Xác minh gói đăng ký miền

Bài viết này giải thích cách xác minh thông tin liên hệ của bạn khi bạn đăng ký miền. Bạn phải xác minh thông tin trong vòng 15 ngày kể từ khi đăng ký miền, nếu không, miền này sẽ không hoạt động nữa. 

Cách xác minh địa chỉ email

Sau khi đăng ký miền, bạn sẽ nhận được email từ địa chỉ domain-noreply@google.com đến địa chỉ email do bạn cung cấp. Dòng chủ đề của email này có ghi "Vui lòng xác minh địa chỉ email của bạn". Bạn chỉ cần mở email và nhấp vào Xác minh email ngay.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?