מיפוי דומיין למארח אתרי אינטרנט חיצוני

מאמר זה מפרט את השלבים הכלליים הדרושים למיפוי דומיין למארח אתרי אינטרנט חיצוני.

איך זה עובד

כדי למפות את הדומיין שלכם למארח אתרי אינטרנט אחר, צריך בדרך כלל לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • מגדירים רשומות משאבים מותאמות אישית לערך או לערכים שסופקו עלי-ידי מארח אתרי האינטרנט שלכם.
 • מגדירים את שרתי השמות של הדומיין לערכים שסופקו על-ידי מארח אתרי האינטרנט שלכם.
צריך לפנות למארח אתרי האינטרנט שלכם כדי לבדוק באיזו אפשרות להשתמש ואיזה ערכים צריך להזין.

איך מגדירים רשומות משאבים מותאמות אישית

בהתאם למידע שתקבלו ממארח אתרי האינטרנט שלכם, ייתכן שתצטרכו להגדיר סוג מסוים של רשומת משאבים מותאמת אישית, למשל רשומת CNAME או רשומת כתובת קבועה. למידע נוסף על הוספה ועריכה של רשומות משאבים.

כדי להגדיר רשומות משאבים מותאמות אישית, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

 1. נכנסים ל-Google Domains.
 2. בוחרים את שם הדומיין.
 3. פותחים את התפריט תפריט.
 4. לוחצים על DNS.
 5. גוללים לקטע "Custom resource records" (רשומות משאבים מותאמות אישית). בוחרים את סוג רשומת המשאבים המותאמת אישית שנדרשת על-ידי מארח אתרי האינטרנט.
  1. מבצעים את הפעולות הבאות כדי להגדיר רשומת כתובת קבועה:
   1. בשדה הראשון, מזינים "@" או את התת-דומיין הנדרש.
   2. בתפריט הנפתח, בוחרים כתובת קבועה.
   3. בשדה הנתונים, מזינים את כתובת ה-IP או כתובות ה-IP שקיבלתם ממארח אתרי האינטרנט. כדי להוסיף עוד שדות, לוחצים על סמל הפלוס Plus.
   4. לוחצים על Add (הוספה).
  2. מבצעים את הפעולות הבאות כדי להגדיר רשומת CNAME:
   1. בשדה הראשון, מזינים "www" או את התת-דומיין הנדרש.
   2. בתפריט הנפתח, בוחרים CNAME.
   3. מזינים את הנתונים הדרושים בשדה הנתונים.
   4. לוחצים על Add (הוספה).

איך להגדיר שרתי שמות מותאמים אישית ל-DNS

כדי להגדיר שרתי שמות מותאמים אישית ל-DNS, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

 1. נכנסים ל-Google Domains.
 2. בוחרים את שם הדומיין.
 3. פותחים את התפריט תפריט.
 4. לוחצים על DNS.  
 5. בקטע "Name servers" (שרתי שמות), בוחרים באפשרות Use custom name servers (שימוש בשרתי שמות מותאמים אישית).
 6. מזינים את הערכים של שרתי השמות שקיבלתם ממארח אתרי האינטרנט. כדי להוסיף עוד שדות, לוחצים על סמל הפלוס Plus.
 7. לוחצים על Save (שמירה).

הערה: בהתאם למיקום שלכם, ייתכן שיידרש זמן הפצה שנע בין כמה דקות לבין 48 שעות עד שהשינויים ב-DNS ייכנסו לתוקף באינטרנט כולו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?