Domeinbeheer delen

Je domein delen met andere mensen

Belangrijk: Als je je domein koopt via Google Cloud Platform, worden de rechten beheerd door Cloud IAM. Meer informatie over het beheer van rollen en rechten

Je kunt andere mensen je domein laten beheren. Elke nieuwe persoon heeft volledige toegang tot:

 • Registratie beheren: verlengen, registratiejaren toevoegen, automatische verlenging annuleren of starten, het domein verwijderen en gebruikers toevoegen of verwijderen.
 • Aanwezigheid op het web beheren: instellingen beheren voor alle websites, extra e-mailadressen en Google Workspace-accounts.
 • DNS-instellingen beheren: resourcerecords of naamservers toevoegen, bewerken en verwijderen, en DNS-beveiligingsextensies aan- of uitzetten.

Tip:

 • Als je een domein deelt, verandert het eigendom van het domein niet.
 • Je kunt niet iemands rechten beperken tot specifieke functies. Iedereen heeft volledige beheerderstoegang tot het domein.

Het beheer van je domein delen

 1. Log in bij Google Domains.
 2. Selecteer de naam van je domein.
 3. Open het menu Menu.
 4. Klik op Registratie-instellingen.
 5. Klik onder Domeinrechten op Gebruiker toevoegen.
 6. Voer het e-mailadres in.

De persoon met wie je het beheer deelt, ontvangt per e-mail een melding met een link om in te loggen bij Google Domains.

Personen met wie je je domein deelt verwijderen

Verwijder personen die je geen toegang meer wilt geven tot je domein. Als je bent ingelogd als de persoon die je verwijdert, raak je de toegang tot het domein kwijt en ga je terug naar de pagina Mijn domeinen.

 1. Log in bij Google Domains.
 2. Selecteer de naam van je domein.
 3. Open het menu Menu.
 4. Klik op Registratie-instellingen.
 5. Klik onder Domeinrechten naast de persoon die je wilt verwijderen op Verwijderen Verwijderen .

Als je de persoon verwijdert die automatische verlenging heeft ingesteld voor je domein, moet een resterende persoon automatische verlenging weer inschakelen om de domeinregistratie elk jaar automatisch te verlengen.Meer informatie over automatische verlenging instellen voor je domein.

Je kunt de laatste persoon niet verwijderen uit een domein.

Tips voor het delen van domeinbeheer

 • Als jeGoogle Workspace hebt ingesteld voor je domein, deel je het met deGoogle Workspace-beheerder. Gewoonlijk is dit de persoon die verantwoordelijk is voorGoogle Workspace-facturering. 
 • Mensen hebben alleen toegang tot hun eigen Google-betalingsaccount voor aankopen via Google Domains.
 • Mogelijk moet je nieuwe mensen rechten geven bij de webhost van de externe websitebouwers die je gebruikt. Als je iemand aan je domein toevoegt, wordt die persoon niet automatisch toegevoegd aan je externe websitebouwers.
 • Als iemand met wie het beheer is gedeeld Google Workspace-gebruikers toevoegt of verwijdert, heeft dit gevolgen voor het gebruik en voor de kosten die aan het einde van de maand in rekening worden gebracht.
Google-apps
Hoofdmenu
9190965335410315276