Sửa đổi phương thức thanh toán cho Google Workspace

Sửa đổi phương thức thanh toán cho gói đăng ký Google Workspace mà bạn mua thông qua Google Domains bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Sửa đổi phương thức thanh toán cho Google Workspace  

Cách thay đổi phương thức thanh toán cho gói đăng ký Google Workspace:

  1. Đăng nhập vào Google Domains.
  2. Chọn miền của bạn.
  3. Chọn biểu tượng Trình đơn để mở trình đơn.
  4. Nhấp vào Email.
  5. Bên cạnh phần "Thêm hoặc xóa bớt người dùng Google Workspace", hãy nhấp vào Quản lý gói đăng ký.
  6. Bên cạnh phần "Thanh toán", hãy nhấp vào Cập nhật phương thức thanh toán. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false
false