แมปโดเมนของคุณกับเว็บโฮสต์ของบุคคลที่สาม

Google Domains สนับสนุนตัวเลือกในการแมปโดเมนของคุณกับเว็บโฮสต์ เลือกผู้ให้บริการโฮสติ้งด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการ

เลือกผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งเพื่อเริ่ม