การแชร์การจัดการโดเมน

แชร์การจัดการโดเมนกับผู้ใช้ Google คนอื่นๆ

หมายเหตุ: การแชร์โดเมนจะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนแต่อย่างใด หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของโดเมน โปรดดูที่ "โอนโดเมนระหว่างบัญชี Google Domains" และ "ข้อมูลติดต่อ"

คุณสามารถแชร์การจัดการโดเมนกับผู้ใช้ Google คนอื่นๆ ได้ โดยผู้ใช้แต่ละรายที่คุณเพิ่มจะมีสิทธิ์จัดการโดเมนโดยสมบูรณ์ ดังนี้

 • จัดการการจดทะเบียน: ต่ออายุ เพิ่มจำนวนปีในการจดทะเบียน ยกเลิกหรือเริ่มการต่ออายุอัตโนมัติ ลบโดเมน และเพิ่มหรือลบผู้ใช้
 • จัดการตัวตนบนเว็บ: จัดการการตั้งค่าสำหรับเว็บไซต์ อีเมลแทน หรือบัญชี G Suite 
 • จัดการการตั้งค่า DNS: เพิ่ม แก้ไข และลบระเบียนทรัพยากร ระเบียนสังเคราะห์ หรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS 

ในการแชร์การจัดการโดเมนของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแท็บการตั้งค่า Settings (gear icon) สำหรับโดเมนที่คุณต้องการแชร์ 
 2. ใต้สิทธิ์ระดับโดเมน ให้คลิกสิทธิ์ 
 3. เพิ่มที่อยู่อีเมลของบัญชี Google ที่ต้องการแชร์โดเมนด้วย แล้วคลิกเพิ่ม 
 4. ยืนยันผู้ใช้ที่เพิ่ม

บุคคลที่คุณแชร์ด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมลิงก์ในการเข้าสู่ระบบ Google Domains

 

ในการนำผู้ใช้ที่แชร์ออกจากโดเมนของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ในแท็บการตั้งค่า Settings (gear icon) ให้คลิกสิทธิ์ 
 2. คลิกลบข้างผู้ใช้ที่คุณต้องการนำออก
 3. ยืนยันการลบ

หากคุณลบผู้ใช้ที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบอยู่ ระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าโดเมนของฉัน และคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโดเมนดังกล่าวอีก 

หากคุณลบผู้ใช้ที่ตั้งค่าการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับโดเมนของคุณ หนึ่งในผู้ใช้ที่เหลืออยู่ต้องเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติอีกครั้งเพื่อให้ระบบต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนโดยอัตโนมัติทุกปีต่อไป โปรดดูที่ "การต่ออายุและการกู้คืนโดเมน"

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้คนสุดท้ายจากโดเมนได้ 

 

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อแชร์การจัดการโดเมนมีดังนี้

 • หากคุณกำหนดค่า G Suite ไว้สำหรับโดเมนของคุณ คุณอาจพบว่าการแชร์โดเมนกับผู้ใช้ที่ดูแลระบบ G Suite นั้นเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ที่รับผิดชอบการเรียกเก็บเงิน G Suite 
 • หากผู้ใช้ที่แชร์ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมีการชำระเงิน เช่น การซื้อจำนวนปีของการจดทะเบียนเพิ่มเติมหรือเพิ่มจำนวนผู้ใช้ของ G Suite ผู้ใช้ต้องใช้บัญชีการชำระเงินผ่าน Google ของตนเอง 
 • การเพิ่มผู้ใช้ในโดเมนของคุณจะไม่เพิ่มผู้ใช้นั้นลงในเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องเพิ่มผู้ใช้ใหม่ในสิทธิ์ของเว็บไซต์บนไซต์ของเว็บโฮสต์โดยตรง 

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร