Khắc phục lỗi xung đột bản ghi

G Suite nay có tên là Google Workspace. Tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành mọi công việc – nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Google Workspace.

Khi những bản ghi được tạo xung đột với các bản ghi hiện tại, hoặc một tiện ích mở rộng của trình duyệt đọc sai các trường thông tin, bạn có thể sẽ thấy thông báo lỗi.

Sau đây là ví dụ về các thông báo lỗi sẽ hiển thị khi có vấn đề xung đột bản ghi:
 • Xung đột với bản ghi hiện tại trên @
 • Xung đột với bản ghi hiện tại trên <miền con>
 • Bản ghi đã được sử dụng
 • Xung đột tên
 • Số bản ghi không hợp lệ

Trước khi bạn bắt đầu

Một số bản ghi không tương tác tốt với nhau và có thể gây ra vấn đề. Trước khi xử lý các thông báo lỗi, hãy xem lại các nguyên tắc dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề xung đột bản ghi và tránh gặp lỗi trong tương lai: 

 • Nếu đã thiết lập tính năng chuyển tiếp web, bạn sẽ không thể chuyển tiếp miền con hoặc tạo bản ghi tổng hợp DNS động cho @ hoặc WWW.
 • Một số phần mở rộng của trình duyệt (như trình quản lý mật khẩu hoặc trình kiểm tra ngữ pháp) đã xử lý một số trường thông tin không đúng cách khiến chúng được coi là trường trống, dù đã có điền dữ liệu.
 • Nếu đã có một bản ghi tổng hợp chuyển tiếp email hoặc bản ghi MX có sẵn cho @, thì bạn sẽ không thể tạo bản ghi tổng hợp Google Workspace.

Bản ghi CNAME

 • Bạn không thể có bản ghi tổng0 hợp chuyển tiếp miền con hoặc bản ghi tổng hợp DNS động đi cùng với bản ghi CNAME cho cùng một miền con
 • Một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (như Weebly, Wix, Shopify và Squarespace) sẽ tự động tạo bản ghi CNAME để tạo điểm đến cho miền con. 
 • Đối với cùng một miền con, bản ghi CNAME không thể tồn tại cùng lúc với bất kỳ bản ghi nào khác.

Cách khắc phục lỗi bản ghi xung đột

Để khắc phục lỗi bản ghi xung đột, hãy thử các cách sau:

 • Tắt các tiện ích mở rộng của trình duyệt, ví dụ như trình quản lý mật khẩu hoặc trình kiểm tra ngữ pháp.
 • Trong thẻ "DNS", hãy kiểm tra để xác nhận xem bạn đã thiết lập tính năng chuyển tiếp web hay chưa. Nếu tính năng này đã được thiết lập, hãy tắt tính năng chuyển tiếp web hoặc xóa bản ghi chuyển tiếp miền con cho @ hoặc WWW.
 • Trong phần "Bản ghi tổng hợp" và "Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh", hãy xóa các bản ghi xung đột và không cần thiết.
 • Thay vì tạo bản ghi tài nguyên mới, bạn có thể thêm dữ liệu vào miền con hiện có. Để thêm dữ liệu vào miền con, hãy làm theo các bước sau:
  1. Tìm miền con mà bạn muốn thêm dữ liệu.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào biểu tượng dấu +.
  4. Nhập các giá trị bổ sung.
  5. Nhấp vào Lưu.

Liên kết có liên quan

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?