Maglipat ng domain sa pagitan ng mga Google Domains account

Kung mayroon kang domain na nakarehistro sa Google Domains, maililipat mo ang domain sa pagitan ng mga Google Domains account. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng mga tagubilin kung paano isagawa ang paglipat na ito.

Kung nakarehistro ang domain sa ibang registrar, alamin kung paano ilipat ang domain sa Google Domains.

Sa paglipat sa ibang account sa Google Domains:

 • Kailangan mong maghintay nang 5 araw pagkatapos ng pagpaparehistro, o lumipat mula sa ibang registrar, bago ka makalipat sa ibang Google account.
 • Hindi mo kailangang bumili ng karagdagang taon ng pagpaparehistro para matapos ang paglipat.
 • Maaari mong panatilihin ang web, email, at kung mayroon, ang configuration sa G Suite ng domain.

Paano maglipat ng domain

Para mailipat ang isang domain sa Google Domains, gawin ang mga sumusunod na hakbang: 

 1. Mag-sign in sa Google Domains gamit ang account kung saan mo ililipat ang domain.
 2. Sa kaliwang panel ng navigation, i-click ang Ilipat sa.
 3. Ilagay ang domain name na gusto mong ilipat, pagkatapos ay i-click ang Magpatuloy.
Kung inaatasan ka ng hakbang 1 na pumunta sa iyong kasalukuyang registrar, tiyaking na-spell mo nang tama ang pangalan ng iyong domain. Kung inaatasan ka pa ring pumunta sa iyong kasalukuyang registrar, hindi nakarehistro ang domain sa Google Domains. Kailangan mong ilipat ang iyong domain mula sa ibang registrar sa Google Domains.
 1. Para ilipat ang domain, kailangan mo ng code ng pahintulot.
  1. Piliin ang “Wala pa akong authorization code” para makakuha ng code ng pahintulot.
   • Kung hindi mo pagmamay-ari ang domain, makipagtulungan sa may-ari ng domain para makapag-sign in sa Google Domains para makakuha ng code ng pahintulot.
  2. I-click ang Mag-log in at mag-sign in sa account kung saan nakarehistro ang domain. 
  3. Kopyahin ang code ng pahintulot at i-click ang Magpatuloy sa kabilang account.
   • Para matiyak na tama ang pagkakakopya mo sa code ng pahintulot, pansamantala itong i-paste sa isang text window. 
  4. Muling mag-sign in gamit ang account kung saan mo ililipat ang domain.
  5. Piliin ang “May authorization code na ako.”
  6. I-paste ang code ng pahintulot at i-click ang Tanggapin at magpatuloy.
 2. Kung na-set up ang domain na awtomatikong mag-renew ng pagpaparehistro, piliin kung gusto mong ipagpatuloy ang awtomatikong pag-renew.
  • Tandaan: Kung magpasya kang awtomatikong mag-renew, kailangan mong pumayag sa mga awtomatikong pagbabayad. Hindi ka sisingilin hanggang sa maging handa ang domain sa pag-renew. Nangyayari ang pag-renew sa orihinal na petsa ng pagtatapos ng pagpaparehistro ng domain. 
 3. Piliin kung papanatilihin ang web, email, at kung mayroon, ang configuration sa G Suite ng domain o i-reset ang lahat ng configuration ng iyong domain. Kung pipiliin mong panatilihin ang iyong mga setting, walang pagkaantala ng serbisyo sa iyong mga webpage at email. 
 4. I-click ang Paglilipat.
 5. Ilagay o i-edit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa domain at i-click ang Magpatuloy.
 6. Kumpirmahin ang mga pagbabago sa pamamagitan ng mga email ng kumpirmasyon kung kinakailangan.
 7. Sa loob ng ilang minuto, lalabas ang domain na inilipat mo sa iyong listahan ng Aking mga domain.
   
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?