โอนโดเมนจากบัญชีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

หมายเหตุ: ใช้ขั้นตอนด้านล่างเมื่อโดเมนที่คุณโอนจดทะเบียนกับ Google Domains ภายใต้บัญชี (รหัสอีเมล) ที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอีกต่อไป

ในการโอนโดเมนจากบัญชีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป คุณต้องเข้าถึงข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้เมื่อคุณตั้งค่าโดเมน ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ที่อยู่อีเมลของผู้จดทะเบียนของ WHOIS สำหรับโดเมน
  หรือ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดทะเบียนของ WHOIS สำหรับโดเมน

ขั้นตอน

เริ่มกระบวนการโอน: คลิกโอนเข้า ในแผงนำทางด้านซ้าย ป้อนชื่อโดเมนที่ต้องการโอนแล้วคลิกต่อไป

 1. รับรหัสการให้สิทธิ์เพื่อโอนโดเมน
  1. เลือกฉันยังไม่มีรหัสการให้สิทธิ์เพื่อรับรหัสการให้สิทธิ์
  2. หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีที่เป็นเจ้าของโดเมนอีกต่อไป ให้คลิกฉันสูญเสียการเข้าถึงบัญชีของฉัน
  3. ป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชีที่เป็นเจ้าของโดเมน แล้วคลิกยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ
   นี่คืออีเมลที่คุณ (หรือเจ้าของโดเมนดั้งเดิม) ใช้ในการเข้าสู่ระบบ Google Domains เมื่อจดทะเบียนโดเมน
  4. เลือกวิธีที่คุณต้องการรับรหัสการให้สิทธิ์ ดังนี้
   • อีเมล - ส่งอีเมลรหัสการให้สิทธิ์ไปยังที่อยู่อีเมลผู้จดทะเบียนในข้อมูลติดต่อ WHOIS สำหรับโดเมน รหัสการให้สิทธิ์จะเป็นสตริงของตัวอักษรและตัวเลข เช่น GD:ABCDEFGH12345 อย่าใช้รายการนี้หากที่อยู่อีเมลของผู้จดทะเบียนคือที่อยู่อีเมลที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้
   • ข้อความ (SMS) - ส่งการให้สิทธิ์เป็นข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ผู้จดทะเบียนในข้อมูลติดต่อของ WHOIS สำหรับโดเมน รหัสการให้สิทธิ์จะเป็นตัวเลข 6 หลัก เช่น 123456 ใช้รายการนี้ก็ต่อเมื่อโทรศัพท์รับข้อความ SMS ได้
   • การโทร - เสียงที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์จะโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ผู้จดทะเบียนในข้อมูลติดต่อ WHOIS สำหรับโดเมนเพื่อบอกรหัสการให้สิทธิ์กับคุณ รหัสการให้สิทธิ์จะเป็นตัวเลข 6 หลัก เช่น 123456
   • หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมลของผู้จดทะเบียนหรือหมายเลขโทรศัพท์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และพวกเขาจะส่งแบบฟอร์มการยืนยันไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ในข้อมูลติดต่อของผู้จดทะเบียน
  5. ป้อนรหัสการให้สิทธิ์ แล้วคลิกยอมรับและดำเนินการต่อ
 2. การต่ออายุอัตโนมัติ: หากมีการตั้งค่าโดเมนให้ต่ออายุการจดทะเบียนอัตโนมัติทุกปี ให้เลือกว่าจะต่ออายุอัตโนมัติต่อไปหรือไม่ คุณต้องตั้งค่าวิธีการชำระเงินใน Google Payments ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจนกว่าจะถึงวันที่โดเมนหมดอายุ
 3. การกำหนดค่าโดเมน: เลือกว่าจะเก็บเว็บ อีเมล รวมถึงการกำหนดค่า G Suite ของโดเมนไว้หรือไม่ หากมี หรือจะรีเซ็ตการกำหนดค่าโดเมนทั้งหมด หากเลือกที่จะรักษาการตั้งค่าของคุณ บริการของเว็บเพจและอีเมลจะไม่หยุดชะงัก
 4. การโอน: คลิกโอนเพื่อทำการโอนให้เสร็จสมบูรณ์ และภายในไม่กี่นาที โดเมนที่คุณเพิ่งโอนจะปรากฏในรายการบนหน้าโดเมนของฉัน

หมายเหตุ: หากโดเมนของคุณมีการจดทะเบียนกับผู้รับจดทะเบียนรายอื่น ให้ทำตามคำแนะนำในการโอนโดเมนเข้าจากผู้รับจดทะเบียนอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ WHOIS โปรดดูที่ข้อมูลติดต่อ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร