Bildirim

Google, tüm alan adı kayıtlarını Google Domains'den satın almayı planlayan Squarespace, Inc. ile anlaşmaya vardı. Alanınızın kayıt operatörü Squarespace olduğu için alanınız Squarespace Hizmet Şartları'na tabidir ancak geçiş döneminde alanınız Google tarafından yönetilecek. Geçiş döneminin ardından alanınız Squarespace'e aktarılacak. Aktarımdan sonra verileriniz Squarespace Gizlilik Politikası'na tabi olacak. Anlaşma hakkında daha fazla bilgi edinin.

.boutique alanları hakkında

เลือกหมวดหมู่ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับราคา ข้อกำหนดและข้อจำกัด รายละเอียดการจดทะเบียน การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ สำหรับโดเมน .boutique

ราคา

ประเภท ราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การจดทะเบียนรายปี $30 USD ซื้อโดเมน
ค่าธรรมเนียมในการกู้คืนโดเมนที่หมดอายุหรือลบไปแล้ว $80 USD กู้คืนโดเมน

ข้อกำหนดและข้อจำกัด

ข้อกำหนดและข้อจำกัด รายละเอียด ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้รับจดทะเบียนที่มีรายชื่อในระเบียน Google Domains ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับจดทะเบียนที่มีรายชื่อในระเบียน
องค์กรจัดการข้อมูลโดเมน Identity Digital เกี่ยวกับองค์กรจัดการข้อมูลโดเมน
ccTLD ไม่มี โดยทั่วไปโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) จะนำไปใช้หรือสงวนไว้สำหรับประเทศ รัฐเอกราช หรือเขตแดนในภาวะพึ่งพิง
ข้อจำกัด ไม่มี ไม่มี

การจดทะเบียน

ข้อมูลการจดทะเบียน รายละเอียด ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจดทะเบียนสูงสุด 10 ปี จำนวนนี้คือจำนวนปีสูงสุดที่คุณเพิ่มลงในการจดทะเบียนโดเมนได้ด้วยตนเอง
ข้อกำหนดการซื้อการโอน 1 ปี เกี่ยวกับการโอนโดเมนไปยัง Google Domains
ต้องมีการให้สิทธิ์การโอน ไม่ ข้อมูลนี้จะระบุว่าผู้จดทะเบียนปัจจุบันต้องได้รับสิทธิ์เพื่อดำเนินการโอนให้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หากต้องได้รับสิทธิ์ ผู้จดทะเบียนปัจจุบันจะได้รับอีเมลยืนยัน
เวลาที่จะต่ออายุอัตโนมัตินับจากวันที่หมดอายุ 0 วัน หากเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติอยู่ ข้อมูลนี้คือจำนวนวันก่อนหรือหลังการจดทะเบียนหมดอายุ ซึ่ง Google Domains จะประมวลผลการชำระเงินสำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ
ระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุอัตโนมัติ 15 วัน เมื่อเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ ข้อมูลนี้คือจำนวนวันหลังการจดทะเบียนหมดอายุ ซึ่งคุณต้องอัปเดตวิธีการชำระเงินก่อนที่บริการจะหยุดชะงัก
ระยะเวลาการหยุดชะงักหลังหมดอายุ 0 วัน หากไม่ได้เปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติอยู่และการจดทะเบียนหมดอายุลง คุณจะใช้บริการต่อได้อีกระยะหนึ่งก่อนที่บริการจะหยุดชะงัก
ระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ 30 วัน

เมื่อโดเมนหมดอายุ คุณจะมีเวลาระยะหนึ่งในการต่ออายุโดเมนเพื่อใช้ต่ออีก 1 ปี

โปรดไปที่ส่วนราคาด้านบนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา
ระยะเวลาผ่อนผันการกู้คืน 30 วัน

หลังหมดระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ คุณจะมีเวลาระยะหนึ่งในการกู้คืนโดเมนเพื่อใช้ต่ออีก 1 ปี เมื่อหมดระยะเวลานี้แล้ว ระบบจะเปิดให้คนทั่วไปจดทะเบียนโดเมนดังกล่าวได้

โปรดไปที่ส่วนราคาด้านบนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา
ระยะเวลารอความพร้อมให้บริการ 35 วัน เมื่อมีการลบโดเมน คุณต้องรอเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่โดเมนจะพร้อมให้ผู้คนทั่วไปจดทะเบียนได้

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว รายละเอียด ดูข้อมูลเพิ่มเติม
อนุญาตให้มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ใช่ เกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ผู้ให้บริการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Contact Privacy นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลระบบชื่อโดเมน (DNS)

ข้อมูล DNS รายละเอียด ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อโดเมนรองรับอักขระที่ไม่ใช่ ASCII (เช่น À, É, Î หรือ グ) ใช่ Repository of IDN Practices ของ IANA
จำนวนอักขระในชื่อโดเมน 1-63 อักขระในชื่อโดเมนอาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือผสมทั้ง 2 แบบก็ได้ ความยาวของอักขระมีผลกับชื่อโดเมนเท่านั้น และไม่นับรวมนามสกุลโดเมน เช่น .com หรือ .net
จำนวนเนมเซิร์ฟเวอร์ 2-12 จัดการเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมน
รองรับ Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) ใช่ การตั้งค่า DNSSEC

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü