העברת דומיין בין חשבונות Google Domains

השלבים הבאים חלים על העברת דומיין הרשום ב-Google Domains לחשבון אחר. אם הדומיין רשום אצל רשם אחר, קרא את המאמר העברת בעלות על דומיין לקבלת ההוראות המתאימות.

בעת ביצוע העברה לחשבון אחר בתוך Google Domains:

 • אין צורך להמתין 60 יום לאחר הרישום כדי להעביר את הדומיין.
 • אין צורך לשלם על שנת רישום נוספת כדי לבצע את ההעברה.
 • ניתן לשמור את האתר, את כתובת האימייל ואם רלוונטי, את הגדרות G Suite של הדומיין. לאחר ההעברה, כדאי בכל זאת לבדוק אותם כדי לוודא שהדומיין פועל כשורה. 

התהליך

כדי להתחיל את תהליך ההעברה: בחלונית הניווט הימנית, לחץ על העברה מרושם אחר, הזן את שם הדומיין שברצונך להעביר ולחץ על המשך

אם בשלב 1 נאמר לך לעבור לאתר של הרשם הנוכחי, זה אומר שהדומיין רשום אצל רשם אחר. בדוק את האיות של הדומיין. אם האיות תקין, עיין במאמר העברת בעלות על דומיין לקבלת הוראות להעברה מרשם אחר.

 1. עליך לקבל קוד הרשאה להעברת הדומיין.
  1. כדי לקבל קוד הרשאה, בחר באפשרות עדיין אין לי קוד הרשאה.
  2. אם הדומיין אינו בבעלותך, בקש מהבעלים של הדומיין להתחבר ל-Google Domains ולקבל קוד הרשאה. אם אתה זקוק להוראות, קרא את המאמר העברת דומיין לרשם או לחשבון אחר
  3. התחבר באמצעות כתובת האימייל והסיסמה הרשומים בפרטי הבעלים של הדומיין. 
   • אם כבר אין לך גישה לחשבון, לחץ על איבדתי את הגישה לחשבון. בשלב הבא, הזן את כתובת האימייל של החשבון שהדומיין רשום עליו ולחץ על אמת כדי לקבל את קוד ההרשאה. 
   • אם אתה זקוק להוראות, קרא את המאמר העברת דומיין מחשבון שכבר אין לך גישה אליו.
  4. העתק את קוד ההרשאה. 
   הערה: מומלץ מאוד להדביק את קוד ההרשאה בחלון טקסט באופן זמני כדי לוודא שהעתקת אותו נכון. 
  5. לאחר שהעתקת את קוד ההרשאה, לחץ על המשך כדי לצאת מהחשבון.
  6. התחבר שוב לחשבון שאליו אתה מעביר את הדומיין.
  7. בחר באפשרות כבר יש לי קוד הרשאה.
  8. הזן את קוד ההרשאה ולחץ על אשר והמשך
 2. חידושים אוטומטיים: אם הדומיין הוגדר לחידוש רישום אוטומטי, בחר אם ברצונך להמשיך את החידוש האוטומטי בדומיין הזה. לקבלת הוראות לגבי חידוש אוטומטי, קרא את המאמר חידוש ושחזור דומיין

  אם תבחר באפשרות החידוש האוטומטי, תתבקש להסכים לביצוע התשלומים האוטומטיים. לא תחויב בתשלום עד שהדומיין יהיה מוכן לחידוש הרישום - כלומר, עד לתאריך הסיום המקורי של רישום הדומיין. 
 3. הגדרות הדומיין: בחר אם לשמור את הגדרות האתר, האימייל ואם רלוונטי, את הגדרות G Suite, או אם לאפס את כל הגדרות הדומיין. אם תבחר לשמור את ההגדרות, דפי האינטרנט והאימייל שלך ימשיכו לפעול ללא הפרעה. 
 4. העבר את הדומיין! לחץ על העבר כדי לסיים את תהליך ההעברה. בתוך כמה דקות, הדומיין שהעברת יופיע ברשימה בדף "הדומיינים שלי". 

הערה: אם הדומיין שלך רשום אצל רשם אחר, בצע את ההוראות המפורטות במאמר העברת בעלות על דומיין מרשם אחר.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?