Maglipat ng domain mula sa isang account na hindi mo na ma-access

Tandaan: Gamitin ang mga hakbang sa ibaba kapag ang domain na inililipat mo ay nakarehistro sa Google Domains sa ilalim ng account (email ID) na hindi mo na ma-access.

Upang maglipat ng domain mula sa isang account na hindi mo na ma-access, dapat kang magkaroon ng access sa ibinigay mong impormasyon sa pakikipag-ugnayan noong nag-set up ka ng domain. Alinman sa:

 • Email address ng registrant sa WHOIS para sa domain
  o
 • Numero ng telepono ng registrant sa WHOIS para sa domain

Pamamaraan

Simulan ang proseso ng paglipat: I-click ang Ilipat papasok sa kaliwa ng navigation panel, ilagay ang domain name na gusto mong ilipat, at i-click ang Magpatuloy.

 1. Kumuha ng authorization code upang ilipat ang domain.
  1. Piliin ang Wala pa akong authorization code upang makakuha ng authorization code.
  2. Kung wala ka nang access sa account, i-click ang Nawalan ako ng access sa aking account.
  3. Ilagay ang email address ng account na nagmamay-ari sa domain at i-click ang I-verify upang magpatuloy.
   Ito ang email kung saan ka (o ang orihinal na may-ari ng domain) naka-log in sa Google Domains noong ipinarehistro ang domain.
  4. Piliin kung paano mo gustong tanggapin ang authorization code:
   • Email - I-email ang authorization code sa Email address ng registrant sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa WHOIS para sa domain. Ang authorization code ay isang string ng mga titik at numero tulad ng: GD:ABCDEFGH12345. Huwag itong gamitin kung ang email address ng Registrant ay iisa sa email address na hindi mo ma-access.
   • Text message (SMS) - Ipadala ang authorization code bilang text message sa Numero ng telepono ng registrant sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa WHOIS para sa domain. Ang authorization code ay isang anim na digit na numero tulad ng: 123456. Gamitin lang ito kung maaaring tumanggap ang telepono ng mga text message na SMS
   • Tawag sa telepono - Isang computer-generated na voice call sa Numero ng telepono ng registrant sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa WHOIS para sa domain ang panggagalingan ng authorization code. Ang authorization code ay isang anim na digit na numero tulad ng: 123456.
   • Kung wala kang access sa email o numero ng telepono ng Registrant, makipag-ugnayan sa suporta. Magpapadala ang team ng suporta ng form para sa pag-verify sa pisikal na mail address sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Registrant.
  5. Ilagay ang authorization code at i-click ang Tanggapin at magpatuloy.
 2. Mga Awtomatikong Pag-renew: Kung naka-set up ang domain na awtomatikong mag-renew ng pagpaparehistro kada taon, piliin kung ipagpapatuloy mo o hindi ang awtomatikong pag-renew. Hihilingin sa iyo na mag-set up ng paraan ng pagbabayad sa Google Payments, ngunit hindi ka sisingilin hanggang sa petsa ng pag-expire ng domain.
 3. Configuration ng Domain: Piliin kung papanatilihin ang web, email, at kung mayroon, ang configuration ng G Suite ng domain o kung ire-reset ang lahat ng configuration ng domain. Kung pipiliin mong panatilihin ang iyong mga setting, hindi magkakaroon ng pagkaantala sa serbisyo ng iyong mga web page at email.
 4. Ilipat! I-click ang Ilipat upang tapusin ang proseso ng paglipat. Sa loob nang ilang minuto, ang domain na kakatapos mo lang ilipat ay lalabas sa listahan sa iyong page ng Aking Mga Domain.

Tandaan: Kung nakarehistro sa ibang registrar ang iyong domain, sundin ang mga direksyon sa Maglipat ng domain mula sa ibang registrar.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa WHOIS, tingnan ang Impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?