Thêm người dùng Google Workspace trong Google Domains

G Suite nay có tên là Google Workspace. Tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành mọi công việc – nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Google Workspace.

Khi thêm người dùng vào tài khoản Google Workspace của mình, bạn cung cấp cho họ địa chỉ email tại miền doanh nghiệp của bạn và một tài khoản mà họ có thể dùng để sử dụng các dịch vụ của Google Workspace.

Quan trọng: Nếu bạn không mua Google Workspace thông qua Google Domains, hãy tìm hiểu cách thêm từng người dùng Google Workspace.

Thêm người dùng

Để thêm người dùng Google Workspace mới vào tài khoản Google Domains của bạn, hãy làm theo hướng dẫn sau đây: 

  1. Đăng nhập vào Google Domains.
    • Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào Google Domains bằng Tài khoản Google mà bạn đã sử dụng để đăng ký Google Workspace. Trong hầu hết trường hợp, tài khoản quản trị viên Google Workspace không phải là tài khoản Google Domains.
  2. Chọn tên miền của bạn.
  3. Chọn biểu tượng Trình đơn để mở trình đơn.
  4. Nhấp vào Email.
  5. Trong phần "Thêm hoặc xóa bớt người dùng Google Workspace", hãy nhấp vào Thêm người dùng rồi nhập họ và tên của người dùng mới cũng như tên người dùng mong muốn.
  6. Chọn vai trò là Quản trị viên hoặc Người dùng.
  7. Nhấp vào Thêm.

Vào ngày thanh toán của tháng tiếp theo, Google sẽ tính phí bạn theo tổng số người dùng Google Workspace đang hoạt động với mức giá 6 USD/người dùng gói Business Starter, 12 USD/người dùng gói Business Standard hoặc 18 USD/người dùng gói Business Plus. Đối với người dùng mới trong tháng trước, Google tính khoản tiền bạn phải thanh toán theo tỷ lệ.

Thêm nhiều người dùng

Nếu bạn thường xuyên thêm nhiều người dùng Google Workspace, chẳng hạn như bạn cho các nhân viên mới tham gia theo nhóm, Google chỉ tính phí bạn theo số lượng người dùng Google Workspace đang hoạt động mỗi tháng. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false