Hủy liên kết tài khoản của bạn khỏi Quản trị viên Google Workspace

Khi mua một miền qua Google Workspace, bạn có thể quản lý trực tiếp các tùy chọn cài đặt về việc gia hạn gói đăng ký miền và tính năng tự động gia hạn thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Bạn có thể hủy liên kết miền của mình để quản lý miền ngay trong Google Domains

  • Gia hạn gói đăng ký thông qua Google Domains. 

  • Tiếp tục thanh toán cho các dịch vụ của Google Workspace hằng tháng hoặc hằng năm. 

Để hủy liên kết miền, hãy truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google và làm theo hướng dẫn để quản lý miền ngay trong Google Domains.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false