Hủy gói đăng ký và xóa tài khoản Google Workspace thông qua Google Domains

Trước khi bạn bắt đầu

Hướng dẫn trong bài viết này chỉ áp dụng khi bạn mua và thanh toán cho Google Workspace thông qua Google Domains. Nếu đây không phải là trường hợp của bạn, thì bạn sẽ cần phải hủy gói đăng ký thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Khi bạn xóa email tùy chỉnh cùng với gói đăng ký Google Workspace của mình thông qua Google Domains, thì những nội dung sau đây sẽ có hiệu lực ngay lập tức:

 • Google Workspace ngừng tính phí
 • Bạn sẽ không phải trả tiền cho dịch vụ này nữa 
 • Bạn không sử dụng được tài khoản Google Workspace thông qua Google Domains nữa 

Hủy gói đăng ký và xóa tài khoản G Suite

 1. Xuất tất cả dữ liệu của người dùng G Suite mà bạn muốn lưu lại.
 2. Xóa tất cả ứng dụng mà bạn đã mua trên Thị trường G Suite.
 3. Đăng nhập vào Google Domains.
 4. Nhấp vào tên miền của bạn.
 5. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Email.
 6. Nhấp vào Quản lý gói đăng ký G Suite.
 7. Trong phần "Hủy gói đăng ký", hãy nhấp vào Hủy.
 8. Để hoàn tất quá trình hủy, hãy nhấp vào Hủy gói đăng ký của tôi.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false
false