Sự hiện diện web

Google Domains cung cấp cho bạn một số lựa chọn về tạo và quản lý sự hiện diện web của bạn:

  • Sử dụng tên miền làm miền tùy chỉnh cho Google App Engine, Blogger hoặc Google Sites.
  • Sử dụng một trong các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba mà bạn có thể liên kết liền mạch từ Google Domains để tạo tài khoản mới hoặc sử dụng một tài khoản đã thiết lập.
  • Sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web bên thứ ba khác.
  • Sử dụng tính năng chuyển tiếp web để chuyển hướng lưu lượng vào miền của bạn trực tiếp đến một trang web hiện có

Chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web dưới đây để tìm hiểu cách bắt đầu một gói dùng thử hoặc kết nối tài khoản hiện có của bạn với một trong các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba tích hợp, công cụ web của Google, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web bên thứ ba khác hoặc đơn giản chỉ là chuyển tiếp miền của bạn đến một trang web hiện có.

Chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web để bắt đầu:
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?