Nadchodzące zmiany w klientach synchronizacji Dysku Google

Transmisja plików z Dysku to teraz Dysk Google na komputer. Aby ułatwić użytkownikom pracę, w kolejnych miesiącach tego roku ujednolicimy nasze klienty synchronizacji i wprowadzimy na Dysku Google na komputer funkcje z aplikacji Kopia zapasowa i synchronizacja. 

Jak to wpłynie na Twoje dane i na funkcje, których używasz

W ramach nowego uniwersalnego klienta synchronizacji pracujemy nad zapewnieniem klientom najlepszych i najczęściej używanych funkcji zarówno Kopii zapasowej i synchronizacji, jak i Transmisji plików z Dysku. Więcej informacji znajdziesz poniżej. 
Pełna lista funkcji
  Kopia zapasowa i synchronizacja Transmisja plików z Dysku Dysk na komputer
Używanie plików na Moim dysku Tak Tak Tak
Używanie plików na dyskach współdzielonych Nie Tak, jeśli abonament obejmuje dyski współdzielone lub użytkownik został zaproszony na dysk współdzielony Tak, jeśli abonament obejmuje dyski współdzielone lub użytkownik został zaproszony na dysk współdzielony
Synchronizowanie z komputerem tylko wybranych folderów z Mojego dysku Tak Nie, ale możesz przesyłać pliki strumieniowo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku Nie, ale możesz przesyłać pliki strumieniowo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku
Synchronizowanie tylko pojedynczych plików z Mojego dysku do używania w trybie offline Nie Tak Tak
Otwieranie i przechowywanie plików w formacie innym niż Google, np. Microsoft Office i Photoshop Tak Tak Tak
Sprawdzanie, kto edytuje plik, dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym informacjom o obecności w pakiecie Microsoft Office Nie Tak Tak
Integracja z programem Microsoft Outlook i harmonogramem Meet Nie Tak Tak
Synchronizowanie z Dyskiem Google folderów lokalnych, takich jak Dokumenty lub Pulpit Tak Nie Tak
Tworzenie kopii zapasowej zdjęć i filmów w Zdjęciach Google Tak Nie Tak
Tworzenie kopii zapasowej zdjęć i filmów bezpośrednio w Zdjęciach Google, a nie na Dysku Google Nie Nie Tak
Jednoczesny dostęp do różnych kont Tak Nie Tak
Przesyłanie z biblioteki Zdjęć Apple Tak Nie Tak
Przesyłanie z USB Tak Nie Tak
Tryb ciemny Nie Tak Tak
Rozszerzenia plików, które możesz ignorować Tak Nie Nie

Jak użytkownicy Kopii zapasowej i synchronizacji mogą zacząć korzystać z Dysku na komputer

Powiadomimy Cię, gdy Dysk na komputer będzie gotowy dla użytkowników Kopii zapasowej i synchronizacji. W kolejnych miesiącach tego roku podamy więcej szczegółów na temat tego, jak użytkownicy funkcji Kopia zapasowa i synchronizacja mogą korzystać z Dysku na komputer. Administratorzy Google Workspace i użytkownicy zostaną poinformowani na 3 miesiące przed terminem przejścia na Dysk na komputer.

Najczęstsze pytania

Dlaczego wprowadzamy tę zmianę?
Aplikacja Dysk Google na komputer łączy w sobie najlepsze i najczęściej używane funkcje Transmisji plików z Dysku oraz Kopii zapasowej i synchronizacji. Dzięki temu powstał wydajny i uniwersalny klient synchronizacji dla wszystkich użytkowników Dysku – korzystających z niego zarówno w celach prywatnych, jak i biznesowych.
Czy po wprowadzeniu Dysku na komputer coś się stanie z moimi plikami?
Nie, ta zmiana nie wpłynie na Twoje pliki. Zmiana polega na aktualizacji narzędzia Kopia zapasowa i synchronizacja oraz narzędzia Transmisja plików z Dysku, a nie zapisanych plików.
Korzystam z Transmisji plików z Dysku. Jak ta zmiana wpłynie na mnie?
Zmiana ta nie wpłynie znacząco na użytkowników Transmisji plików z Dysku, takich jak Ty. W najnowszej wersji zobaczysz tylko nową nazwę narzędzia, tj. „Dysk na komputer”. Poza tym jeszcze w tym roku udostępnimy nowe funkcje Kopii zapasowej i synchronizacji.
Jestem administratorem Workspace. Moja organizacja korzysta z Transmisji plików z Dysku. Mam zastrzeżenia do nowych funkcji. Co mogę zrobić?
Umożliwimy administratorom kontrolowanie nowych funkcji za pomocą klucza rejestru. O pojawieniu się nowych funkcji dowiesz się z informacji o wersji. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu tymi funkcjami, dowiedz się, jak skonfigurować Transmisję plików z Dysku.

Rozwiązywanie problemów powodujących błędy

Kończy się miejsce na dysku twardym

Dysk na komputer nie będzie działać przy zapełnionym dysku twardym. Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie, że kończy Ci się wolne miejsce na dysku twardym, zwolnij trochę miejsca.

  1. Otwórz Dysk na komputer.
  2. Usuń niepotrzebne pliki z dysku wymienionego w komunikacie o błędzie.
  3. Ponownie uruchom Dysk na komputer.
Błędy dotyczące punktów podłączania

Gdy korzystasz z Dysku na komputer, pliki z Dysku Google są przesyłane strumieniowo na Twój komputer. Punkt wejścia danych z Dysku jest nazywany punktem podłączania. Każde konto musi mieć oddzielny punkt podłączania.

Punkt podłączania używany przez inne konto

Pamiętaj, aby wybrać inne punkty podłączenia dla każdego konta Google. Pierwsze konto powinno mieć punkt podłączania „/Google Drive”, a inne konta powinny używać unikalnego identyfikatora, na przykład „/Google Drive[nazwa konta]”.

Punkt podłączania jest używany przez inne urządzenie (Windows)

Jeśli korzystasz z Dysku na komputer w systemie Windows, zobaczysz powiadomienie, że Dysk Google jest tymczasowo podłączony do innej lokalizacji, bo wybrana lokalizacja jest niedostępna. Możesz dalej używać Dysku na komputer z tymczasowym punktem podłączania. Jeśli chcesz użyć wybranej lokalizacji, zamknij Dysk na komputer i odłącz inne urządzenie.

Punkt podłączania jest używany przez inne urządzenie (macOS)

Jeśli korzystasz z Dysku na komputer na Macu, może pojawić się komunikat o błędzie, że wybrany punkt podłączania jest niedostępny. Aby używać Dysku na komputer, zwolnij wybrany punkt podłączania i spróbuj jeszcze raz.

Brak dostępnych punktów podłączania

Komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli punkty podłączania są niedostępne dla co najmniej jednego konta Dysku na komputer. Możesz dalej korzystać z Dysku na komputer bez wczytywania wszystkich kont albo zamknąć aplikację i spróbować ponownie.

Nie można zmienić punktu podłączania (macOS)

Jeśli korzystasz z Dysku na komputer na Macu i używasz dostawcy plików, nie możesz zmienić punktu podłączania. Lokalizacja punktu podłączania jest określana przez dostawcę plików.

Błąd punktu podłączania

Jeśli coś poszło nie tak z punktem podłączania i nie można włączyć Dysku na komputer, spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?