Chuyển miền giữa các tài khoản Google Domains

Các bước sau đây áp dụng cho việc chuyển miền đăng ký trong Google Domains sang tài khoản khác. Nếu miền được đăng ký với tổ chức đăng ký tên miền khác, hãy xem phần Chuyển quyền sở hữu một miền sang tài khoản của bạn để biết hướng dẫn.

Khi chuyển sang một tài khoản khác trong phạm vi Google Domains:

 • Bạn không cần chờ 60 ngày sau khi đăng ký để chuyển miền.
 • Bạn không phải mua thêm một năm đăng ký để hoàn tất quá trình chuyển.
 • Bạn có thể giữ lại web, email của miền và cấu hình G Suite, nếu có. Sau khi chuyển, bạn vẫn nên kiểm tra các tham số này để đảm bảo miền của bạn vẫn đang phục vụ. 

Quy trình

Bắt đầu quy trình chuyển: Nhấp vào Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn ở bảng điều hướng bên trái, nhập tên miền bạn muốn chuyển và nhấp vào Tiếp tục

Nếu bước 1 yêu cầu bạn truy cập tổ chức đăng ký tên miền hiện tại, thì tức là miền được đăng ký với một tổ chức đăng ký tên miền khác. Kiểm tra chính tả của miền. Nếu đúng miền, xem phần Chuyển quyền sở hữu một miền sang tài khoản của bạn để biết hướng dẫn chuyển từ một tổ chức đăng ký tên miền khác.

 1. Lấy mã ủy quyền để chuyển miền.
  1. Chọn Tôi chưa có mã ủy quyền để nhận mã ủy quyền.
  2. Nếu bạn không sở hữu miền, hãy làm việc với chủ sở hữu miền để đăng nhập Google Domains và nhận mã ủy quyền. Xem phần Chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản khác nếu bạn cần hướng dẫn. 
  3. Đăng nhập bằng email và mật khẩu sở hữu miền của bạn. 
   • Nếu bạn không còn quyền truy cập tài khoản này, nhấp vào Tôi đã mất quyền truy cập tài khoản. Sau đó, nhập địa chỉ email của tài khoản dùng để đăng ký miền và nhấp vào Xác minh để nhận mã ủy quyền. 
   • Xem phần Chuyển miền từ một tài khoản bạn không truy cập được nữa nếu bạn cần hướng dẫn.
  4. Sao chép mã ủy quyền. 
   Lưu ý: Tốt nhất là bạn nên dán mã ủy quyền vào cửa sổ văn bản tạm thời để đảm bảo bạn đã sao chép mã chính xác. 
  5. Nhấp vào Tiếp tục đến tài khoản khác sau khi bạn đã sao chép mã ủy quyền.
  6. Đăng nhập lại bằng tài khoản bạn đang chuyển miền sang.
  7. Chọn Tôi đã có mã ủy quyền.
  8. Nhập mã ủy quyền và nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục
 2. Gia hạn tự động: Nếu miền được thiết lập để gia hạn đăng ký tự động, hãy chọn xem bạn có muốn tiếp tục tự động gia hạn đối với miền này hay không. Xem phần Gia hạn và khôi phục miền để biết thông tin về gia hạn tự động. 

  Nếu bạn chọn tự động gia hạn, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với thanh toán tự động. Bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi miền sẵn sàng gia hạn -- ngày kết thúc đăng ký miền ban đầu. 
 3. Cấu hình miền: Chọn xem có giữ lại web, email của miền và cấu hình G Suite (nếu có) hay không hoặc đặt lại tất cả các cấu hình miền của bạn. Nếu bạn chọn giữ lại cài đặt, dịch vụ trang web và email của bạn sẽ không bị gián đoạn. 
 4. Chuyển! Nhấp vào Chuyển để hoàn tất quy trình chuyển. Trong vòng một vài phút, miền bạn vừa chuyển sẽ xuất hiện trong danh sách trên trang Miền của tôi. 

Lưu ý: Nếu miền của bạn được đăng ký với một tổ chức đăng ký tên miền khác, hãy làm theo hướng dẫn trong Chuyển miền sang từ một tổ chức đăng ký tên miền khác.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?