ส่งต่อโดเมนของคุณไปยังโซเชียลไซต์

เป็นเรื่องง่ายในการเปลี่ยนเส้นทางผู้เยี่ยมชมโดเมนของคุณไปยัง URL บนโซเชียลไซต์ใดๆ เช่น Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn เป็นต้น

เมื่อต้องการส่งต่อโดเมนของคุณไปยังหน้าสื่อสังคม
จะส่งต่อทั้ง WWW และโดเมนรากของคุณ (เช่น www.documentationexample.com และ documentationexample.com):

  1. คลิกโดเมนของฉันใน Navbar แล้วคลิกชื่อโดเมน
  2. เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วคลิกส่งต่อ
  3. ในกล่องส่งต่อ ให้ใส่ URL หน้าโซเชียลไซต์ (เช่น plus.google.com/+google)
  4. คลิกปุ่มส่งต่อ

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล หากปลายทางของคุณไม่แสดงขึ้น ให้ตรวจสอบ URL แล้วลองอีกครั้ง

คลิกสำหรับตัวอย่างการส่งต่อโดเมนไปยังหน้า Google+
Forwarding to a Google+ page
เมื่อต้องการส่งต่อโดเมนย่อยไปยังหน้าสื่อสังคม:
  1. คลิกโดเมนของฉันใน Navbar แล้วคลิกชื่อโดเมน
  2. คลิกแท็บ DNS 
  3. เลื่อนลงไปที่ระเบียนสังเคราะห์
  4. เลือกส่งต่อโดเมนย่อยจากรายการประเภทระเบียนสังเคราะห์
  5. ใส่โดเมนย่อยที่คุณต้องการส่งต่อและ URL ของหน้าสังคมที่คุณต้องการส่งต่อไป
  6. คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มระเบียน 
คลิกสำหรับตัวอย่างการส่งต่อโดเมนย่อยไปยังหน้า Google+
Subdomain forward to Google+
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร