ทดสอบการส่งต่ออีเมล

หลังจากที่คุณตั้งค่าการส่งต่ออีเมลและตรวจสอบที่อยู่ผู้รับแล้ว คุณสามารถทดสอบการส่งต่ออีเมลได้โดยการส่งข้อความไปยังอีเมลแทนใหม่

หมายเหตุ: หากคุณส่งอีเมลจากที่อยู่ผู้รับที่มีอยู่ โปรแกรมอีเมลจำนวนมาก (เช่น Gmail) จะวางข้อความลงในโฟลเดอร์จดหมายที่ส่งโดยอัตโนมัติ และข้อความจะไม่แสดงในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการดูอีเมลในกล่องจดหมายของคุณ ให้ส่งอีเมลจากที่อยู่อื่น หรือตรวจสอบที่จดหมายที่ส่ง

ตัวอย่างเช่น: หากคุณส่งต่อชื่อแทน bob@example.com ไปยัง myaddress@gmail.com ข้อความที่ส่งจาก myaddress@gmail.com ไปยัง bob@example.com อาจแสดงในโฟลเดอร์จดหมายที่ส่งของ myaddress@gmail.com เท่านั้น เมื่อต้องการดูข้อความในกล่องจดหมายของคุณ ให้ส่งข้อความจากที่อยู่อื่น หรือให้ผู้ใช้อื่นส่งข้อความจากอีเมลของผู้ใช้นั้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร