Chuyển miền giữa các tài khoản Google Domains

Nếu bạn có một miền được đăng ký với Google Domains, bạn có thể chuyển miền giữa các tài khoản Google Domains. Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện quá trình chuyển này.

Nếu miền được đăng ký với một tổ chức đăng ký tên miền khác, hãy tìm hiểu cách chuyển miền sang Google Domains.

Khi chuyển sang một tài khoản khác trong phạm vi Google Domains:

 • Bạn cần chờ 5 ngày sau khi đăng ký hoặc chuyển miền từ một tổ chức đăng ký tên miền khác trước khi có thể chuyển miền sang một tài khoản Google khác.
 • Bạn không phải mua thêm một năm đăng ký để hoàn tất quá trình chuyển.
 • Bạn có thể giữ nguyên thông tin cấu hình trang web, email và cấu hình G Suite (nếu có) của miền.

Cách chuyển miền

Để chuyển miền trong Google Domains, hãy hoàn tất các bước sau: 

 1. Đăng nhập vào Google Domains bằng tài khoản mà bạn sẽ chuyển miền sang.
 2. Trong thanh di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn.
 3. Nhập tên miền bạn muốn chuyển, sau đó, hãy nhấp vào Tiếp tục.
Nếu bước 1 yêu cầu bạn chuyển đến tổ chức đăng ký tên miền hiện tại, hãy đảm bảo bạn đã viết đúng tên miền của mình. Nếu bạn vẫn được yêu cầu chuyển tới tổ chức đăng ký tên miền hiện tại thì có nghĩa là miền không được đăng ký trên Google Domains. Bạn cần chuyển miền của bạn từ một tổ chức đăng ký tên miền khác sang Google Domains.
 1. Để chuyển miền, bạn cần có mã ủy quyền.
  1. Chọn "Tôi chưa có mã ủy quyền" để nhận mã ủy quyền.
   • Nếu bạn không sở hữu miền, hãy phối hợp cùng với chủ sở hữu miền để đăng nhập vào Google Domains và nhận mã ủy quyền.
  2. Nhấp vào Đăng nhập và đăng nhập vào tài khoản đăng ký miền. 
   • Nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản, hãy làm theo các bước sau thay vì đăng nhập.
  3. Sao chép mã ủy quyền và nhấp vào Tiếp tục đến tài khoản khác.
   • Để kiểm tra xem bạn đã sao chép đúng mã ủy quyền chưa, hãy tạm thời dán mã đó vào một cửa sổ văn bản. 
  4. Đăng nhập lại bằng tài khoản mà bạn sẽ chuyển miền sang.
  5. Chọn "Tôi đã có mã ủy quyền".
  6. Dán mã ủy quyền và nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục.
 2. Nếu miền đã thiết lập tính năng tự động gia hạn đăng ký, hãy chọn xem bạn có muốn tiếp tục tự động gia hạn hay không.
  • Lưu ý: Nếu quyết định tự động gia hạn, bạn cần phải đồng ý thanh toán tự động. Bạn không bị tính phí cho đến khi miền sẵn sàng gia hạn. Việc gia hạn sẽ bắt đầu vào ngày kết thúc ban đầu khi đăng ký miền. 
 3. Lựa chọn giữa việc giữ lại thông tin cấu hình trang web, email và cấu hình G Suite nếu có hoặc đặt lại tất cả tùy chọn cấu hình cho miền của bạn. Nếu bạn chọn giữ các tùy chọn cài đặt của mình, trang web và email của bạn sẽ không bị gián đoạn dịch vụ. 
 4. Nhấp vào Chuyển.
 5. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin liên hệ cho miền và nhấp vào Tiếp tục.
 6. Xác nhận các thay đổi qua email xác nhận nếu cần.
 7. Trong vòng vài phút, miền mà bạn đã chuyển sẽ xuất hiện trên danh sách Miền của tôi.
   
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?