Vấn đề khi thiết lập Địa chỉ tùy chỉnh trong Gmail với miền của bạn

G Suite nay có tên là Google Workspace. Tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành mọi công việc – nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Google Workspace.

Nếu trước đây bạn đã có email cho miền, thì sẽ có một số xung đột ảnh hưởng đến việc định cấu hình địa chỉ tùy chỉnh trong Gmail của bạn.

Dưới đây là danh sách các xung đột phổ biến nhất:

Giải quyết các sự cố khi thiết lập Địa chỉ tùy chỉnh trong Gmail

Dưới đây là cách khắc phục các xung đột phổ biến nhất có thể ảnh hưởng đến Địa chỉ tùy chỉnh trong Gmail của bạn:

Miền của bạn hiện đã có tài khoản Google Workspace.

Bạn không thể thiết lập Địa chỉ tùy chỉnh trong Gmail trên miền đang có tài khoản Google Workspace.

 1. Xóa Google Workspace khỏi miền của bạn:
 2. Sau khi xóa miền hoặc hủy gói đăng kýGoogle Workspace, hãy làm theo các bước dưới đây để kiểm tra xem có còn bản ghi tổng hợp nào của Google Workspace không và xóa đi.

Hiện có bản ghi tổng hợp của Google Workspace:

 1. Đăng nhập Google Domains.

 2. Nhấp vào thẻ DNS với miền có xung đột.
 3. Chuyển đến phần Bản ghi tổng hợp, rồi tìm bản ghi tổng hợp của Google Workspace.
 4. Nếu bạn đã có bản ghi, bạn có thể xóa bản ghi đó.

Lưu ý: Nếu tài khoản Google Workspace của bạn vẫn còn, hãy chắc chắn rằng bạn muốn xóa hoặc tạm ngưng tài khoản trước khi xóa bản ghi tổng hợp. Bạn có thể xóa hoặc tạm ngưng tài khoản Google Workspace tại Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Xung đột bản ghi tài nguyên:

 1. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập Google Domains.

 2. Nhấp vào thẻ DNS với miền có xung đột.
 3. Cuộn xuống phần Bản ghi tài nguyên và tìm bất kỳ bản ghi nào sau đây.
  • bản ghi (@) MX gốc
  • bản ghi TXT DKIM có khóa "._domainkey"
  • bản ghi TXT DMARC có khóa "_dmarc"
  • bản ghi (@) TXT spf gốc
  • bản ghi (@) SPF spf gốc
 4. Nhấp Xóa bên cạnh bản ghi để xóa.

Không sử dụng máy chủ định danh của Google:

 1. Đăng nhập Google Domains.

 2. Nhấp vào thẻ DNS với miền có xung đột.
 3. Cuộn xuống phần Máy chủ định danh.
 4. Chọn Sử dụng máy chủ định danh của Google Domains và nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false