Xem xét hiệu suất của trang web bằng bản báo cáo

Các bản báo cáo hỗ trợ bạn tìm ra những yếu tố giúp tăng số người truy cập từ Google Tìm kiếm đến trang web của bạn. 

Các bản báo cáo có thể cung cấp cho bạn nhiều dữ liệu hữu ích và thông tin chi tiết như:

Bắt đầu với báo cáo

Để tạo báo cáo:

  1. Đăng nhập vào Google Domains.
  2. Nhấp vào tên miền mà bạn muốn nhận báo cáo.
  3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Báo cáo.
  4. Nhấn vào Nhận báo cáo.

Nếu bạn đã đăng ký Search Console bằng cùng một Tài khoản Google thì bạn không cần làm gì thêm.

Quan trọng: Có thể mất đến 24 giờ để tạo báo cáo của bạn. Bạn sẽ nhận được email khi báo cáo đã được thiết lập. Hệ thống chỉ có thể tạo báo cáo nếu bạn đã có một trang web.

Xem báo cáo của bạn

  1. Đăng nhập vào Google Domains.
  2. Chọn tên miền của bạn.
  3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Báo cáo.

Quyền

Để sử dụng báo cáo:

  1. Bạn phải có toàn quyền quản lý miền.
  2. Bạn cần phải có một trang web được liên kết đến tên miền có liên quan.
  3. Bạn được sử dụng những tên miền được chuyển tiếp.
Để tìm hiểu thêm về cách quản lý quyền trong Search Console, hãy xem lại bài viết Quản lý chủ sở hữu, người dùng và quyền.

 Các tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false