Maglipat ng domain sa pagitan ng mga Google Domains account

Nalalapat ang mga hakbang sa ibaba sa paglipat ng domain na nakarehistro sa Google Domains patungo sa ibang account. Kung nakarehistro ang domain sa ibang registrar, tingnan ang Maglipat ng domain papasok para sa mga tagubilin.

Kapag naglipat sa ibang account na nasa Google Domains:

 • Hindi mo kailangang maghintay nang 60 araw pagkalipas ng pagpaparehistro upang maglipat ng domain.
 • Hindi mo kailangang bumili ng karagdagang taon ng pagpaparehistro upang matapos ang paglipat.
 • Maaari mong Panatilihin ang web, email at kung mayroon, ang configuration sa G Suite ng domain. Pagkatapos ng paglipat, mainam pa rin na suriin ang mga ito upang matiyak na gumagana pa rin ang iyong domain. 

Pamamaraan

Simulan ang proseso ng paglipat: I-click ang Ilipat papasok sa kaliwa ng navigation panel, ilagay ang domain name na gusto mong ilipat, at i-click ang Magpatuloy

Kung sasabihin sa iyo sa hakbang 1 na pumunta sa iyong kasalukuyang registrar, nakarehistro ang domain sa ibang registrar. Tiyaking wasto ang pagbaybay ng iyong domain. Kung wasto ito, tingnan ang Maglipat ng domain papasok para sa mga tagubilin sa paglipat mula sa ibang registrar.

 1. Kumuha ng authorization code upang ilipat ang domain.
  1. Piliin ang Wala pa akong authorization code upang makakuha ng authorization code.
  2. Kung hindi mo pagmamay-ari ang domain, makipagtulungan sa may-ari ng domain upang makapag-log in sa Google Domains at kumuha ng authorization code. Tingnan ang Maglipat ng domain palabas kung kailangan mo ng mga tagubilin. 
  3. Mag-log in gamit ang email at password sa ilalim ng domain na pagmamay-ari mo. 
   • Kung wala ka nang access sa account, i-click ang Nawalan ako ng access sa aking account. Pagkatapos ay ilagay ang email address ng account kung saan nakarehistro ang domain at i-click ang I-verify upang matanggap ang authorization code. 
   • Tingnan ang Maglipat ng domain mula sa isang account na hindi mo na ma-access kung kailangan mo ng mga tagubilin.
  4. Kopyahin ang authorization code. 
   Tandaan: Talagang mainam na ideya na i-paste pansamantala ang authorization code sa isang window ng text upang matiyak na nakopya mo ito nang wasto. 
  5. I-click ang Magpatuloy sa ibang account pagkatapos mong kopyahin ang authorization code.
  6. Mag-log in muli gamit ang account kung saan mo ililipat ang domain.
  7. Piliin ang Mayroon na akong authorization code.
  8. Ilagay ang authorization code at i-click ang Tanggapin at magpatuloy
 2. Mga Awtomatikong Pag-renew: Kung naka-set up ang domain na awtomatikong mag-renew ng pagpaparehistro, piliin kung ipagpapatuloy mo o hindi ang awtomatikong pag-renew sa domain na ito. Tingnan ang Pag-renew at pag-restore ng domain para sa higit pang impormasyon tungkol sa awtomatikong pag-renew. 

  Kung pipiliin mo nang awtomatikong pag-renew, hihilingin sa iyong sumang-ayon sa mga awtomatikong pagbabayad. Hindi ka sisingilin hanggang sa nakahanda na sa pag-renew ang domain--ang orihinal na petsa ng pagtatapos ng pagpaparehistro ng domain. 
 3. Configuration ng Domain: Piliin kung papanatilihin ang web, email, at kung mayroon, ang configuration ng G Suite ng domain o kung ire-reset ang lahat ng configuration ng domain. Kung pipiliin mong panatilihin ang iyong mga setting, hindi magkakaroon ng pagkaantala sa serbisyo ng iyong mga web page at email. 
 4. Ilipat! I-click ang Ilipat upang tapusin ang proseso ng paglipat. Sa loob nang ilang minuto, ang domain na kakatapos mo lang ilipat ay lalabas sa listahan sa iyong page ng Aking Mga Domain. 

Tandaan: Kung nakarehistro sa ibang registrar ang iyong domain, sundin ang mga direksyon sa Maglipat ng domain mula sa ibang registrar.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?