Chuyển miền từ một tài khoản bạn không truy cập được nữa

Lưu ý: Sử dụng các bước dưới đây khi miền bạn đang chuyển được đăng ký với Google Domains trong tài khoản (ID email) mà bạn không có quyền truy cập nữa.

Để chuyển miền từ một tài khoản bạn không thể truy cập được nữa, bạn phải có quyền truy cập thông tin liên hệ đã cung cấp khi thiết lập miền. Một trong hai trường hợp:

 • Địa chỉ email của người đăng ký trong WHOIS cho miền
  hoặc
 • Số điện thoại của người đăng ký trong WHOIS cho miền

Quy trình

Bắt đầu quy trình chuyển: Nhấp vào Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn ở bảng điều hướng bên trái, nhập tên miền bạn muốn chuyển và nhấp vào Tiếp tục.

 1. Lấy mã ủy quyền để chuyển miền.
  1. Chọn Tôi chưa có mã ủy quyền để lấy mã ủy quyền.
  2. Nếu bạn không còn quyền truy cập tài khoản sở hữu miền, nhấp vào Tôi đã mất quyền truy cập tài khoản.
  3. Nhập địa chỉ email của tài khoản sở hữu miền và nhấp vào Xác minh để tiếp tục.
   Đây là email bạn (hoặc chủ sở hữu miền gốc) dùng để đăng nhập Google Domains khi đăng ký miền.
  4. Chọn cách bạn muốn nhận mã ủy quyền:
   • Email - Gửi mã ủy quyền tới địa chỉ email của người đăng ký trong phần thông tin liên hệ WHOIS cho miền. Mã ủy quyền sẽ là một chuỗi chữ cái và số như: GD:ABCDEFGH12345. Không sử dụng mã này nếu địa chỉ email của người đăng ký giống với địa chỉ email bạn không thể truy cập.
   • Tin nhắn văn bản (SMS) - Gửi ủy quyền dưới dạng tin nhắn văn bản đến Số điện thoại của người đăng ký trong phần thông tin liên hệ WHOIS cho miền. Mã ủy quyền sẽ là một số gồm sáu chữ số như: 123456. Chỉ sử dụng mã này nếu điện thoại có thể nhận tin nhắn văn bản SMS
   • Cuộc gọi điện thoại - Một cuộc gọi thoại do máy tính thực hiện tới Số điện thoại của người đăng ký trong phần thông tin liên hệ WHOIS cho miền sẽ cho bạn biết mã ủy quyền. Mã ủy quyền sẽ là một số gồm sáu chữ số như: 123456.
   • Nếu bạn không có quyền truy cập email hoặc số điện thoại của người đăng ký, hãy liên hệ hỗ trợ. Nhóm hỗ trợ sẽ gửi mẫu xác minh đến địa chỉ nhận thư thực tế trong phần thông tin liên hệ của người đăng ký.
  5. Nhập mã ủy quyền và nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục.
 2. Tự động gia hạn: Nếu miền được thiết lập để gia hạn đăng ký tự động mỗi năm, hãy chọn xem có tiếp tục tự động gia hạn hay không. Bạn sẽ được yêu cầu thiết lập phương thức thanh toán trong Google Payments, nhưng bạn sẽ không bị tính phí cho đến ngày miền hết hạn.
 3. Cấu hình miền: Chọn xem có giữ lại web, email của miền và cấu hình G Suite (nếu có) hay không hoặc đặt lại tất cả các cấu hình miền của bạn. Nếu bạn chọn giữ lại cài đặt, dịch vụ trang web và email của bạn sẽ không bị gián đoạn.
 4. Chuyển! Nhấp vào Chuyển để hoàn tất quy trình chuyển. Trong vòng một vài phút, miền bạn vừa chuyển sẽ xuất hiện trong danh sách trên trang Miền của tôi.

Lưu ý: Nếu miền của bạn được đăng ký với một tổ chức đăng ký tên miền khác, hãy làm theo hướng dẫn trong Chuyển miền sang từ một tổ chức đăng ký tên miền khác.

Để biết thêm thông tin về thông tin liên hệ WHOIS, hãy xem phần Thông tin liên hệ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?