Imapa ang iyong domain sa isang third-party na web host

Sinusuportahan ng Google Domains ang opsyon na imapa ang iyong domain sa web host mo. Piliin ang iyong hosting provider sa ibaba upang matuto pa.

Pumili ng web hosting provider upang magsimula: