograniczenia w porównaniu do standardowych plików. Jako zaszyfrowane pliki na Dysku możesz też przesyłać dowolne typy plików Dysku, np. PDF czy pliki pakietu Office.

Ważne: aby zaszyfrować pliki na Dysku oraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach za pomocą szyfrowania po stronie klienta w Google Workspace:

 • Musisz mieć konto Workspace.
 • Administrator musi włączyć szyfrowanie po stronie klienta.
 • Musisz przejść weryfikację tożsamości.

Więcej informacji o szyfrowaniu

Szyfrowanie to proces kodowania informacji, który chroni Twoje dane. Tylko użytkownicy, którzy mają włączone szyfrowanie po stronie klienta w Workspace i potwierdzili swoją tożsamość, mogą tworzyć oraz kopiować zaszyfrowane pliki. W przypadku zaszyfrowanego pliku każdy użytkownik, któremu udostępniono plik, może uzyskać do niego dostęp za pomocą unikalnego klucza szyfrowania do tego pliku. Zwykle Google szyfruje treści zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, ale szyfrowanie po stronie klienta zapewnia Twojej domenie dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Co warto wiedzieć o szyfrowaniu
 • Twój administrator domeny określa, które grupy i osoby mogą korzystać z funkcji szyfrowania. Jeśli chcesz przenieść pliki do lokalizacji z wyłączonym szyfrowaniem lub włączyć tę funkcję w nowych lokalizacjach, skontaktuj się ze swoim administratorem.
 • Administrator może też użyć komunikatów w aplikacjach, aby zalecić stosowanie szyfrowania po stronie klienta podczas tworzenia nowych plików na Dysku oraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach. Jeśli wymagania dotyczące Twojej organizacji nie są jasne, skontaktuj się z administratorem.
 • Szyfrowanie po stronie klienta zapewnia Twojej organizacji dodatkową ochronę. Twoje pliki są w pełni szyfrowane między klientami. Google nie może odszyfrować Twoich plików. Pamiętaj:
  • Aplikacje na Twoim komputerze, które mają odpowiednie uprawnienia (na przykład rozszerzenia Chrome), mogą wyświetlać i wydobywać zaszyfrowane pliki.
  • Szyfrowanie nie chroni plików przed osobami, które widzą Twój ekran.
 • Częstotliwość ponownego logowania się w celu otwarcia plików szyfrowanych po stronie klienta zależy od administratora. Jeśli musisz się logować zbyt często, skontaktuj się z administratorem.
Czym różnią się zaszyfrowane pliki
 • Obok zaszyfrowanego pliku pojawi się kłódka .
 • Zaszyfrowany plik może edytować tylko jedna osoba na raz. Dowiedz się, jak współpracować nad zaszyfrowanymi plikami
 • W przypadku zaszyfrowanych plików automatyczne zapisywanie uruchamia się co 30 sekund, chyba że urządzenie jest bezczynne lub wykonujesz inną czynność, na przykład udostępniasz plik lub próbujesz go zamknąć.
  • Jeśli spróbujesz zamknąć niezapisany plik, zobaczysz ostrzeżenie. Aby nie utracić niezapisanych zmian, kliknij Anuluj.
 • Automatyczne zapisywanie ma 3 stany:
  • Czekam na zapisanie: czeka na uaktywnienie automatycznego zapisywania lub upłynięcie 30 sekund.
  • Zapisuję: trwa zapisywanie. Nadal możesz edytować plik.
  • Zapisano na Dysku: nie wprowadzono żadnych zmian. Twoja wersja jest aktualna.
 • Zaszyfrowane pliki można tworzyć na różne sposoby. Dowiedz się, jak tworzyć i kopiować zaszyfrowane pliki
 • Aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanych plików, administrator może wymagać zalogowania się w dodatkowej usłudze logowania jednokrotnego. Oznacza to, że może być konieczne zalogowanie się 2 razy: raz w systemie dostawcy tożsamości Twojej organizacji i raz w Google (na Dysku lub w Dokumentach, Arkuszach czy Prezentacjach).
 • Możesz drukować pliki z Dokumentów lub Arkuszy, ale nie z Prezentacji.
 • Funkcja sprawdzania pisowni w zaszyfrowanych Dokumentach i Prezentacjach jest dostępna w języku angielskim (amerykański i brytyjski), francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.
 • Sprawdzanie pisowni jest niedostępne w Arkuszach.
 • Plik Arkuszy możesz wyeksportować do pliku Excela. Kliknij Plik a potem Pobierz.
 • Historia zmian zaszyfrowanych plików zawiera maksymalnie 100 wersji. Jeśli liczba wersji przekroczy 100, mniej ważne wersje będą automatycznie usuwane. Wersje z nazwą nie są jeszcze dostępne.
 • Maksymalny rozmiar zaszyfrowanych plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji wynosi 100 MB. Zaszyfrowane pliki na Dysku nie mają limitu.
 • Maksymalna liczba obrazów w dokumencie to 3000.
 • Maksymalny rozmiar pojedynczego obrazu to 1 MB.
 • Pobranie folderu nie ma wpływu na pliki zaszyfrowane po stronie klienta.
Co nie jest dostępne w przypadku zaszyfrowanych plików

W przypadku zaszyfrowanych plików zablokowane jest:

 • otwieranie trybu edytowania plików pakietu Office;
 • komentowanie;
 • edytowanie plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji w aplikacji mobilnej;
 • używanie w Arkuszach funkcji, które wykonują połączenia zewnętrzne;
 • importowanie plików pakietu Office do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji;
 • korzystanie z niektórych narzędzi, co obejmuje:
  • sprawdzanie gramatyki;
  • tłumaczenie i porównywanie dokumentów;
  • pisanie głosowe;
  • dodatki;
 • pobieranie plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji oraz wyświetlanie ich podglądu;
 • otwieranie zaszyfrowanych plików w trybie offline.

Tworzenie i kopiowanie zaszyfrowanych plików

Ważne: aby utworzyć lub skopiować zaszyfrowane pliki, musisz:

 • zalogować się na konto służbowe lub szkolne;
 • poprosić administratora o włączenie szyfrowania po stronie klienta;
 • sprawdzić, czy Twoje konto może tworzyć pliki.
Tworzenie nowego zaszyfrowanego pliku

Aby utworzyć zaszyfrowany dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację, wybierz jedną z opcji:

Na Dysku Google:

 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Nowy .
 3. Najedź kursorem na strzałkę obok Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji a potem kliknij Pusty zaszyfrowany dokument, Pusty zaszyfrowany arkusz kalkulacyjny lub Pusta zaszyfrowana prezentacja.
 4. W oknie „Nowy zaszyfrowany dokument” kliknij Utwórz.

W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google:

 1. Otwórz plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 2. U góry kliknij Plik.
 3. Najedź kursorem na opcję Nowy a potem kliknij Nowy zaszyfrowany dokument, Nowy zaszyfrowany arkusz kalkulacyjny lub Nowa zaszyfrowana prezentacja.
 4. W oknie „Nowy zaszyfrowany dokument” kliknij Utwórz.

Wskazówki:

 • Jeśli administrator domyślnie włączy szyfrowanie po stronie klienta, „Nowy zaszyfrowany dokument” lub „Pusty zaszyfrowany dokument” albo „Nowy zaszyfrowany arkusz kalkulacyjny”, „Pusty zaszyfrowany arkusz kalkulacyjny”, „Nowa zaszyfrowana prezentacja” lub „Pusta zaszyfrowana prezentacja”,   pojawi się jako zalecana opcja w: Plik a potem Nowe menu.
 • Jeśli utworzysz zaszyfrowany plik w folderze udostępnionym, jego ustawienia dostępu będą takie same jak ustawienia folderu.
 • Jeśli opcje Pusty zaszyfrowany dokument, Pusty zaszyfrowany arkusz kalkulacyjny lub Pusta zaszyfrowana prezentacja albo Nowy zaszyfrowany dokument, Nowy zaszyfrowany arkusz kalkulacyjny lub Nowa zaszyfrowana prezentacja są niedostępne:
Przesyłanie nowego zaszyfrowanego pliku
 1. Wejdź na drive.google.com.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Nowy .
 3. Najedź kursorem na strzałkę obok przycisku Prześlij plik a potem kliknij Zaszyfruj i prześlij plik.

Wskazówki:

 • Jeśli administrator domyślnie włączy szyfrowanie po stronie klienta, „Zaszyfruj i prześlij” pojawi się jako zalecana opcja w menu Nowa+.
 • Jeśli prześlesz zaszyfrowany plik do folderu udostępnionego, jego ustawienia dostępu będą takie same jak ustawienia folderu.
 • Jeśli opcja Zaszyfruj i prześlij plik jest niedostępna:
Kopiowanie zaszyfrowanego pliku

Ważne: możesz kopiować tylko zaszyfrowane pliki na Dysku.

 • Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Utwórz kopię.
 • Jeśli plik nie jest jeszcze zaszyfrowany, możesz też użyć opcji Utwórz zaszyfrowaną kopię. Analogicznie, w odwrotnej sytuacji, dostępna jest opcja Utwórz odszyfrowaną kopię.

Wskazówki:

Jeśli administrator domyślnie włączy szyfrowanie po stronie klienta, „Utwórz zaszyfrowaną kopię” pojawi się jako zalecana opcja w:   Plik a potem menu Utwórz kopię .

Jeśli opcje Utwórz zaszyfrowaną kopię lub Utwórz odszyfrowaną kopię nie są dostępne:

Dodawanie szyfrowania do dokumentu
 1. Otwórz Dokument, Arkusz lub Prezentację Google.
 2. U góry kliknij Plik a potem Utwórz kopię a potem Dodaj dodatkowe szyfrowanie

Wskazówki:

 • Jeśli administrator domyślnie włączy szyfrowanie po stronie klienta, „Utwórz zaszyfrowaną kopię” pojawi się jako zalecana opcja w: Plik a potem menu Utwórz kopię .
 • Funkcje nieobsługiwane przez szyfrowanie po stronie klienta są usuwane albo zmieniane na statyczne (nieedytowalne).
  • Funkcje, które stają się statyczne:
   • listy kontrolne;
   • osadzone rysunki, wykresy i tabele;
   • połączone formularze;
   • funkcje danych zewnętrznych, np. GOOGLEFINANCE;
   • połączone arkusze;
   • obiekty WordArt.
  • Funkcje usuwane z dokumentu:
   • pola podpisu elektronicznego,
   • komentarze i sugestie,
   • zakresy chronione.
 • Jeśli nie widzisz opcji Dodaj szyfrowanie:
  • Pamiętaj, aby zalogować się na swoje konto służbowe lub szkolne.
  • Sprawdź, czy Twój administrator zezwala na szyfrowanie po stronie klienta.
  • Potwierdź, że jesteś właścicielem dokumentu na Moim dysku lub menedżerem dysku współdzielonego.
  • Potwierdź swoją tożsamość. Dowiedz się, jak łączyć się z dostawcą tożsamości

Usuwanie szyfrowania z dokumentu

 1.  Otwórz Dokument, Arkusz lub Prezentację Google.
 2. U góry kliknij Plik a potem Utwórz kopię a potem Usuń dodatkowe szyfrowanie

Wskazówki:

 • Jeśli nie widzisz opcji Usuń dodatkowe szyfrowanie:
  • Pamiętaj, aby zalogować się na swoje konto służbowe lub szkolne.
  • Sprawdź, czy Twój administrator zezwala na szyfrowanie po stronie klienta.
  • Potwierdź, że jesteś właścicielem dokumentu na Moim dysku lub menedżerem dysku współdzielonego.
  • Potwierdź swoją tożsamość. Dowiedz się, jak łączyć się z dostawcą tożsamości

 

Powiązane artykuły

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5138780723768594664
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
99950