Przechodzenie z Kopii zapasowej i synchronizacji na Dysk Google na komputer

W najbliższych miesiącach Kopia zapasowa i synchronizacja wyświetli prośbę o przejście na aplikację Dysk na komputer. Czym różni się Dysk na komputer od Kopii zapasowej i synchronizacji

W celu przeniesienia konta przekierujemy Cię do przeglądarki, gdzie zalogujesz się na konto, którego używasz w Kopii zapasowej i synchronizacji.

Na ekranie logowania zobaczysz komunikat „Sprawdź, czy ta aplikacja została pobrana z Google”. Aby ułatwić przejście na nową aplikację, Kopia zapasowa i synchronizacja pobierze Dysk na komputer, dzięki czemu możesz kliknąć Zaloguj się, aby kontynuować.

Wskazówka: jeśli Kopia zapasowa i synchronizacja nie pobierze Dysku na komputer automatycznie, możesz pobrać go stąd.

Logowanie się na konto

Gdy uruchomisz Dysk na komputer, zaloguj się ponownie na swoje konto. Jeśli korzystasz z konta zarówno w Kopii zapasowej i synchronizacji, jak i na Dysku na komputer, musisz zalogować się na to konto lub odłączyć je, aby móc zalogować się na inne konta. Jeśli korzystasz już z konta na Dysku na komputer lub masz rozpoczęte przenoszenie konta, być może nie musisz się ponownie logować.

Ważne: jeśli korzystasz z konta służbowego lub szkolnego, a administrator nie zezwala na używanie Dysku na komputer, możesz nie być w stanie przenieść konta.

Odłączanie kont

Jeśli nie chcesz przenosić konta z Kopii zapasowej i synchronizacji na Dysk na komputer, możesz je odłączyć. Foldery synchronizowane z Dyskiem Google lub zapisywane jako kopie zapasowe w Zdjęciach Google pozostaną na komputerze oraz w chmurze, ale wprowadzane w nich zmiany nie będą już synchronizowane.

Jeśli zdecydujesz się ponownie połączyć konto po przejściu na Dysk na komputer, trzeba będzie jeszcze raz skonfigurować te foldery i przesłać niektóre treści.

Ważne: odłączenie konta spowoduje usunięcie go tylko z Kopii zapasowej i synchronizacji. Jeśli konto jest już używane na Dysku na komputer, nie zostanie usunięte z tej aplikacji.

Przyznawanie dostępu do folderów (tylko macOS)

MacOS wymaga, aby aplikacje takie jak Dysk na komputer prosiły o pozwolenie na dostęp do folderów Pulpit, Dokumenty i Pobrane, a także do dysków zewnętrznych, woluminów sieciowych oraz bibliotek zdjęć. Aby nadal synchronizować pliki z Dyskiem Google lub tworzyć ich kopie zapasowe w Zdjęciach Google, musisz zezwolić na dostęp.

Jeśli chcesz zezwolić na dostęp po kliknięciu przycisku „Odrzuć”, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu zastosowania zmian.

Tymi uprawnieniami możesz zarządzać w sekcji Preferencje systemowe Chevron Ochrona i prywatność Chevron Prywatność.

Podłączanie urządzeń przenośnych

Jeśli synchronizujesz foldery przechowywane na urządzeniach przenośnych (na przykład na dyskach zewnętrznych, sieciowym serwerze plików itp.), musisz podłączyć te urządzenia, aby przenieść foldery na Dysk na komputer.

Jeśli podczas przenoszenia konta urządzenie nie będzie podłączone, przechowywane na nim foldery przestaną być synchronizowane i nie zostaną przeniesione na Dysk na komputer. Urządzenia USB będzie trzeba ponownie skonfigurować na Dysku na komputer.

Ważne: podczas przenoszenia kont nie odłączaj urządzeń.

 

Sprawdzanie, czy w folderach nie ma plików do zsynchronizowania

Podczas konfiguracji Dysk na komputer skanuje komputer i chmurę w poszukiwaniu niezsynchronizowanych plików. Synchronizacja to proces pobierania plików z chmury i przesyłania plików z dysku twardego komputera, aby dane na komputerze były zgodne z danymi w chmurze.

W Kopii zapasowej i synchronizacji niektóre ustawienia mogą spowodować, że foldery nie będą synchronizowane między komputerem a chmurą, na przykład:

 • blokowanie przesyłania określonych typów plików na Dysk lub do Zdjęć,
 • niesynchronizowanie czynności usuwania plików z Dyskiem w celu usunięcia elementów z jednej lokalizacji i zachowanie ich w drugiej,
 • przesyłanie na Dysk tylko zdjęć i filmów,
 • przesyłanie na Dysk zdjęć i filmów w wysokiej jakości lub za pomocą opcji Oszczędzanie miejsca na dane.

W przypadku Dysku na komputer wszystkie foldery przesyłane na Dysk muszą być w pełni zsynchronizowane.

Miejsce na dane potrzebne do synchronizacji plików

Synchronizacja powoduje wykorzystanie dodatkowego miejsca na koncie Google do przesyłania plików oraz miejsca na komputerze do pobierania plików. Jeśli skończy Ci się wolne miejsce na dane, Twoje konto zostanie przeniesione na Dysk na komputer, ale synchronizacja zostanie wstrzymana do czasu zwolnienia miejsca na dane. Więcej informacji o zarządzaniu miejscem na koncie Google

Aby przesyłanie plików wymagało mniejszej ilości miejsca na koncie Google:

 • przenieś pliki oczekujące na synchronizację do folderu na komputerze, który nie jest synchronizowany z Dyskiem Google ani przesyłany w postaci kopii zapasowej do Zdjęć Google;
 • w przypadku folderów zawierających głównie zdjęcia i filmy twórz kopie zapasowe tylko w Zdjęciach Google.

Aby pobieranie plików wymagało mniejszej ilości miejsca na komputerze:

 • przenieś pliki oczekujące na synchronizację do folderu na Dysku, który nie jest synchronizowany z komputerem;
 • włącz opcję strumieniowania danych z Mojego dysku.

Jeśli nie chcesz przesyłać ani pobierać plików oczekujących na synchronizację, możesz odłączyć folder. Twoje pliki pozostaną tam, gdzie się znajdują (na komputerze lub w chmurze).

Konfigurowanie ustawień Mojego dysku

Dane z Mojego dysku mogą być strumieniowane lub powielane. Obie te funkcje umożliwiają dostęp do plików z Dysku Google bezpośrednio na komputerze.  Różnią się lokalizacje przechowywania plików, możliwości dostępu do plików, ilość zajmowanego miejsca oraz sposób udostępniania plików offline.

  Strumieniowanie Powielanie
Gdzie znajdują się pliki Pliki znajdują się na dysku wirtualnym* na komputerze. Pliki znajdują się w folderze na komputerze.
Kiedy można korzystać z plików Dostęp do plików jest możliwy tylko wtedy, gdy aplikacja Dysk na komputer jest uruchomiona. Dostęp do plików jest możliwy w każdej chwili, nawet wtedy, gdy aplikacja Dysk na komputer nie jest uruchomiona.
Ilość zajmowanego miejsca Miejsce na dane jest wykorzystywane do otwierania plików i udostępniania ich w trybie offline. Miejsce na dane jest wykorzystywane do przechowywania wszystkich plików z Mojego dysku na komputerze.
Dostępność w trybie offline Aby ustawić określony plik lub folder jako dostępny w trybie offline, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Dostępny offline”. Wszystkie pliki z Mojego dysku są automatycznie dostępne offline.

* Dysk wirtualny to system plików dostępny na komputerze. Z dysku wirtualnego można korzystać w taki sam sposób jak z dysków USB i zewnętrznych dysków twardych – przy użyciu litery dysku (np. G:\) w eksploratorze systemu Windows lub w lokalizacjach Findera na komputerze z systemem macOS.

Dysk wirtualny wyświetla strukturę i nazwy plików znajdujących się na Dysku Google.

Wskazówka: aby zaoszczędzić miejsce na komputerze, wybierz strumieniowanie. Miejsce będą zajmować tylko pliki, których używasz, oraz pliki wybrane jako dostępne offline.

Zmiany w porównaniu z Kopią zapasową i synchronizacją

Kopia zapasowa i synchronizacja pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku twardym przez wybranie określonych folderów na Moim dysku, które mają być synchronizowane z komputerem. W przypadku Dysku na komputer możesz strumieniować pliki z Mojego dysku, przez co miejsce na dysku twardym zajmują tylko pliki, których używasz.

Konfigurowanie ustawień folderów na komputerze

W przypadku Dysku na komputer możesz synchronizować foldery z Dyskiem Google, tworzyć ich kopie zapasowe w Zdjęciach Google lub korzystać z obu tych metod.

Synchronizowanie folderu z Dyskiem Google

Gdy zsynchronizujesz folder z Dyskiem Google, zostanie przesłana cała zawartość folderu, w tym wszystkie typy plików. Jeśli dodasz, zmodyfikujesz, przeniesiesz lub usuniesz pliki, te zmiany zostaną zastosowane zarówno na komputerze, jak i na Dysku Google. Dzięki temu treści są zawsze aktualne.

Wszystkie pliki będą dostępne z dowolnego urządzenia na stronie drive.google.com lub za pomocą aplikacji Dysk Google.

Zmiany w synchronizacji z Dyskiem Google

 • Zdjęcia i filmy można przesyłać na Dysk Google tylko w oryginalnej jakości

Wskazówka: aby tworzyć kopie zapasowe zdjęć i filmów za pomocą opcji „Oszczędzanie miejsca na dane”, wybierz tworzenie kopii zapasowej folderu w Zdjęciach Google.

 • Jeśli usuniesz plik, zostanie on skasowany zarówno z komputera, jak i z Dysku Google.

Wskazówka: w Kopii zapasowej i synchronizacji można było wyłączyć synchronizowanie czynności usuwania plików między komputerem a Dyskiem Google („Nigdy nie usuwaj obu kopii”). Aby osiągnąć taki efekt w aplikacji Dysk na komputer, wybierz strumieniowanie plików z Mojego dysku, a następnie przeciągnij i upuść pliki (lub skopiuj i wklej) na dysk wirtualny. Dzięki temu plik na dysku wirtualnym i plik na komputerze nie będą już połączone, co oznacza, że zmiany nie będą między nimi synchronizowane.

Tworzenie kopii zapasowej folderu w Zdjęciach Google

Gdy utworzysz kopię zapasową folderu w Zdjęciach Google, zostaną przesłane tylko zdjęcia i filmy. Gdy prześlesz plik, a następnie zmodyfikujesz go na komputerze, zostanie on ponownie przesłany do Zdjęć Google jako nowy plik.

Zmiany wprowadzone w plikach z poziomu Zdjęć Google nie będą widoczne na komputerze. Pliki usunięte z komputera nie zostaną usunięte ze Zdjęć Google. Oprócz tego pliki usunięte z chmury nie zostaną ponownie przesłane.

Zdjęcia i filmy będzie można wyświetlać na dowolnym urządzeniu na stronie photos.google.com lub za pomocą aplikacji Zdjęcia Google.

Zmiany w tworzeniu kopii zapasowych w Zdjęciach Google

Wskazówka: jeśli nie chcesz przesyłać do Zdjęć Google zrzutów ekranu lub zdjęć w formacie RAW, możesz zmienić ustawienia Dysku na komputer.

 • Kopie zapasowe folderów można tworzyć bezpośrednio w Zdjęciach Google

Wskazówka: w przypadku Kopii zapasowej i synchronizacji utworzenie kopii zapasowej folderu w Zdjęciach Google wymagało też zsynchronizowania go z Dyskiem Google. W przypadku Dysku na komputer możesz tworzyć kopie zapasowe folderów w Zdjęciach Google bez dodatkowych komplikacji.

Synchronizowanie plików z Dyskiem Google i tworzenie ich kopii zapasowych w Zdjęciach Google

Jeśli zsynchronizujesz folder z Dyskiem Google i utworzysz jego kopię zapasową w Zdjęciach Google, wszystkie pliki zostaną przesłane na Dysk Google, a zdjęcia i filmy zostaną też przesłane do Zdjęć Google. Oznacza to, że zdjęcia i filmy będą przesyłane zarówno na Dysk Google, jak i do Zdjęć Google, co spowoduje zajęcie większej ilości miejsca na koncie Google i większe wykorzystanie przepustowości sieci.

Zdjęcia i filmy można przesyłać do Zdjęć Google w oryginalnej jakości lub za pomocą opcji Oszczędzanie miejsca na dane, ale na Dysk Google będą zawsze przesyłane w oryginalnej jakości.

Wskazówka: jeśli folder zawiera głównie zdjęcia i filmy, utwórz kopię zapasową tylko w Zdjęciach Google, aby zaoszczędzić miejsce na koncie Google.

 

Odłączanie folderu

Aby odłączyć folder podczas przenoszenia konta na Dysk na komputer, odznacz Dysk Google i Zdjęcia Google. Jeśli chcesz odłączyć folder po przeniesieniu konta, otwórz Ustawienia, kliknij folder, który chcesz odłączyć, odznacz Dysk Google i Zdjęcia Google, a następnie kliknij Zapisz.  Pliki, które zostały już zsynchronizowane lub których kopie zapasowe zostały utworzone, pozostaną w chmurze i na komputerze, ale nowe zmiany nie będą synchronizowane.

Wskazówka: odłączenie folderu nie zmniejszy ilości zajętego miejsca na komputerze ani na koncie Google. Aby zwolnić miejsce, zobacz Zarządzanie miejscem na dane.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99950
false