โอนโดเมนระหว่างบัญชี Google Domains

คุณจะโอนโดเมนระหว่างบัญชี Google Domains ได้ หากมีการลงทะเบียนโดเมนกับ Google Domains ไว้แล้ว โดยบทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการโอนดังกล่าว

หากมีการจดทะเบียนโดเมนกับผู้รับจดทะเบียนรายอื่น ให้ดูวิธีโอนโดเมนไปยัง Google Domains

เมื่อโอนโดเมนไปยังบัญชีอื่นภายใน Google Domains

 • คุณต้องรอ 5 วันหลังจากลงทะเบียนหรือโอนจากผู้รับจดทะเบียนรายอื่น จึงจะโอนไปยังบัญชี Google อื่นได้
 • คุณไม่จำเป็นต้องซื้อการจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปีเพื่อให้การโอนเสร็จสมบูรณ์
 • คุณเก็บเว็บ อีเมล รวมถึงการกำหนดค่า G Suite ของโดเมนไว้ได้หากมี

วิธีโอนโดเมน

หากต้องการโอนโดเมนภายใน Google Domains ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Domains ด้วยบัญชีที่จะทำการโอนโดเมนไป
 2. คลิกโอนในแผงการนำทางด้านซ้าย
 3. ป้อนชื่อโดเมนที่ต้องการโอน แล้วคลิกดำเนินการต่อ
หากขั้นตอนที่ 1 แจ้งให้คุณไปที่ผู้รับจดทะเบียนปัจจุบัน ให้ตรวจสอบว่าคุณสะกดชื่อโดเมนถูกต้อง หากระบบยังขอให้คุณไปที่ผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ แสดงว่าโดเมนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนกับ Google Domains ซึ่งคุณต้องโอนโดเมนจากผู้รับจดทะเบียนรายอื่นไปยัง Google Domains
 1. คุณต้องมีรหัสการให้สิทธิ์เพื่อทำการโอนโดเมน
  1. เลือก “ฉันยังไม่มีรหัสการให้สิทธิ์” เพื่อรับรหัสการให้สิทธิ์
   • หากไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมน ให้ทำงานร่วมกับเจ้าของโดเมนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Google Domains และรับรหัสการให้สิทธิ์
  2. คลิกลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีที่จดทะเบียนภายใต้โดเมนดังกล่าว 
  3. คัดลอกรหัสการให้สิทธิ์และคลิกดำเนินการต่อไปยังบัญชีอื่น
   • หากต้องการตรวจสอบว่าคุณได้คัดลอกรหัสการให้สิทธิ์ถูกต้องแล้ว ให้วางลงในหน้าต่างข้อความชั่วคราว 
  4. ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชีที่จะทำการโอนโดเมนไป
  5. เลือก "ฉันมีรหัสการให้สิทธิ์อยู่แล้ว"
  6. วางรหัสการให้สิทธิ์และคลิกยอมรับและดำเนินการต่อ
 2. หากมีการตั้งค่าโดเมนให้ต่ออายุการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ ให้เลือกว่าต้องการต่ออายุอัตโนมัติหรือไม่
  • หมายเหตุ: หากตัดสินใจที่จะต่ออายุอัตโนมัติ คุณต้องยอมรับการชำระเงินอัตโนมัติ โดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจนกว่าโดเมนจะพร้อมสำหรับการต่ออายุ ซึ่งการต่ออายุจะมีขึ้นในวันสิ้นสุดของการจดทะเบียนโดเมนเดิม 
 3. เลือกว่าจะเก็บเว็บ อีเมล รวมถึงการกำหนดค่า G Suite ของโดเมนไว้ หรือรีเซ็ตการกำหนดค่าโดเมนทั้งหมด หากเลือกที่จะเก็บการตั้งค่าไว้ บริการของเว็บเพจและอีเมลของคุณจะไม่หยุดชะงัก 
 4. คลิกโอน
 5. ป้อนหรือแก้ไขข้อมูลติดต่อสำหรับโดเมนดังกล่าว แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 6. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงผ่านอีเมลยืนยันหากจำเป็น
 7. โดเมนที่คุณโอนจะปรากฏในรายการโดเมนของฉันภายใน 2-3 นาที
   
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร