Ipasa ang iyong domain sa isang social site

Madaling i-redirect ang mga bisita ng iyong domain sa anumang URL sa mga social site gaya ng Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, atbp.

Upang ipasa ang iyong domain sa isang page ng social media
Ipinapasa nito ang WWW at ang iyong root domain (halimbawa, www.documentationexample.com at documentationexample.com):

  1. I-click ang Aking mga domain sa navbar at i-click ang domain name.
  2. Mag-scroll pababa ng screen at i-click ang Ipasa.
  3. Sa kahon na Ipasa, ilagay ang URL ng page ng iyong social site (halimbawa, plus.google.com/+google)
  4. I-click ang button na Ipasa.

Tandaan: Maaaring tumagal nang ilang minuto bago ma-propagate ang iyong mga pagbabago. Kung hindi lumalabas ang iyong patutunguhan, suriin ang URL at subukang muli.

Mag-click para sa halimbawa ng pagpasa ng domain sa isang Google+ page
Forwarding to a Google+ page
Upang magpasa ng subdomain sa isang page ng social media:
  1. I-click ang Aking mga domain sa navbar at i-click ang domain name.
  2. I-click ang tab na DNS .
  3. Mag-scroll pababa sa Mga Synthetic na Record.
  4. Piliin ang Pagpasa ng subdomain mula sa listahan ng mga uri ng synthetic na record.
  5. Ilagay ang subdomain na gusto mong ipasa at ang URL ng page ng social media kung saan mo ito gustong maipasa.
  6. I-click ang Magdagdag upang idagdag ang record. 
Mag-click para sa halimbawa ng pagpasa ng subdomain sa isang Google+ page
Subdomain forward to Google+
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?