Giới thiệu về Chương trình quyền truy cập sớm

Bài viết này chứa thông tin về Chương trình quyền truy cập sớm (EAP) của Google Domains. Chương trình EAP cho phép bạn mua tên miền trước khi tên miền được cung cấp rộng rãi.

Giá cả

Trong chương trình EAP, có thêm phí truy cập sớm một lần ngoài giá hàng năm cho tên miền. Tìm hiểu thêm về Giá mua miền trên Google Domains và các phần cuối cùng của tên miền được hỗ trợ.

Hoàn tiền

Phí truy cập sớm một lần là phí không hoàn lại. Tuy nhiên, phí đăng ký tên miền có thể được hoàn lại trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua, theo chính sách thời gian ân hạn 5 ngày của ICANN . Tìm hiểu thêm về Chính sách hoàn lại tiền của Google Domains.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false